Botrygg

Botrygg bygger och förvaltar fastigheter. Här berättar vi om stort och smått ur vår vardag.

12 maj 2014

Botryggs rapport från bygget maj: Övre Vasastaden, Affärskvarteret

Botrygg planerar att bygga tre kvarter i stadsdelen Övre Vasastaden. Den första etappen bestående av tre fastigheter har nu fått ett eget namn: Affärskvarteret. Detta kvarter kommer att omfatta 239 nybyggda hyres- och bostadsrätter samt ett antal lokaler i markplan. En av Botryggs ambitioner i Övre Vasastaden har varit att lyfta fram mångfalden. Vi har därför delat upp kvarteret på tre olika arkitekter och varje fastighet får därmed sitt eget uttryck och karaktär. Vi vill även ge ett stort utrymme för konsten i detta projekt och tanken är att varje hus ska representeras av en nutida svensk konstnär. På byggplatsen pågår nu förberedande arbeten som schaktning och marksanering. Under maj kommer även rivningen av angränsande byggnader att påbörjas.

För mer information om projektet, se http://www.botrygg.se/projekt/7835-2/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar