Botrygg

Botrygg bygger och förvaltar fastigheter. Här berättar vi om stort och smått ur vår vardag.

16 juni 2016

Botryggs rapport från bygget, juni: Linköpings Arena


I den nya högstadieskolan vid Linköpings Arena är alla kök och innerdörrar på plats. Denna månad fortsätter arbetet med fasaden med montering av fasadbeklädnad på skolan. På de båda tornen som kommer att innehålla lokaler och företagslägenheter har monteringen av ytterväggar och tak påbörjats. 

Botryggs rapport från bygget, juni: Mellinge, Hovsta och MosåsI Mellringe nordväst om Örebro bygger vi ett gruppboende i två plan med 6 lägenheter. Denna månad monterar vi innerväggar och undertak. 

De båda gruppbostäderna i Hovsta och Mosås innehåller även de 6 lägenheter vardera dessa byggs dock i ett plan. I Hovsta monterar vi stommen till sidobyggnaden, som kommer att innehålla miljörum och lägenhetsförråd, samtidigt som isoleringen av grunden har startat i Mosås.

För mer information om projekten se:

15 juni 2016

Botryggs rapport från bygget, juni: Rymden

 
I kvarteret Rymden i Ullstämma söder om Linköping fortsätter bygget av tolv lägenheter och åtta radhus med upplåtelseformen kooperativ hyresrätt. Stommen är nu rest till samtliga lägenheter och radhus. Vi har även påbörjat monteringen av fönster och takstolar samt regling av innerväggar. Inflyttningen startar preliminärt i december 2016.
För mer information om projektet se: http://www.botrygg.se/nyproduktion/linkoping/rymden/

14 juni 2016

Botryggs rapport från bygget, juni: Johannesgården


I Tynnered i Göteborg har vi startat en om- och tillbyggnad av Johannesgården. Fastigheten kommer att byggas till med ytterligare ett plan med 16 lägenheter för pensionärer. Då det i Johannesgården finns kyrka och klausur är lägenheterna primärt för pensionerade, registrerade katoliker. Denna månad har vi påbörjat arbetet med att riva det gamla taket samt gjutning av inner- och ytterväggar på bjälklaget.