Botrygg

Botrygg bygger och förvaltar fastigheter. Här berättar vi om stort och smått ur vår vardag.

21 oktober 2013

Botryggs vd vill se förtätningLinköping är en expansiv stad och hela regionen är på frammarsch. Stadens politiker har som målsättning att Linköping ska nå 150 000 invånare och till den siffran är det inte långt. Men trots de högtflygande planerna råder en bostadsbrist och viljan att bygga nytt tycks inte motsvara viljan att växa. Botryggs vd Michael Cocozza föreslår i en skrivelse en rad åtgärder. Han pekar på nyttan av en tät stadskärna där man utnyttjar befintliga markområden, gator och ledningar, den sociala fördelen när människor kommer närmare varandra och skapar mötesplatser och kulturell utveckling. Samtidigt varnar han för en utveckling som leder till fler höghus och menar att stadens utbyggnation bör hållas inom 5-6 våningar. En annan nyckelfråga är huruvida spåren till Linköpings nya resecentrum ska läggas i en tunnel eller på en hög bro. Michael Cocozza understryker att en bro både visuellt och ljudmässigt kommer att hämma stadsutvecklingen och skapa en barriär mellan innerstaden och Kallerstad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar