Botrygg

Botrygg bygger och förvaltar fastigheter. Här berättar vi om stort och smått ur vår vardag.

5 juni 2014

Botryggs rapport från bygget Juni: Övre Vasastaden, Affärskvarteret


Rivningsarbetet i Övre Vasastaden är nu avslutat och vi kan fortsätta arbetet med spontning, schaktning och marksanering. Under denna månad kommer vi även att påbörja sprängningsarbetet inför läggningen av grunden. Stadsdelen Övre Vasastaden kommer att utgöras av ett område som startar vid korsningen Industrigatan och Östgötagatan, och fortsätter västerut söder om Industrigatan. Botrygg kommer att bygga totalt tre nya bostadskvarter i denna nya stadsdel. Den första etappen består av tre fastigheter i  det så kallade Affärskvarteret med 239 nyproducerade hyres- och bostadsrätter samt ett antal lokaler i markplan. Alla fastigheter kommer att få sitt eget unika utseende och arbetet med ljudmiljön har prioriterats eftersom två av de tre fastigheterna ligger utmed Industrigatan.

För mer information om projektet, se http://www.botrygg.se/projekt/affarskvarteret/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar