Botrygg

Botrygg bygger och förvaltar fastigheter. Här berättar vi om stort och smått ur vår vardag.

1 april 2014

Botryggs rapport från bygget: Övre Vasastaden Kvarter C


Här kommer den första rapporten från bygget i Övre Vasastaden. Som vi tidigare meddelat så ska Botrygg uppföra totalt 600 lägenheter i denna stadsdel. Under våren så har arbete med marksanering efter före detta Startvätten påbörjats i kvarter C. Totalt är det 24 ton jord som ska forslas bort för rening. Nu är etapp 1 av spontningen klar och marksanering och schaktning kan fortsätta. Detaljplanen för detta kvarter är sedan tidigare antagen och nu har även bygglovshandlingarna lämnats in. Kvarter C kommer att bestå av 182 lägenheter, ett flertal lokaler samt ett äldreboende med 20 lägenheter. Allt runt en grönskande och lummig innergård med bland annat vattentrappa, pergola samt slingrande klätterväxter.

För mer information om projektet, se http://www.botrygg.se/projekt/ovre-vasastaden/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar