Botrygg

Botrygg bygger och förvaltar fastigheter. Här berättar vi om stort och smått ur vår vardag.

25 januari 2006

Botrygg vann hållbar markanvisningstävling

Växtlighet och solfångare på taken. Det blir ett av de tydligaste tecknen på ett miljöanpassat boende i det förslag som vann tävlingen om vad som ska byggas vid Stålhandskegatan - Åbogårdsgatan i Lundby. Rimliga hyror utlovas, trots kravet på hållbarhet.


                                På hörntomten Stålhandskegatan-Åbogårdsgatan byggs fem fyravåningshus
                                          med sammanlagt 70 miljöanpassade lägenheter med låga hyror


Åtta olika förslag har kommit in i markanvisningstävlingen, som utlystes av fastighetsnämnden i våras. Målsättningen var att få fram miljöanpassade hyreslägenheter av god kvalitet till en boendekostnad som vanliga människor har råd med. På onsdagen offentliggjordes resultatet.

70 lägenheter i fem hus

Vinnare blev det privata fastighetsbolaget BoTrygg AB, som har sin bas i Linköping i form av cirka 700 förvaltade lägenheter.

Företaget har gjort sig känt för att kunna pressa byggkostnaderna och blev nyligen omskrivet när man sänkte hyrorna med 2,5 procent.

- Vi importerar mycket av byggmaterialet själva och därmed försvinner två mellanled. Vi arbetar också med delade entreprenader för att få kontroll över kostnaderna, berättade projektledaren Joachim Arcari i samband med prisutdelningen.

När bolaget på senare år även börjat bygga hyreshus i Stockholm så har det delvis skett med hjälp av polska byggnadsarbetare.

- Men vi har avtal med facket, så lönenivån är densamma. Det är alltså inte med hjälp av låga löner som vi håller kostnaderna nere, förklarar Arcari.

Det vinnande förslaget, "Spara slösa inte", har ritats av Annelie Drackner på Göteborgsbaserade SHL Arkitekter. Förslaget innehåller 70 lägenheter fördelade på fem friliggande huskroppar i fyra våningar.

El- och vattenmätare sitter synligt

Sedummattor på taken tar hand om en stor del av dagvattnet, det vatten som når marken behandlas i ett par öppna dammar. Solfångare värmer en stor del av tappvarmvattnet. Men några spektakulära
tekniska innovationer finns inte i husen.

- Vi har medvetet valt att använda oss av etablerad teknik, sådant som vi vet fungerar, förklarar Annelie Drackner.

Tjocka väggar och små fönsterytor mot norr och öster ska hålla energiförbrukningen nere. Men arkitekturen bidrar också till att skapa resursmedvetenhet hos de boende:

- I varje trappuppgång finns en genomskinlig installationsvägg. Bakom den sitter alla mätare för el och vatten fullt synliga, som en påminnelse till de boende att vara sparsamma, säger Annelie Drackner.

Nu när markanvisningen är klar drar detaljplanearbetet igång med högsta fart. Bygget av lägenheterna i Lundby beräknas vara igång inom två år.Vårt Göteborg 2006-01-25

3 januari 2006

Billigare hyra i Botryggs nybygge

I dagarna har de första hyresgästerna börjat flytta in i Linköpingsföretaget Botryggs lägenheter i Hammarby Sjöstad. Det speciella med de här lägenheterna är att hyran är betydligt lägre än för de runtomkring.
För en trea på 70 kvadrat är hyran 7400 kronor, uppemot 1500 kronor lägre än motsvarande lägenheter hos de stora bostadsbolagen i området. Och det finns flera anledningar till de relativt sett låga hyrorna.

- Vi har kortare beslutsvägar, kortare produktionstider, vi köper mycket av materialet direkt från fabrik och lite mer förproducerat än vanligt, säger Michael Cocozza, vd på Botrygg.

Hos Fastighetsägarna i Stockholm ser man olika anledningar till varför hyrorna i nyproducerade lägenheter kan skilja sig åt såpass mycket.

- Det kan dels bero på skicklighet i upphandling och sådana saker,dels på till exempel investeringsbidrag, som kan betyda upp till tre fjärdedelar av hyresskillnaden, säger Tore Ljungkvist, vice vd på Fastighetsägarna i Stockholm.

Och enligt Botryggs vd Michael Cocozza kommer inte hyran att höjas mer i deras än för andra framöver.

- Vi kommer att följa allmännyttans hyreshöjningar, så höjningen kommer att bli densamma som Svenska Bostäders, säger Cocozza.
Svt.se 2006-01-03