Botrygg

Botrygg bygger och förvaltar fastigheter. Här berättar vi om stort och smått ur vår vardag.

23 oktober 2009

Trots stor bostadsbrist och ökad byggvilja backar politikerna från vallöftet om 2 000 nya lägenheter per år.

På torsdagen fanns 165 lediga lägenheter och 86 inflyttningsklara bostadsrätter i Göteborg. Samtidigt hade Boplats 96 546 aktiva sökande.

– Trycket har aldrig varit så högt under en lågkonjunktur. Vi har inte några vakanser. Folk står på kö också för dyra, nybyggda hyreslägenheter och ungdomar köper bostadsrätt för att det inte finns något annat, säger Carl-Johan Korsås, vd på AB Framtiden, som driver allmännyttan i Göteborg.


Men i fastighetsnämndens budget nästa år minskar målet till 1 500 nya lägenheter.

– Vi måste vara realistiska. Förseningar, överklaganden och tveksamheter att gå igång med nya byggen gör att vi inte klarar det gamla målet på 2 000 nya bostäder, säger Owe Nilsson (S), kommunalråd med ansvar för bostadspolitiken i Göteborg.


Han beklagar till exempel att miljöpartiet gick samman med de borgerliga och stoppade alla byggplaner vid Svaleboskogen. Det kunde ha blivit flera hundra nya lägenheter.


Kia Andréasson (MP) beklagar å sin sida att kommunen dragit igång planarbeten för Skanstorget, Svalebo, Norra Guldheden och andra områden som väcker stark opinion.

– Vi vill bygga där det redan finns kollektivtrafik. Men inte förtäta i fina grönområden, säger Kia Andréasson.

Samtidigt visar GP:s rundringning en stor byggvilja både hos allmännyttan och privata byggbolag.

Finanserna är mycket goda och alla svenska banker är villiga att ställa upp med lån till allmännyttan. Byggkostnaderna har minskat cirka 20 procent, vilket bidrar till billigare lägenheter.


Men trots det lär de kommunala bostadsbolagen inte klara målet att byggstarta cirka 500 lägenheter varje år.

Byggstart tidigast om tre år
– Vi behöver markanvisning till stora områden och vet att planer är på gång. I bästa fall blir det byggstart vid Selma Lagerlöfs torg och Kortedala torg om tre år, säger Carl-Johan Korsås.

Allmännyttan byggstartar 200 hyreslägenheter nästa år. Största projektet är påbyggnader i Krokslätt, vilket inte kräver ny mark.


Privata byggbolag kan också uppleva starkt motlut:

– Göteborg hade fått många fler hyresrätter om man inte valt att satsa på stora bolag som bygger dyra bostadsrätter på Norra älvstranden. Andra planer hejdas av att de inte får sålt nu, säger Joachim Arcari, vd på Botrygg Bygg.


Bolaget hade 17 000 sökande till 96 nya lägenheter vid Örebrogatan på Hisingen. År 2005 vann Botrygg en markanvisning vid Kyrkbyn, men planprocessen drog ut på tiden och överklagades. Först i förra veckan fick de klartecken från regeringen.


Bygg Vesta är nykomling i Göteborg och har haft liknande problem att komma fram i ”plankön”. Det tog fem år innan bolaget fick sin första detaljplan, denna vecka gav byggnadsnämnden klartecken till 77 hyresrätter på Guldheden.


Under samma fem år hann de bygga 850 lägenheter i Stockholm och Malmö.

– Men snart räknar vi också med att bygga 138 hyresrätter vid Lindholmsallén. Ikano Bostaden hoppade av det projektet för att satsa mer i Stockholm, säger Gunnar Nordfeldt, vd på ByggVesta.

Bygger billiga bostadsrätter
Hökerums Bygg är lierade med Bygg Vesta och ska bygga 130 bostadsrätter vid Lindholmsallén. Bolagets första bygge i Göteborg, 96 bostadsrätter i Länsmansgården, blev snabbt fulltecknat.

– Billiga bostadsrätter säljer bra. Hyfsat markpris och standardhus gör att också ungdomarna har råd, säger Sigvard Ståhl, vd på Hökerums Bygg.
Göteborgs Posten 2009-10-23

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar