Botrygg

Botrygg bygger och förvaltar fastigheter. Här berättar vi om stort och smått ur vår vardag.

9 september 2013

Botryggs rapport från bygget: Ullstämma


I Ullstämma utanför Linköping bygger Botrygg ett för regionen atypiskt bostadsområde. Där är nämligen 43 ”Skånelängor” under uppförande med inflyttning etappvis från sommaren 2013 fram till våren 2014. Ullstämma är ett expanderande område med stor bebyggelse, utöver bostäder bland annat ett handelscentrum och dessutom ligger området i anslutning till en golfbana och stora naturområden.

Husen i etapp ett är redan bebodda eller i färd med att bli bebodda, i etapp två pågår måleri, invändigt plattsättningsarbete och förberedelser för flytspackling av golv. Som illustreras av bilderna är även en tredje etapp inledd en detaljschaktning pågår parallellt med rördragning i grunden.

För mer information om projektet, se http://www.botrygg.se/projekt/ullstamma-bostadsratter/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar