Botrygg

Botrygg bygger och förvaltar fastigheter. Här berättar vi om stort och smått ur vår vardag.

8 september 2015

Botryggs rapport från bygget, september: Älvsjö


Med Stockholmsmässan som närmsta granne bygger vi Älvsjö centrums nya hotell. Hotellet kommer att ha 160-170 hotellrum samt ca 70 företagslägenheter fördelade på 16 våningar. Den omfattande pålningen är nu avslutad. Vi har monterat tornkranen och arbetet med grunden har startat med grundschakt för kantbalkar.

Centrala Älvsjö är ett av Stockholms stadsutvecklingsområde. Förutom det nya hotellet planeras det för bland annat ca 600 nya bostäder samt ett nytt resecentrum.

För mer information om projektet, se http://www.botrygg.se/projekt/alvsjo-station/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar