Botrygg

Botrygg bygger och förvaltar fastigheter. Här berättar vi om stort och smått ur vår vardag.

3 november 2011

Nytt konstprojekt i Hornsberg, Stockholm


Botrygg månar om trivseln i sina fastigheter och satsar därför lite extra på att skapa en trivsam boendemiljö. För att uppnå detta läggs stor vikt konstnärlig utsmyckning, något som de nybyggda fastigheterna vid Hornsbergs strand i Stockholm fått ta del av.
I Hornsbergs strand har Botrygg uppfört två fastigheter utmed Nordenflychtsvägen. Fastigheterna har fyra trappuppgångar vardera och varje uppgång representeras av en konstnär som smyckat denna med fyra konstverk. Delaktiga konstnärer i projektet är Camilla Lothigius, Claes-Åke Schlönzig, Cecilia Uhlin, Lars Pettersson-Udd, Peter Köhler, Thomas Edetun, Björn Svensk och Peter Öhrnell.
Konstprojektet är nu färdigställt i ett av husen och trappuppgångarna på Nordenflychtsvägen 81, Franzéngatan 25, 29 och Eyvind Johnssons gata 4 har prytts av konstverk.
Se mer information om fastigheterna:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar