Botrygg

Botrygg bygger och förvaltar fastigheter. Här berättar vi om stort och smått ur vår vardag.

20 mars 2013

Botrygg vinner med buller och bång


Ni vet vad det handlar om vid det här laget. En serie domar i mark- och miljööverdomstolen har gått Botryggs väg. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden i Linköping beslutade den 20 oktober 2010 att anta en detaljplan för ett kvarter där Botrygg ville bygga bostäder. Detaljplanen överklagades av Saab men den 9 juni 2011 avslog Länsstyrelsen i Östergötland överklagandet.  Saab överklagade då i sin tur Länsstyrelsens avslag av deras överklagan vilket tog målet till domstol. Nu har beslutet kommit att deras överklagan avslås även där vilket betyder att Botrygg snart kan sätta spaden i marken och bygga!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar