Botrygg

Botrygg bygger och förvaltar fastigheter. Här berättar vi om stort och smått ur vår vardag.

13 september 2013

Botryggs rapport från bygget: Bjurslättspark

I området Bjurslättspark i Göteborg bygger Botrygg både hyresrätter och bostadsrätter i sju punkthus. Totalt kommer Botrygg att uppföra 172 nya lägenheter i området och därutöver bygger vi ett för de sju punkthusen gemensamt underjordiskt garage, ett miljöhus och en återvinningsstation. Området har en tydlig parkkaraktär och i direkt anslutning ligger Flunsåsparken, en folkpark där det finns möjlighet att både se populära artister och att vandra i härlig natur.

Lägenheterna kommer att vara fördelade på 84 hyresrätter och 88 bostadsrätter. Hyresrätterna är fördelade på tre punkthus om 28 lägenheter vardera. Bostadsrätterna är fördelade på fyra punkthus om 22 lägenheter vardera.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar