Botrygg

Botrygg bygger och förvaltar fastigheter. Här berättar vi om stort och smått ur vår vardag.

13 februari 2014


Den 25 oktober 2013 tilldelades Botrygg, via en markanvisningstävling, uppdraget att bygga 50 nya vårdbostäder i Sandrinoparken bakom gamla lärarhögskolan i centrala Linköping.

Upphandlingen överklagades av Skanska (SMEBAB) som också deltog i markanvisnings-tävlingen. De ansåg att Botryggs anbud inte uppfyllde samtliga skall-krav och projekteringen av det nya äldreboendet fick därför skjutas upp. Idag kom domen från Förvaltningsrätten om att Skanskas (SMEBABs) ansökan om överprövning avslås.

I domen framgår att:

”Förvaltningsrätten har inte funnit att det i upphandlingen uppställts något krav att det i anbuden ska ingå färdiga underlag i form av ritningar och planer som motsvarar de tekniska krav som uppställts i upphandlingen. Arbetet med att färdigställa ritningar och planer av detta slag synes istället vara planerat att göras tillsammans med vald leverantör under kontraktsperioden”

- Domen är intressant för den ger kommunen möjlighet att göra upphandlingar av nya byggnader utan att krav ställs på helt färdiga handlingar i anbudsskedet. Det vore helt omöjligt att fem olika anbudsgivare skulle ta fram färdiga bygghandlingar som Skanska (SMEBAB) synes ha menat i denna process, säger Botryggs VD Michael Cocozza.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar