Botrygg

Botrygg bygger och förvaltar fastigheter. Här berättar vi om stort och smått ur vår vardag.

14 mars 2013

Ny bullerdom avgjord till Botryggs fördel


Ni minns säkert att vi skrev om det beslut i mark- och miljööverdomstolen som hänvisade till Boverkets allmänna råd om ”Flygbuller i planeringen” i en rättsfråga rörande en förskola i Tannefors. Vi hoppades då att det beslutet skulle få en prejudicerande effekt vilket den nu verkar ha fått. Nu har nämligen mark- och miljööverdomstolen i Växjö tingsrätt beslutat att avslå Saabs överklagan mot den detaljplan som Botrygg upprättat för kvarteret Badhuset i Linköping och som godkänts av teknik- och samhällsbyggnadsnämnden i Linköping.

Saabs invändning var att de inte kan utveckla sin verksamhet om Linköpings kommun tillåter ytterligare bebyggelse i närheten av Saab. Anledningen till att Saab ville få beslutet om detaljplanen upprivet var att bullernivåerna i anslutning till deras verksamhet överskred Naturvårdsverkets riktvärden – men alltså inte Boverkets allmänna råd om bullernivåer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar