Botrygg

Botrygg bygger och förvaltar fastigheter. Här berättar vi om stort och smått ur vår vardag.

30 mars 2012

Första bullerdomen klar

Nu har den första domen, i en för Linköpings kommun viktig fråga, avkunnats av Mark- och miljödomstolen. Frågan berör flygbuller och de överklaganden på detaljplaner och bygglov som det medför. Den första domen i frågan blev till Botryggs och förskolan Bullerbyns fördel - förskolan får behålla sin verksamhet.  

Förskolan Bullerbyn har sedan 1990 haft sina verksamheter i fastigheten Kasinot 5 på Lindesbergsgränd 11 i Tannefors, Linköping. Fastighetens ändrade användning, från bostadshus till förskola, har sedan dess beviljats genom tillfälliga bygglov som förlängts var femte år. 

När det återigen var dags för ny ansökan beslutade hyresvärden Botrygg Fastigheter HB samt verksamheten Föräldrakooperativet Förskolan Bullerbyn att istället ansöka om permanent bygglov, något som överklagades av SAAB.  Motiveringen var för höga bullernivåer i området, då främst flygbullernivån.

Länsstyrelsen i Östergötland beslutade att bygglovet skulle upphävas, något som sedan överklagades till Mark- och Miljödomstolen. Domstolen har nu beslutat att det inte är bevisat att stadsdelen är utsatt för så mycket buller som det påstås samt att bygglovet för förskolan ska gälla.  

Läs mer i följande artiklar:

22 mars 2012

Färdigställd nybyggnation i Henriksdalshamnen, Stockholm


I Henriksdalshamnen i Hammarby Sjöstad i södra delarna av Stockholm har Botrygg uppfört tre fastigheter, hus 1 som består av 52 hyresrätter och hus 2 samt 3 (på bilden ovan) som består av 44 bostadsrätter. I fastigheten finns även restaurang Pong som ligger vackert belägen närmast piren med sjöutsikt åt flera håll.  

Husen ligger med direkt närhet till Hammarby sjö och den 700 meter långa nybyggda kaj som har uppförts i området. Hammarby Sjöstad har under åren utvecklats till en levande stadsdel med ett brett utbud av restauranger och barer som få områden kan konkurrera med. 

Botrygg har i arkitekturen fört Sjöstadens karaktär vidare med stora glasytor, öppna planlösningar och generösa balkonger. Lägenheterna är inredda med samma höga standard som i Botryggs övriga nybyggda fastigheter. Detta innebär trägolv i samtliga rum, helkaklade badrum med klinkergolv samt vitvaror av hög kvalitet.