Botrygg

Botrygg bygger och förvaltar fastigheter. Här berättar vi om stort och smått ur vår vardag.

11 juni 2014

Botryggs rapport från bygget juni: Kvarteret Lagerbladet, SörbyängenDen första etappen av Botryggs satsning i Örebro består av 104 hyresrätter varav 66 lägenheter är avsedda för studenter. Genom att ge den relativt långa kvartersfasaden ett varierat utseende skapas intrycket att den består av flera byggnader. Detta möjliggörs genom en varierad färgsättning, sockelutformning och fönstersättning. Stommen är monterad och arbetet på etapp ett fortsätter med montering av tak och fönster. Under denna månad kommer vi även att påbörja arbetet med fasaden och invändiga väggar. Sammanlagt så uppför vi 240 lägenheter samt ett antal lokaler uppdelat på tre etapper och två bostadskvarter: kv. Lagerbladet och kv. Vinrutan. Förarbetet inför den andra etappen av bygget har nu inletts med pålning inför grunden.

För mer information om projektet, se http://www.botrygg.se/projekt/lagerbladet/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar