Botrygg

Botrygg bygger och förvaltar fastigheter. Här berättar vi om stort och smått ur vår vardag.

12 maj 2014

Studentbostäder, Västra Roslags-Näsby


Botrygg har deltagit i en markanvisningstävling tillsammans med Nyréns där vi tagit fram ett förslag för nya studenthuset, centralt beläget i den planerade nya gröna stadsdelen i Västra Roslags-Näsby. Uppgiften var att gestalta ett nytt landmärke på 15 våningar med 140 studentlägenheter.

Byggnaden har en enkel grundvolym, gestaltad i betong, trä och glas, vilka är stadsmässiga, robusta, beprövade och tidlösa material med låga underhållskostnader och lång livslängd.
Byggnaden är placerad vid det nya stadsdelstorgets fond i sydvästläge. En social knutpunkt i bästa kollektivtrafikläget nära förbindelsen till Roslagsbanans station. Byggnaden är uppdelad i tre delar med en tydlig sockel i två våningar. Dessa har getts generös takhöjd och uppglasade fasader. Invid huvudentrén placeras en studentlounge samt en publik lokal som lämpar sig väl för en servering med gatuliv. På andra våningen finns en lokal som skulle kunna innehålla ett gym med synlig aktivitet mot torget dygnet runt. Ovan sockeln följer sedan tolv bostadsvåningar med lägenheter. På det översta våningsplanet finns en gemensamhetslokal med takterrass för umgänge samt några större lägenheter. Högst upp finns en grönskande takterrass med en skuggande pergola, fruktträd, blomsterprakt, stadsodling samt umgänge boende emellan med en milsvid utsikt.

Fasaden utförs av prefabricerade betongelement vilka bildar ett ramverk som håller ihop volymen och gestaltningen. Ramverket bildar en relief med vinklade delar som ger skuggbildningar vilka förändras beroende på omgivnings ljus. Olika våningshöjder samt betongelementens riktning och spegelvändningar skapar ytterligare variation i fasaden. På avstånd har fasaden en textilkaraktär som på nära håll får ett kraftfullt uttryck på grund av den rika detaljeringsgraden. Gavlarna består delvis av täta betongelement med konstnärlig gestaltning i relief. Betongelementen slipas för att ges en fin finish med låg porositet, därigenom ett önskat uttryck och minimalt underhåll. Robusta kvalitéer som förenar rationalitet och en rik gestaltning eftersträvas för såväl det rumsliga som i materialkaraktärer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar