Botrygg

Botrygg bygger och förvaltar fastigheter. Här berättar vi om stort och smått ur vår vardag.

4 april 2013

Botryggs rapport från bygget: Johannelund


Vi fortsätter vår rapportserie från våra olika byggen och ger i dag en ny inblick i vad som sker just nu på byggarbetsplatsen i Johannelund. Som synes på bilderna är det inte bara mindre snö och ljusare himmel utan även längre framskridna hus. Husen i etapp två är under inflyttning och de hus som ännu inte är inflyttningsklara får en sista förberedande finputsning. Husen som ingår i etapp tre har av naturliga skäl inte kommit lika långt och där monterar vi just nu väggar och lägger armering.

Med ännu lite mer vår och sol ska nog också husen i Johannelund stå färdiga inom kort!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar