Botrygg

Botrygg bygger och förvaltar fastigheter. Här berättar vi om stort och smått ur vår vardag.

5 november 2013

Botryggs rapport från bygget: Lagerbladet
Botrygg har nyligen etablerat sig i Örebro där vi för närvarande bygger två nya bostadskvarter. Totalt ska kvarteren – Lagerbladet och Vinrutan – innefatta 240 lägenheter varav 66 är studentbostäder. 

Trots att bygget omfattar en relativt lång kvartersfasad kommer den visuella utformningen ge intryck av en uppdelning och variation i kvarteren. Detta uppnås tack vare varierad färgsättning, dubbla portar, fönstersättningen och sockelutförandet. Ett nyckelord i bygget har varit funktionalitet där vi bland annat lagt mycket kraft på att skapa goda rumssamband och att lägenheterna ska ha stor tillgång till dagsljus.

För mer information om projektet, se http://www.botrygg.se/projekt/lagerbladet/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar