Botrygg

Botrygg bygger och förvaltar fastigheter. Här berättar vi om stort och smått ur vår vardag.

18 mars 2013

Botrygg får bygga två enbostadshus


Botrygg hade getts positivt förhandsbesked av mark- och miljööverdomstolen att bygga två enbostadshus med komplementbyggnad i Linköping när Saab yrkade att beslutet skulle upphävas. Nu har mark- och miljööverdomstolen slagit fast att beslutet kvarstår vilket ger Botrygg rätt att uppföra enbostadshusen.

För att läsa hela domen, se: http://www.markochmiljooverdomstolen.se/Domstolar/markochmiljooverdomstolen/Avg%C3%B6randen/AvgDok%204.pdf 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar