Botrygg

Botrygg bygger och förvaltar fastigheter. Här berättar vi om stort och smått ur vår vardag.

5 augusti 2013

Botryggs rapport från bygget: Täby

Botrygg bygger 18 enbostadshus och sex flerbostadshus i Byle Allé i Täby utanför Stockholm. Flerbostadshusen kommer sammanlagt att innehålla 28 lägenheter vilket ger totalt 46 nya bostäder. I flerbostadshusen har inflyttning redan skett och där finns endast mindre exteriöra markarbeten kvar att färdigställa. Även en stor del av enbostadshusen är klara och de flesta hus som inte är klara har en färdig stomme. Som man kan se på bilderna har enbostadshusen och flerbostadshusen lite olika utseende där vi till exempel jobbat med träpaneler exteriört på enbostadshusen.


För mer information om projektet, se http://www.botrygg.se/projekt/byle-alle-2/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar