Botrygg

Botrygg bygger och förvaltar fastigheter. Här berättar vi om stort och smått ur vår vardag.

1 mars 2013

Förskola får fortsätta sin verksamhet i Botrygg-fastighet i Tannefors


Ett av flera domslutsmål under senare tid som har rört flygbuller i anslutning till bebyggelse har avgjorts till Botryggs fördel. Den här gången är det förskolan Bullerbyn som bedrivs i Botryggs fastighet på Lindesbergsgränd 11 i Tannefors som fått klartecken att fortsätta sin verksamhet. Detta trots att SAAB alltså överklagat ärendet till mark- och miljööverdomstolen.

Att det här målet avgörs till fördel för Botrygg och föräldrakooperativet Bullerbyn har förhoppningsvis också en prejudicerande effekt; bullerfrågor hänvisas i framtiden till Boverkets allmänna råd om ”Flygbuller i planeringen”. Till skillnad från Naturvårdsverkets råd från 2008 i samma fråga lämnar Boverket ett större utrymme för nybyggnation.

Vi kan med andra ord hoppas att det här och andra liknande fall innebär att Botrygg får fortsätta bygga och därmed avhjälpa underskottet på hus och lägenheter i Linköping – i stället för att lägga energi på rättsfrågor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar