Botrygg

Botrygg bygger och förvaltar fastigheter. Här berättar vi om stort och smått ur vår vardag.

5 juni 2014

Botryggs rapport från bygget Juni: Ullstämma Förskola

Efter upphandling med Linköpings kommun fick Botrygg uppdraget att bygga Ullstämmas nya förskola. Det förberedande arbetet med schaktning är nu avslutat och vi har starta själva bygget med läggning av kantelement och markisolering. Förskolan kommer att uppföras i ett plan med stora ljusa rum och plats för 72 barn. Verksamheten kommer att vara uppdelad på fyra avdelningar och är beräknad att kunna starta redan i början av nästa år. Förskolan är belägen i samma område som Botryggs populära skånelängorna med närhet till både ängsmark och Naturreservatet Tinnerö eklandskap.

För mer information om projektet, se http://www.botrygg.se/projekt/rymdattacken-1/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar