Botrygg

Botrygg bygger och förvaltar fastigheter. Här berättar vi om stort och smått ur vår vardag.

19 september 2013

Botryggs vd uppmanar till nytänkandeBostadsmarknaden i Linköping lider av ett betydande underskott av bostäder. Som en aktör på den regionala bostadsmarknaden omfattas Botrygg i högsta grad av situationen och i en debattartikel publicerad i Östgöta Correspondenten (18/9) ger Botryggs vd Michael Cocozza ett förslag på hur man ska komma till rätta med problemet.

Situationen är den värsta i Linköping sedan 1966, konstaterar Cocozza, som i debattartikeln vidare redogör för den bristfälliga rutinen Linköpings kommun använder för att hantera ansökningar om marktilldelning för byggbolag som vill bygga bostäder.

I debattartikeln avslutar Cocozza med att ge ett förslag på hur bostadsunderskottet ska avhjälpas. ”Bygg upp ett system med av kommunen godkända plankonsulter som företag, förvaltningar och privatpersoner kan anlita för att göra planer. Låt dessa jobba direkt mot förvaltningschef och nämndens presidium. På så sätt kan volymen planer som behandlas årligen öka väsentligt.”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar