Botrygg

Botrygg bygger och förvaltar fastigheter. Här berättar vi om stort och smått ur vår vardag.

11 juni 2014

Botryggs rapport från bygget Juni: Duvkullen

Etapp ett av nybyggnationen i Duvkullen består av 26 äganderätter och 30 bostadsrätter. Den andra etappen kommer att utgöras av ytterligare 9 småhus och 30 lägenheter samt en gemensam lekplats för området. Botrygg har under en längre tid varit med och utvecklat Duvkullen och har sedan tidigare byggt en skola, förskola och ett äldreboende i området. Nu pågår arbetet med väggarna i punkthusens källare och stommen är rest för två av äganderätterna. Markarbetet med kvarterets vägar är på god väg och kommer att täckas med asfaltsgrus denna månad. Duvkullen ligger naturnära mittemellan stadsdelarna Johannelund och Ekholmen med goda bussförbindelser och cykelavstånd till Linköpings centrum. Etapp ett beräknas stå klar för inflyttning under första kvartalet 2015.

För mer information om projektet, se http://www.botrygg.se/projekt/duvkullen/br

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar