Botrygg

Botrygg bygger och förvaltar fastigheter. Här berättar vi om stort och smått ur vår vardag.

19 december 2011

Skulpturer smyckar äldreboende i Linköping


Botrygg fortsätter sin satsning på konsten och denna gång var det äldreboendet i Ullstämma i Linköping som stod på tur.

Fastigheten har sedan tidigare rikligt med konst inomhus men har nu även förgyllts med skulpturer utomhus. Skulpturerna som heter Magdalena och Fågelblomma är gjorda av den östgötska skulptören Kicki Stenström.

Här följer Kickis egna ord om konstverken:

Fågelblomma (ovan) - en bild av sommarens sol, färger och liv. Lyser oss under mörka tider och laddas upp med energi av ljuset.

Den röda Magdalena (vänstra bilden) sitter vid entréen på innergården. Vad tänker hon på? Vad får hon oss att minnas? Rodnar hon? Väntar hon på sällskap på sin sten?
11 november 2011

Säljstart 20 november – nyproduktion i Täby


Invid Byle Allé i Täby kyrkby kommer Botrygg att uppföra 18 friliggande villor som kommer att säljas som äganderätter. Villorna uppförs med genomgående hög standard och tillhörande garage. Husen kommer att ha generösa trädgårdar som gränsar till skog och naturskön. Pris från 5 850 000 kr.
Säljstart 20 november kl 13-15 på Märklarringens lokaler, Biblioteksgången 2, Täby Centrum.

3 november 2011

Nytt konstprojekt i Hornsberg, Stockholm


Botrygg månar om trivseln i sina fastigheter och satsar därför lite extra på att skapa en trivsam boendemiljö. För att uppnå detta läggs stor vikt konstnärlig utsmyckning, något som de nybyggda fastigheterna vid Hornsbergs strand i Stockholm fått ta del av.
I Hornsbergs strand har Botrygg uppfört två fastigheter utmed Nordenflychtsvägen. Fastigheterna har fyra trappuppgångar vardera och varje uppgång representeras av en konstnär som smyckat denna med fyra konstverk. Delaktiga konstnärer i projektet är Camilla Lothigius, Claes-Åke Schlönzig, Cecilia Uhlin, Lars Pettersson-Udd, Peter Köhler, Thomas Edetun, Björn Svensk och Peter Öhrnell.
Konstprojektet är nu färdigställt i ett av husen och trappuppgångarna på Nordenflychtsvägen 81, Franzéngatan 25, 29 och Eyvind Johnssons gata 4 har prytts av konstverk.
Se mer information om fastigheterna:

6 oktober 2011

Botrygg bygger åt Stockholms Dövas förening


I  Hässelby, vid foten av Johannelundstoppen, växer det nya bostadsområdet Johannelunds Trädgårdsstad upp. Botrygg uppför här elva bostadshus fördelade på två etapper. Den första etappen, som enbart består av hyresrätter, håller för tillfället på att byggas och kommer att stå klart sommaren 2012. Ett av husen som uppförs är reserverat åt medlemmar i Stockholms Dövas Riksförbund och huset byggs i nära samarbete med föreningen.

Huset som har 21 lägenheter anpassas efter föreningens önskemål för att ge de boende en så bra miljö som möjligt. Några exempel på de anpassningar som görs är att installera en videoporttelefon så det går att teckna till besökarna, koppla ringklockan till en lampa för ljussignal samt att bygga breda, tröskellösa innerdörrar så att man lätt kan förflytta sig med rullator eller rullstol i lägenheten.

Huset anpassas även för eventuella synskador och dörrarna får därför tagläsare istället för nyckel. Inflyttning i lägenheterna är beräknad till juli 2012.  

22 september 2011

Botrygg får pris för god bostadsförvaltningDen 21-22 september hålls det årliga eventet Business Arena i Stockholm. Business Arena har blivit Nordens och norra Europas viktigaste mötesplats för ledningspersoner och beslutsfattare i fastighetsbranschen och samhällsbyggnadssektorn. Eventet avslutas med en prisutdelning där Barbro Engman, ordförande i Hyresgästföreningen, presenterar Branschindex resultat av Sveriges bästa bostadsförvaltare 2011.

Branschindex är en urvalsundersökning som genomförs årligen vid samma tidpunkt (maj – juni). En forskningsbaserad och testad enkät skickas ut till ungefär 200 slumpmässigt utvalda hyresgäster hos de företag som deltar. Enkäten innehåller frågor om service och policy hos företaget såsom förvaltningens besökstider, bemötande av fastighetsskötaren, trivsel i lägenheten och lägenhetens temperatur. Resultatet av enkäterna sammanställs för respektive företag och de fastighetsföretag, i olika storleksklasser, som får högst betyg av sina kunder presenteras på fastighetskongressen Business Arena tillsammans med redovisningen av det totala branschresultatet.

Tävlingen är uppdelad i tre kategorier beroende på hur många lägenheter man förvaltar (1-1999, 2000-8999 och 9000+) och resultatet baseras på hyresgästernas upplevelser av förvaltningskvaliteten. I kategorin 1-1999 deltog femton företag och på delad förstaplats kom Linköpingsföretaget Botrygg AB. Enkäten visar att företagets hyresgäster är väldigt nöjda med sitt boende och sin hyresvärd och extra goda resultat visades även vid hyresvärdens tillgänglighet, trivsel i lägenheten och den personliga tryggheten i trapphuset.

På plats för att ta emot priset är bland annat företagets VD Michael Cocozza, förvaltningschef Lotta Ekdahl samt Tomas Bergman, chef för fastighetsskötseln.

Det här är en bra modell för att mäta och jämföra nivån på den egna förvaltningen säger Michael Cocozza. Vår personal har gjort ett bra jobb, men vi fortsätter utvecklingsarbetet i syfte att få en ännu bättre service till våra kunder.

Tävlingen Branschindex Bostäder är en ny tävling som årligen ska återkomma och initiativtagarna bakom denna är AktivBo och Tidningen Fastighetsnytt. Syftet med tävlingen är att få fastighetsbranschen som helhet att utveckla sin kundorientering. Förvaltningskvalitet är service- och policyfrågor som fastighetsföretag själva direkt kan påverka. Ett ökat fokus på hyresgästerna skapar ett bättre boende och högre livskvalitet.

Se mer information på Branschindex hemsida >>>

1 september 2011

Första spadtaget för Botryggs nya arena i Linköping
Den 29 augusti 2011 togs det första spadtaget för den nya fotbollsarenan i Kallerstad, Linköping. Botrygg sköter byggnationen som är planerad att vara färdig i november 2012, i god tid till UEFA Dam-EM 2013.

Den nya fotbollsarenan bidrar till att göra Linköping till en ännu mer attraktiv stad och arenan är en viktig del i den stora omvandling som sker av hela Kallerstadsområdet.  Här växer en ny och spännande stadsdel fram – en stadsdel med bostäder, lokaler för kontor och handel med mera.

– Det är verkligen efterlängtat med en modern fotbollsarena som uppfyller dagens och morgondagens krav. Här hoppas vi få fira framgångar för LFC och herrlagen, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (M).

Arenan får en central placering med närhet till E4:an och resecentrum. Det är enkelt för besökare att ta sig till arenan antingen man går, cyklar eller åker bil. Där klassiska Folkkungavallen ligger ska bostäder byggas.

– Genom samverkan mellan kommunen och idrotten skapar vi förutsättningar för att Linköping ska bli Sveriges idrottskommun år 2015. Med den nya arenan går vi mot en ljus framtid för våra fotbollsföreningar och deras publik, säger Carina Boberg (FP), kommunalråd med ansvar för bland annat idrott.
Den nya fotbollsarenan får en publikkapacitet på 8 000 personer, men kan byggas ut för 12 000 åskådare. Den kommer att vara fylld av verksamheter under årets alla månader, antingen det är match, evenemang eller vardag.

Christer Mård, styrelseordförande i LFC, tycker att den nya arenan är viktigt för klubben. – Ett spadtag kan betyda så mycket. Inom LFC känner vi nu att vi får förutsättningar att förverkliga vårt mål: Ett lag på högsta europeiska nivå som glädjer Linköpingsborna med toppfotboll, men som också ökar värdet för Linköpings varumärke som en framtidsstad.

Botrygg och LFC samarbetar om att bygga arenan. Botrygg bygger och äger arenan, samt hyr ut den till Linköpings kommun i 25 år.

Det är ännu inte bestämt vad arenan ska heta, men kommunen äger rättigheterna till namnet.

För mer information, se www.arenalinkoping.se.

15 augusti 2011

Botrygg bygger bostadshus i Örebro
En preliminär överenskommelse har träffats mellan Botrygg och Örebro kommun om att Botrygg ska få bygga på kv. Lagerbladet i Örebro. Botrygg skickade in förslag på bebyggelse i området vilket ledde till en förstudie från kommunen.
Botryggs förslag som tagits fram tillsammans med M5 Arkitektur består av 184 lägenheter, 8 lokaler samt 49 studentrum fördelade på 6 huskroppar med vardera 6 plan. I förslaget finns även 5st radhus redovisade.
Stor omsorg har lagts vid att skapa lägenheter med bra rumssamband och funktionella ytor. Husen kommer att ha putsade fasader med inslag av tegel och natursten.
Kv. Lagerbladet ligger i Sörby i sydöstra Örebro vid Sörbyängsvägen. I området finns stora gröna ytor samt Sörbyängsskolan.

8 augusti 2011

Botrygg erhåller mark i TäbyTäby kommun har efter en markanvisningstävling beslutat att anvisa mark i Byle Allé till Botrygg AB. Botrygg kommer där att uppföra 18 friliggande enbostadshus samt 28 hyresrätter fördelade på 6st flerbostadshus.
Botryggs förslag följer detaljplanens vision om att skapa en trädgårdsstad med hög kvalitet, något som bland annat symboliseras av vackra gaturum som inramas av sammanhållen och medvetet utformad bostadsbebyggelse.
Villorna uppförs i två våningar mot gatan och en våning mot trädgården för att rama in gaturummet och husen har en u-form i syfte att skapa en skyddad inre gård.Flerbostadshusen komemr att byggas med en tydlig gatu- och gårdssida där husen vänder sig mot gatan med sina entréer och en inneslutande känsla mot gårdssidan genom sin placering.
Byle Allé ligger i nordöstra delen av Täby Kyrkby i Stockholm och angränsar till stora ytor av naturmark.
Byggstart planeras till våren 2012 och första inflyttning är beräknad till våren 2013.

2 augusti 2011

Botrygg bygger skola i Ekhaga

Den 2 augusti var det byggstart för Botryggs nybyggnationsprojekt på kv. Tandkronan 5 i Ekhaga i Linköping. På tomten kommer Botrygg uppföra en ny förskola samt skola som ska stå klar under hösten.
Skolan som kommer att uppföras i 3 plan omfattar 2000kvm samt personalutrymmen. På bottenplan kommer det att finnas förskola, gemensam matsal samt gymnastiksal. Förskolan som totalt består av 4 avdelningar har plats för sammanlagt 66 barn.
På plan två är det lärosalar samt grupputrymmen för skolelever i årskurs 1-6 och på plan tre kommer lärarnas personalutrymmen att finnas.
Skolan kommer att hyras av Montessoriskolan som i dagsläget har sina lokaler i den äldre skolbyggnaden på fastigheten.  

25 juli 2011

Botrygg uppför nytt gruppboende i Lambohov

På uppdrag av Linköpings kommun har Botrygg i konkurrens erhållit uppdraget bygga ett nytt gruppboende i Lambohov. Gruppboendet kommer att ligga i Östra Lambohov i närheten av Bygdegatan.
Byggstart är beräknat till 1 september 2011 och gruppboendet ska sedan stå klar 1 april 2012.
Gruppboendet som är i ett plan kommer att bestå av 5 lägenheter samt gemensamt kök och allrum. Lägenheterna på 2 rok är 45 kvm och kommer att ha en egen avgränsad uteplats. På tomten finns dessutom stora gemensamma ytor med bland annat odlingsbäddar, grillplats samt berså.

18 juli 2011

Botrygg bygger förskola i Södra Ekkällan

Botrygg har tidigare under sommaren fått i uppdrag att bygga en ny förskola i Nykil. Kommunen har nu meddelat att företaget även kommer att få bygga den nya förskolan i Södra Ekkällan. Förskolan som har likadan utformning som den i Nykil kommer att börja byggas 1 oktober 2011 och ska sedan stå klar 1 juli 2012.
Förskolan är i ett plan kommer att bestå av 3 avdelningar och har plats för 50-60 barn. På varje avdelning finns stora ljusa allrum och ett lekkök. Förskolans tomt kommer förutom lekredskap, sandytor och bollplan även bestå av befintlig naturmark med ekar.  

11 juli 2011

Botrygg bygger förskola i Nykil

På uppdrag av Linköpings kommun har Botrygg i konkurrens erhållit uppdraget bygga en ny förskola i Nykil.  Förskolan som kommer att ligga bredvid Nykils skola är en del av en större nybyggnation i området som omfattar bland annat 27 småhustomter samt 5 mindre bostadstomter.
Byggstart är beräknat till 1 oktober 2011 och förskolan ska sedan stå klar 1 juli 2012.
Förskolan som är i ett plan kommer att bestå av 3 avdelningar och har plats för 50-60 barn. På varje avdelning finns stora ljusa allrum och ett lekkök. Förskolan som ligger naturnära inbjuder till lek utomhus med bland annat en fruktlund, fotbollsplan samt cykelstigar på tomten.

4 juli 2011

Botrygg Bygger ut förskolor

Under 2008-2009 uppförde Botrygg på uppdrag av Linköpings kommun fyra förskolor i Linghem, Vikingstad, Tallboda samt Skeda Udde. Nu är det dags att bygga ut två av dessa.
Den 4 juli togs det första spadtaget för tillbyggnad av förskolorna i Tallboda samt Linghem. Tallboda kommer byggas ut med en helt ny förskola med plats för 40 barn och Linghem kommer att byggas ut med en ny avdelning med plats för ca 15 barn. Mellan tillbyggnaderna och de nuvarande byggnaderna kommer det att byggas en länk.
Byggnationen som precis startat är beräknad att vara klar i december 2011.

27 juni 2011

Botrygg uppför vårdboende i UllstämmaBotrygg kommer att uppföra ett nytt vårdboende i södra Ullstämma i Linköping. I förra veckan tecknades ett hyresavtal med Linköpings kommun om förhyrning av detta. Byggstart för projektet planeras till oktober 2011.

Vårdboendet kommer att bestå av totalt 10 lägenheter, gemensamt kök, vardagsrum och allrum fördelade på 2 huskroppar. Lägenheterna på 2 rok är 49 kvm stora och har en egen, avskärmad uteplats. De stora och ljusa lägenheterna består av en rymlig entré, kök, vardagsrum, sovrum och badrum.
Inflyttning i de nya lägenheterna är beräknad till juli 2011.


8 april 2011

Unga vill ha inflytande- Botrygg kommenterar

Vi vill starta en bosökarförening med inflytande i Boplats styrelse. Det förslaget kom upp när unga mötte politiker och bostadsföretag för att diskutera stadens ansträngda bostadsläge.

Närmare 30 ungdomar engagerade i bostadsfrågor hade i går kväll sökt sig till debatten i Boplats lokaler vid Rosenlundsplatsen. Enda närvarande politiker var Boplats nya styrelseordförande Marie Lindén (V), ironiskt nog företrädare för det enda parti i fullmäktige som vill byta Boplats mot en "riktig" bostadsförmedling där kötiden får tydligare utslag.


Hon höll även med om det mesta som ungdomarna hade att säga, som att bostadsbyggandet måste öka betydligt jämfört med dagens 10 000 bostäder på fyra år.
Hon höll likaså med Daniel Andersson från organisationen jag vill ha bostad.nu.

- Det byggs alldeles för få bostäder som ungdomar har råd att efterfråga, sade han.

När det uppstod tyckande om vilken hyra unga har råd med bjöd Marie Lindén till och med lägst.

- Vårt parti anser att bostad är en social rättighet, inte en marknadsvara. Jag tycker det är rimligt att 20 procent av din disponibla inkomst går till bostaden, sade hon.


Hur bär man sig åt för att bygga billigt? Joachim Arcari, vd för Botrygg Göteborg, gav sitt företags recept

- Vi håller nere på ytorna, högst 34 kvadratmeter i en etta med kök och högst 66 kvadrat i en trea. Vi använder material med långt liv som ger lägre kostnader på lång sikt. Och det skulle göra väldigt mycket med sänkt moms på bostäder, från 25 till sex procent, sade han.


Karolina Edander och Johannes Lundberg tillhör ännu inte en bostadsorganisation men vill starta en, en förening för bostadssökande. En sådan förening kan bidra till att göra Boplats bättre utifrån de sökandes önskemål.

- Vi vill då också ha en plats för föreningen i Boplats styrelse, sade Karolina Edander.


Hon uppmanar alla som vill uppmuntra initiativet att hänga på.

- När jag presenterade det för politiker menade de att vi redan hade representanter i styrelsen, alltså politikerna. Men de är knappast bostadssökande, säger Karolina Edander.


Murat Solmaz från organisationen Pantrarna för upprustning av förorten efterlyste mer byggande i förorten.

- I Biskopsgården som jag kommer från har det inte byggts något på väldigt länge. Det är också ett hälsoproblem, sade han.
Göteborg Posten 2011-04-08

29 mars 2011

Häv byggstoppet i Linköping

Den åttonde mars i år skickade byggherrarna, Botrygg, HSB, JM, Kärnhem, Riksbyggen och Stångåstaden en skrivelse till miljöminister Andreas Carlgren. I skrivelsen begär man ett klarläggande av staten för att slippa de produktionsstopp som uppstår på grund av statens olika tolkning av flygbuller i samband med byggande.
Konflikten mellan, å ena sidan, kommunens planer på bebyggelse och å andra sidan en fungerande flygtrafik i flygets huvudstad, är ett dilemma för alla inblandade.

Boverket eller Naturvårdsverket
De gamla statliga riktlinjerna för buller fungerade inte i kommunen vid detaljplanering av områden i närhet till flygverksamhet. Reglerna för hur riktvärden ska tillämpas har tidigare varit oklara och utvecklingen av Saabs verksamhet och Linköpings flygplats skulle också kunna hotas på längre sikt med de gamla riktlinjerna.
Förra året dök Boverkets handbok upp som en lösning på problemet. I huvudsak innebär de allmänna råden att man lindrar kraven på flygbullerhänsyn i utemiljöer. Råden var utformade med hänsyn till Linköpings och andra kommuners behov av att kunna utveckla sina befintliga städer med nya bostäder och samtidigt skapa större trygghet för den långsiktiga verksamheten vid flygplatsen.

En annan tolkning
Det statliga Naturvårdsverket har dock en annan och tuffare tolkning än vad Boverket har och det är något som retat upp ansvarig politiker i Linköping Muharrem Demirok. Kommunalrådet Demirok har sympati för byggherrarnas agerande och han har även förståelse för det faktum att Saab ofta överklagar detaljplaner.
– Jag har inga problem med att Saab agerar som de gör. Problemet för oss är att frågan hamnar mellan två stolar. Här har vi två statliga institutioner, Boverket och Naturvårdsverket och de har tyvärr olika uppfattningar. Det är olyckligt att staten inte kan bestämma sig för vilken fot de ska stå på och det drabbar vår kommun, konstaterar Muharrem Demirok bekymrat.
– Jag tycker att det är jättekonstigt att staten å ena sidan lägger beställning på en utvecklad militär flygverksamhet men samtidigt vill man inte ge den staden, där flygproduktionen har sitt säte, förutsättningar för att utvecklas på ett hållbart sätt.
– Det här ställer till stora besvär för oss i kommunen att den ena handen inte känner till vad den andra gör i staten. Jag är väldigt besviken på det sätt som Carlgrens departement valt att hantera den här frågan.


Linköpings Tidning 2011-03-29

15 mars 2011

Botrygg är med och omvandlar Övre Vasastaden

Området vid Industrigatan i Övre Vasastaden är ett eftersatt och lite lätt ”sunkigt” område idag.
Men nu kommer det snart att hända en hel del i stadsdelen.
Rivning har redan inletts av byggnader och snart kommer sex stycken olika byggherrar att i en första etapp bygga nästan 900 nya bostäder i form av bostadsrätter och hyresrätter.


Byggherrarna

 Det är byggherrarna Botrygg, HSB, JM, Kärnhem, Riksbyggen och Stångåstaden som under en period kommer att samverka och bygga, när det blir färdigbyggt, över 2 000 nya bostäder. I området kommer det också att beredas plats för grönområden, butiker, kontor och service i området.

Startade redan 2002
Övre Vasastan kommer att ändra skepnad totalt i den kommande byggnationen och det hela började när Botryggs vd Michael Cocozza tog en kommunal kontakt redan i juni 2002.
Sedan låg det stilla några år för att sedan skjuta fart igen under 2009. Botrygg startade med att köpa de privata fastigheterna som ligger vid Industrigatan och bolaget kommer där att bygga ungefär 500 lägenheter av de planerade 900 bostäderna.
Det är inte enbart sex olika byggherrar som ska samsas utan man har dessutom anlitat 13 olika arkitektkontor för att säkerställa en mångfald i det nya bostadsområdet.
Första delen av byggnationen kommer att innefatta fem till sju kvarter där det ska finnas både högre huskroppar med fjorton våningar och lägre hus med fyra våningar.
Övre Vasastaden består av två kvarter, Alnen och Automaten och det sträcker sig på södra sidan av Industrigatan från Östgötagatan ända upp till Bergsrondellen.
Det är byggherrarna Botrygg, HSB, JM, Kärnhem, Riksbyggen och Stångåstaden som under en period av fem till sju år kommer att bygga knappt 900 bostäder med en fördelning av cirka 350 hyresrätter och resten bostadsrätter.
Linköpings Tidning 2011-03-15

9 mars 2011

Om fem år är Industrigatan inte sig lik - Botrygg startar byggnationen 2012

Om några år kommer inte övre Vasastaden att vara sig lik. På tisdagen samlades byggherrar, arkitekter och representanter från kommunen för att diskutera förberedelserna inför byggstarten.


Rivningen av Soffgruppens möbelhus har redan startat
Projektet Övre Vasastaden har diskuterats under många år. Nu börjar byggstarten närma sig. Redan denna månad kommer de första förberedande arbetena för det stora byggprojektet att påbörjas.

- Det är ett intimt samarbete mellan byggherrarna för att få ihop projektet. Men det kommer inte att dra igång så mycket fysiskt innan sommaren, säger Bill Ericsson, avdelningschef på stadsbyggnadskontoret.

Redan börjat riva Först ska detaljplanen godkännas, vilket kommer att ske någon gång efter sommaren. Men redan i början av sommaren kommer den att ställas ut för allmänheten. Bill Ericsson räknar sedan med att byggandet kan komma igång efter årsskiftet. Men inget hindrar att det börjar rivas innan dess. Man har redan påbörjat rivningen av Soffgruppens möbelhus vid Industrigatan.

Under en period av fem till sju år kommer övre Vasa­staden i en första etapp söder om Industrigatan att utökas med närmare 900 bostadsrätter och hyresrätter samt butiker och kontorslokaler. Sammanlagt sex byggherrar är involverande i projektet: Botrygg Bygg, JM, Kärnhem, Riksbyggen, HSB och Stångåstaden.

"För ung och gammal" Botrygg Bygg AB, som står för över hälften av de byggen som planeras, planerar för 500 lägenheter. De kommer att vara jämt fördelade mellan hyresrätter och bostadsrätter.

- Det blir ett brett utbud, både lägenheter för ungdomar och äldreboenden. Vi hoppas kunna börja bygget nästa vår, säger Michael Cocozza på Botrygg Bygg.

Övre Vasastadens förvandling kommer att ta sin början i kvarteret Automaten vid korsningen Industrigatan och Östgötagatan, och sedan fortsätta västerut längs med Industrigatan. Första etappen i projektet kommer att omfatta sex till sju kvarter fram till där Auktionshuset Gomér & Andersson vid Mellan­gatan och söderut mot Sveagatan med ytterligare fem huskroppar söder om Slöjdgatan.

Ska sticka ut Enligt de sex byggherrarna ska Övre Vasastaden inte bara bli en ny del av innerstaden, utan även "ett område som sticker ut från mängden, som ger plats för såväl konsten som mångfalden". Deras ambition är att utformningen ska ske så att god jämställdhet, integration och trygghet uppnås.

Östgöta Correspondenten 2011-03-09

8 mars 2011

Botrygg skapar ny stadsdel med hundratals hyresrätter i Linköping tillsammans med fem andra byggherrar

Inom de närmaste fem till sju åren bygger olika företag cirka 900 nya bostäder i övre Vasastaden i Linköping. Botrygg och Stångåstaden bygger bland annat cirka 350 nya hyreslägenheter.

Det ska hända mycket i området, med nya butiks- och kontorslokaler, bostadsrätter samt hyreslägenheter.
Övre Vasastaden består av två kvarter, Alnen och Automaten. Området sträcker sig på södra sidan av Industrigatan från Östgötagatan fram till Bergs¬rondellen. Första etappen i projektet kommer att omfatta sex till sju kvarter i områdets östra delar fram till nuvarande Auktionshuset vid Mellangatan.
Det blir mest nya bostadsrätter men inte enbart. Botrygg Bygg AB i Linköping är största byggherre i området och har för avsikt att bland annat bygga 250 hyreslägenheter från och med nu och fram till 2016. Kommunägda AB Stångåstaden bygger 100 hyreslägenheter med start 2013.
På tisdagen bjöd samtliga byggherrar in till en informationsträff i Stångåstadens lokaler i Tornet i Tornby. Förutom Botrygg och Stångåstaden medverkar HSB, JM, Kärnhem och Riksbyggen också till byggandet och de stora förändringarna i övre Vasastaden.
Samtliga, alla herrar, som representerade bolagen talade om hur väl samarbetet fungerat och om de stora visionerna för området.
– En helt egen stadsdel ska det bli och vi vet att en del vill ha hyreslägenheter och andra bostadsrätter, säger Lars Hagman på JM.
Ingen har gått ut och undersökt intresset hos presumtiva bostadsköpare eller hyresgäster.
– Men vi vet att det är ett bra område, säger Anders G Jacobsson på Riksbyggen.

Det finns en film framtagen över området och Michael Cocozza på Botrygg tror att det ska göra framtidsvisionen tydligare för dem som vill bo där.
– Så här kommer jag att bo, kan man se, säger han.
Sedan 2002 har diskussionerna pågått med kommunen, Botrygg och med flera andra byggintressenter. Cocozza hänvisar till sitt eget tålamod på frågan om hur man lyckas nå ända fram.

Husen blir mellan 4 och 14 våningar höga och lägenheterna blir i varierade storlekar, företrädesvis förmodligen med öppen planlösning men med viss valfrihet. Gator ska förändras, lekplatser anläggas och hela området förvandlas.

– Det ska bli en levande och trygg stadsdel, säger Lars Hagman.
Hem & Hyra 2011-03-08

15 februari 2011

Botryggs nya fotbollsarena kostar 160 miljoner

Botrygg Fastigheter HB / Botryggruppen AB vann anbudstävlingen den åttonde februari och bygger nu linköpings nya fotbollsarena, i vad som blir en helt ny stadsdel med fotboll, bostäder och kommersiella verksamheter.

Kommunstyrelsen tog efter upphandling det enda ”rena” anbudet av totalt två inkomna anbud och hyreskostnaden för kommunen blir högst 11,4 miljoner kronor per år i 2010 års prisläge. Det anbud som kommunen nu antagit innebär en arena med läktare som tar drygt 8 000 publikplatser varav drygt 5 000 på sittplatsläktare under tak.

Hur kommer det sig att Botrygg bygger en fotbollsarena?
– Vi gav det bästa anbudet av två i en upphandling som kommunen utlyste. Det andra anbudet lämnades av NCC, säger Michael Cocozza företagets vd och fortsätter att berätta om vem som ska äga arenan.
– I inledningsskedet är det mitt företag Botrygg AB som äger men om kommunen tillåter för vi över ägandet till en allmännyttig stiftelse.

Vilken typ av stiftelse?
- Det blir en stiftelse som ska använda vad vi hoppas kommer att bli ett överskott av den årliga hyran, till att utveckla dam- och herrfotbollsverksamheten i Linköping. Stiftelsen får en styrelse med 10 - 12 ledamöter som kommer att jobba ideellt.

Är herrfotbollen med på banan?
Arenan är efterlängtad av stadens fotbollsföreningar och den innebär också att Linköpings framgångsrika damlag LFC får en bättre hemmaarena. I Kallerstad ska arenan stå klar i slutet av 2012 i god tid till 2013 års EM i fotboll för damer.
- Vi hoppas även på en kraftsamling på herrsidan. Varför inte ta sammanslagningen av innebandy-klubbarna i stan som ett gott exempel. Linköping har idag världens största innebandyförening som ligger i elitserien. Förut var det tjafs mellan klubbarna men nu drar alla inom innebandyn i stan åt samma håll och det ger resultat, menar Michael Cocozza.

Damfotbollen bemöts med skepsis från vissa håll?
– Det är synd. I all elitidrott är ju tävlings- och spänningsmomentet det som är kärnan i evenemanget och det är lika stort i dam- som i herrfotbollen. Vi får inte glömma att i Linköping spelar damerna i Champions League och är bland topp tio i Europa. Den 23:e Mars möter man Arsenal hemma i Champions League och den matchen går i Åtvidaberg, på grund av att det inte finns en fullgod anläggning i Linköping idag.

Vad kommer arenabygget att kosta?
– Enbart själva arenan med sportbar och butiker får en totalkostnad om 160 miljoner kronor, säger Cocozza och kommenterar samtidigt en del felaktigheter som förekommit om kommunens kostnader för Cloetta Center.
– Det stämmer inte att det är en dålig affär för kommunen för Linköpings kommunala fastighetsbolag gör varje år cirka sex miljoner kronor i ren vinst på hockeyarenan. Det är en myt att hockeyn kostar kommunen pengar, därtill kommer stora värden i reklam och intäkter för regionala företag i samband med hockeymatcherna.

Men en ny fotbollsarena också räcker det inte med Folkungavallen?
– Fotbollen spelas idag på dyr mark med höga värden och Folkungavallen kommer kommunen att sälja till ett antal bostadsföretag för uppskattningsvis 200 miljoner under 2012. Därtill kommer årliga intäkter till kommunen från de nya bostäderna på ”Vallen” i form av kommunal fastighetsavgift. Det blir en plusaffär för kommunen det också, menar Michael Cocozza.
Den klassiska Folkkungavallen ska successivt avvecklas och utvecklas till ett nybyggt bostadsområde. Istället för Folkungavallen får Linköping tre moderna anläggningar.
En fotbollsarena, friidrottshall och en friidrottsarena. En utveckling som den lokala ”idrottsvärlden” ser positivt på.

När startar bygget?
– Vi har redan påbörjat projekteringen. I nästa vecka sätter vi igång arbetet med att hyra ut lokaler i arenan, sportbaren, butikerna och kontor. Vi startar bygget i augusti och är klara hösten 2012. I media har det förekommet en del mindre lustiga förslag om vad arenan ska heta men vem bestämmer?
– Kommunen äger rättigheterna till namnet på arenan men det är ännu inte bestämt vad den ska heta Jag antar att den får ett namn efter det företag som betalar bäst.

Linköpings Tidning 2011-02-15

9 februari 2011

Ny fotbollsarena till Linköping

Det står klart att det ska byggas en ny fotbollsarena i Linköping efter ett beslut från kommunstyrelsen.

Det var i dag kommunstyrelsen i Linköping beslöt att ge klartecken för en ny fotbollsarena. Efter en upphandling beslöts att anbudet från Botrygg Fastigheter HB och Botryggruppen AB, en fastighetskoncern med säte i Linköping, skulle antas. Anbudet innebär att Botrygg Fastigheter HB och Botryggruppen AB bygger och äger arenan, men hyr ut den till Linköpings kommun i 25 år. Hyreskostnaden bli högst 11,4 miljoner kronor per år i 2010 års prisläge.

Arenan kommer att byggas i den nya stadsdelen Kallerstad som planeras att fullt utbyggd innehålla omkring 5 000 bostäder och 15-20 000 arbetsplatser.

Det anbud som kommunen antagit innebär en arena omsluten med läktare på alla fyra sidor om fotbollsplanen som skapar ett väl inneslutet arenarum med drygt 8 000 publikplatser varav drygt 5 000 på sittplatsläktare under tak. Arenan byggs så att publikkapaciteten ska kunna öka till 12 000 åskådare under en andra byggetapp.

Huvudläktaren är placerad på arenans/planens östra sida. Arenans södra sida, kortsidan mot Norrköpingsvägen, synliggör tydligt arenan genom kommersiella lokaler längs kortsidan, samt i de två punkthus i hörnen av arenan.

Anbudet har bedömts och poängsatts av kommunens upphandlingsgrupp, arkitekter från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, samt funktionärer från Svenska Fotbollsförbundet. Såväl arenans funktion, som karaktär, får höga poäng.

Den nya arenan börjar byggas efter sommaren och ska stå klar i god tid inför fotbolls-EM för damer 2013.

Namnet på den nya arenan är ännu inte bestämt.Byggindustrin 2011-02-09

Botrygg bygger Linköpings nya fotbollsarena

Igår informerade kommunstyrelsen om sitt beslut, ritningar och ett underlag för hur Linköpings nya fotbollsarena kommer att se ut 2013. På samma presskonferens presenterades också vilken byggherre, tillika ägare som ska se till att spaden sätts i jorden senaste hösten 2011.

Modell över den nya fotbollsanläggningen.


Botrygg vann anbudstävlingen och kommer att bygga fotbollsarenan i vad som blir en helt ny stadsdel med fotboll, bostäder och kommersiella verksamheter. Den nya arenan byggs integrerat med 5 000 kvadratmeter kommersiella lokaler och den nya stadsdelen som växer fram i Kallerstad kommer att innehålla cirka 5 000 bostäder och 15 till 20 000 arbetsplatser.

Godkänd EM arena
Arenan är efterlängtad av stadens fotbollsföreningar och innebär också att Linköpings framgångsrika damlag LFC får en bättre hemmaarena. Vid Kallerstadområdet ska bygget ta fart och stå klart i slutet av 2012. Anläggningen ska vara godkänd och klar i god tid till 2013 års EM i fotboll för damer.
– Vi kommer att bygga en modern och attraktiv stadsdel som också kommer att bli en del av Linköpings stadskärna och arenabygget är början på den utvecklingen framöver, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall och fortsätter.
– Idrotten är en viktig och prioriterad del av Linköpings utveckling och den nya fotbollsarenan kommer att bidra till att göra Linköping till en ännu mer attraktiv stad. Samtidigt betyder arenan idrottsligt sett väldigt mycket för vårt framgångsrika damlag LFC och förhoppningsvis kan den bli en injektion även för herrfotbollen.
2013 års EM i fotboll för damer spelas i Linköping och då ställs det betydligt högre krav på standard än vad gamla Folkungavallen kan erbjuda idag.
Den klassiska Folkkungavallen ska därför successivt avvecklas och utvecklas till ett bostadsområde. Folkungavallen har varit föremål för viss oenighet i fullmäktige och områdets bostadsexploatering är inte helt färdigt men ska ändå vara med och finansiera kommunens kostnad för hyran av den nya fotbollsanläggningen.
– Det här är inget vågspel vi ger oss in på. Vi vet vilken hyresnivå som är upphandlad för bostäderna på Folkungavallen. Vi har fått ett jättebra anbud från Botrygg som också har arbetats fram ihop med LFC, hävdar Paul Lindvall bestämt.
– Vi vet även att det finns ett stort intresse hos folk att få flytta in i bostäder i Folkungavallens nya bostadsområde. Vi ser redan idag en stor efterfrågan och intresse för bostadsområdet vid Tinnerbäcksparkeringen. Fotbollsanläggningen och det framtida Folkungavallen är väldigt bra investeringar för ett växande Linköping.

Vad ska arenan heta?
Kommunstyrelsen tog efter upphandling det enda ”rena” anbudet av totalt två inkomna anbud. Botrygg Fastigheter HB och Botryggruppen AB, vann upphandlingen och det innebär att Botrygg bygger och äger arenan, samt hyr ut den till Linköpings kommun i 25 år. Hyreskostnaden bli högst 11,4 miljoner kronor per år i 2010 års prisläge.
Det anbud som kommunen nu antagit innebär en arena med läktare som tar drygt 8 000 publikplatser varav drygt 5 000 på sittplatsläktare under tak. Kommunen äger rättigheterna till namnet på arenan men det är ännu inte bestämt vad den ska heta. Kanske är det läge för en bred och folklig namntävling. 

Linköpings Tidning 2011-02-09

Linköping satsar på ny arena genom Botrygg

Byggvågen Kommunstyrelsen i Linköping beslöt igår att ge klartecken för en ny fotbollsarena. Arenan ska få en publikkapacitet på 8 000 personer och ska stå klar 2013. Botrygg Fastigheter HB och Botryggruppen bygger samt äger arenan och hyr ut den i 25 år till kommunen. Hyran bli högst 11,4 milj/år.Fastighetsvärlden 2011-02-09

8 februari 2011

Linköping bygger ny fotbollsarena genom Botrygg

Kommunstyrelsen har beslutat att ge klartecken för en ny fotbollsarena. Arenan börjar byggas efter sommaren och ska stå klar i god tid inför fotbolls-EM för damer 2013.

Arenan får en publikkapacitet på 8 000 personer, men kan byggas ut för
12 000 åskådare.

Kommunstyrelsen har efter en upphandling beslutat att anta anbudet från Botrygg Fastigheter HB och Botryggruppen AB, en fastighetskoncern med säte i Linköping. Anbudet innebär att Botrygg Fastigheter HB och Botryggruppen AB bygger och äger arenan, samt hyr ut den till Linköpings kommun i 25 år. Hyreskostnaden bli högst 11,4 miljoner kronor per år i 2010 års prisläge.

– Idrotten är en viktig och prioriterad del av Linköpings utveckling. Fotbollsarenan bidrar till att göra Linköping till en ännu attraktivare stad. Idrottsligt betyder arenan mycket för vårt framgångsrika damlag LFC och förhoppningsvis kan den bli en injektion även för herrfotbollen, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall(M).

Inneslutet arenarum

Det anbud som kommunen antagit innebär en arena omsluten med läktare på alla fyra sidor om fotbollsplanen som skapar ett väl inneslutet arenarum med drygt 8 000 publikplatser varav drygt 5 000 på sittplatsläktare under tak. Huvudläktaren är placerad på arenans/planens östra sida.

Arenans södra sida, kortsidan mot Norrköpingsvägen, synliggör tydligt arenan genom kommersiella lokaler längs kortsidan, samt i de två punkthus i hörnen av arenan. Förslaget till arenalösningen för en eventuell framtida utbyggnad av arenan (etapp 2 med 12 000 publikplatser) är gjort på ett sådant sätt att det ytterligare stärker arenans inramning.

Höga poäng

Anbudet har bedömts och poängsatts av kommunens upphandlingsgrupp, arkitekter från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, samt funktionärer från Svenska Fotbollsförbundet. Såväl arenans funktion, som karaktär, får höga poäng.


Arenan ska börja byggas hösten 2011 och stå klar i slutet av 2012. 2013 spelas EM i fotboll för damer i Linköping. Det innebär också att Linköpings framgångsrika damlag LFC får en ny hemmaarena. Där klassiska Folkkungavallen ligger ska bostäder byggas, vilket bidrar till en förtätning av centrum. Kommunen äger rättigheterna till namnet på arenan. Namnet är inte bestämt.

Kommersiella lokaler

Den nya arenan kommer att byggas i den nya stadsdelen Kallerstad, nära Linköpings planerade nya resecentrum. Anbudet innebär att arenan integreras med mer än 5 000 kvadratmeter kommersiella lokaler, vilket ger den nya stadsdelen viktig service. Linköping växer snabbt och den nya stadsdelen planeras fullt utbyggd innehålla cirka 5 000 bostäder och 15-20 000 arbetsplatser.

– Vi kommer att bygga en modern och attraktiv stadsdel, som blir en del av Linköpings stadskärna och arenabygget är början på den utvecklingen, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall(M).
Linköpings hemsida
linkoping.se 2011-02-08

Här är nya fotbollsarenan- Botrygg bygger

Linköpings kommun presenterade på tisdagen planerna för den nya fotbollsarenan som ska byggas.

Det är kommunstyrelsen som nu gett klartecken för den nya arenan efter att ha sagt ja till ett anbud från fastighetskoncernen Botrygg Fastigheter HB och Botryggruppen AB.

Hyr arenan till kommunen
Anbudet innebär enligt kommunen att Botryggkoncernen bygger och äger arenan, samt hyr ut den till Linköpings kommun i 25 år. Enligt uppgörelsen ska hyreskostnaden bli högst 11,4 miljoner kronor per år.
Den nya arenan ska börja byggas i Kallerstad efter sommaren och stå klar i slutet av 2012.
12 000 åskådare.

Arenan är enligt kommunen tänkt att få en publikkapacitet på 8 000 personer, men ska också kunna byggas ut för 12 000 åskådare.
Anbudet med Botrygg innebär också att arenan ska integreras med 5 000 kvadratmeter kommersiella lokaler. Tanken är att en helt ny stadsdel ska växa fram med på sikt 5 000 bostäder.
Attraktiv stadsdel
- Vi kommer att bygga en modern och attraktiv stadsdel, som blir en del av Linköpings stadskärna och arenabygget är början på den utvecklingen, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (M) i ett pressmeddelande.
Kommunstyrelsen håller sent på tisdagseftermiddagen en presskonferens om byggbeskedet.Östgöta Correspondenten 2011-02-08

Linköpings arena kan bli ännu störreIdag presenterades detaljerna kring den nya fotbollsarenan i Linköping - som nu kan komma att bli ännu större än de 8 000 det hittills talats om.


Det blir Botrygg Fastigheter och Botryggruppen som står för byggnationen och ägandet av arenan. De ska i sin tur hyra ut den till Linköpings kommun i 25 år.

I det vinnande anbudet byggs en omsluten arena med läktare på alla fyra sidor och plats för 8 000 åskådare, varav 5 000 på sittplats under tak.

Arenan ska börja byggas under hösten för att stå klar i slutet av 2012. Året därpå blir den spelplats då Linköping står värd för damernas fotbolls-EM.

Men i byggplanerna lämnar man också öppet för en etapp 2 - där arenan i framtiden kan komma att byggas ut till en publikkapacitet på 12 000 åskådare.

Byggplats är den nya stadsdelen Kallerstad, nära det planerade nya resecentrumet. Samtidigt försvinner Folkungavallen och där byggs i stället bostäder
Norrköpings Tidningar 2011-02-08