Botrygg

Botrygg bygger och förvaltar fastigheter. Här berättar vi om stort och smått ur vår vardag.

7 november 2013

Botryggs vd ger nytt perspektiv på frågan om bro eller tunnelOvan eller under jord? Det är en fråga som upptar många Linköpingsbor just nu. Det handlar så klart om den nya spårdragningen för Ostlänken som ska gå genom staden. För närvarande finns två alternativ: att bygga en bro eller att bygga en tunnel. Till spårdragningen ska ett nytt resecentrum byggas och i dagarna tillkännagavs det vinnande förslaget i den arkitekttävling som utlysts för att hitta den bästa lösningen i frågan. En viktig aspekt i debatten har varit att broalternativet är klart billigare. Men nu framför Botryggs vd Michael Cocozza en annan sida av myntet. På grund av det sänkta markvärde en bro innebär för området runt Stångån är den faktiska kostnaden likvärdig, hävdar Cocozza. I en debattartikel i Corren bemöter han också argumentet att han talar i egen sak genom att påpeka att marken tillhör Linköpings kommun och statliga bolag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar