Botrygg

Botrygg bygger och förvaltar fastigheter. Här berättar vi om stort och smått ur vår vardag.

29 oktober 2009

Botrygg gör inga hyreshöjningar nästa år.

Hyresgästerna på Örebrogatan 2-6 har fått en tidig julklapp. Som första fastighetsbolag i landet har Botrygg AB slutit avtal med Hyresgästföreningen om att inga hyreshöjningar ska ske nästa år. Nu hoppas hyresgäster hos andra bolag att de ska ta efter.

Anledningen till att Botrygg låter hyrorna ligga still är framför allt att räntan sjunkigt kraftigt sedan i fjol, men den rekordlåga inflationen påverkar också.
- Vi räknar med höjda avgifter för såväl drift- som fastighetsskatt, men vi kommer att spara så pass mycket på den låga räntan. Den var ju 4,75 procent i fjol. Nu ligger den på 1,75, säger Joachim Arcari, VD på Botrygg Göteborg AB.

Har sänkt förut
Det är inte första gången som Botrygg inte höjer hyran - 2005 sänkte man den till och med 1,2 procent.
- Det finns ingen anledning att höja för höjandets skull. Vi vill ha nöjda hyresgäster, det ser vi som en stor fördel för oss också.


Hyrorna ligger still, något Botrygg Göteborgs VD Joachim Arcari är mycket nöjd med.
Positiva reaktioner
Joachim Arcari berättar inte bara om positiva reaktioner från Botryggs egna hyresgäster, utan även om sådana från boende hos andra bolag.
- De hoppas att andra hyresvärdar kanske inte vågar höja så mycket nu när vi gör så här.

Andra höjer
Men varför gör då inga andra hyresvärdar som ni; fryser hyrorna när läget är som det är?
- Jag vet inte. De kanske har andra lönsamhetskrav från aktieägarna eller dyrare förvaltning. Eller så har de kanske bundit sina lån på längre tid.


En del av lägenheterna på Örebrogatan har vigts åt seniorer. Snart bygger man fler.

 Fler bostäder på gång
Botrygg har 1 200 lägenheter i Sverige, varav 96 ligger i Göteborg (alla på Örebrogatan på Hisingen). Det kommer dock att bli fler. Snart börjar man bygga på Trekantsgatan vid Eriksberg. Hösten 2011 är det inflyttning i de 105 lägenheterna.
- Vi kommer också att bygga ett hundratal lägenheter vid Bjurslättsplan, förhoppningsvis med inflyttning 2013, säger Joachim Arcari.

Bolagen vill bygga mer
Man har alltså en del på gång. Annars tycker Joachim Arcari att byggprocessen går för långsamt i Göteborg. För att bygga fler bostäder, det vill fastighetsbolagen, behöver man få mer mark tilldelad av kommunen.
- Här finns mycket ledigt att bygga på. Dessutom skiljer sig Göteborgs kommun från andra kommuner genom att man äger 50 procent av marken, vilket är ovanligt mycket.

Kommunen för långsamSå varför låter inte kommunen fler bostäder byggas? Joachim Arcari, menar att problemet ligger i att planprocesserna tar för lång tid.
- Kommunen har helt enkelt inte tillräckligt med resurser. Man måste satsa mer på att driva fram planerna.Boplats Göteborg 2009-10-29

23 oktober 2009

Trots stor bostadsbrist och ökad byggvilja backar politikerna från vallöftet om 2 000 nya lägenheter per år.

På torsdagen fanns 165 lediga lägenheter och 86 inflyttningsklara bostadsrätter i Göteborg. Samtidigt hade Boplats 96 546 aktiva sökande.

– Trycket har aldrig varit så högt under en lågkonjunktur. Vi har inte några vakanser. Folk står på kö också för dyra, nybyggda hyreslägenheter och ungdomar köper bostadsrätt för att det inte finns något annat, säger Carl-Johan Korsås, vd på AB Framtiden, som driver allmännyttan i Göteborg.


Men i fastighetsnämndens budget nästa år minskar målet till 1 500 nya lägenheter.

– Vi måste vara realistiska. Förseningar, överklaganden och tveksamheter att gå igång med nya byggen gör att vi inte klarar det gamla målet på 2 000 nya bostäder, säger Owe Nilsson (S), kommunalråd med ansvar för bostadspolitiken i Göteborg.


Han beklagar till exempel att miljöpartiet gick samman med de borgerliga och stoppade alla byggplaner vid Svaleboskogen. Det kunde ha blivit flera hundra nya lägenheter.


Kia Andréasson (MP) beklagar å sin sida att kommunen dragit igång planarbeten för Skanstorget, Svalebo, Norra Guldheden och andra områden som väcker stark opinion.

– Vi vill bygga där det redan finns kollektivtrafik. Men inte förtäta i fina grönområden, säger Kia Andréasson.

Samtidigt visar GP:s rundringning en stor byggvilja både hos allmännyttan och privata byggbolag.

Finanserna är mycket goda och alla svenska banker är villiga att ställa upp med lån till allmännyttan. Byggkostnaderna har minskat cirka 20 procent, vilket bidrar till billigare lägenheter.


Men trots det lär de kommunala bostadsbolagen inte klara målet att byggstarta cirka 500 lägenheter varje år.

Byggstart tidigast om tre år
– Vi behöver markanvisning till stora områden och vet att planer är på gång. I bästa fall blir det byggstart vid Selma Lagerlöfs torg och Kortedala torg om tre år, säger Carl-Johan Korsås.

Allmännyttan byggstartar 200 hyreslägenheter nästa år. Största projektet är påbyggnader i Krokslätt, vilket inte kräver ny mark.


Privata byggbolag kan också uppleva starkt motlut:

– Göteborg hade fått många fler hyresrätter om man inte valt att satsa på stora bolag som bygger dyra bostadsrätter på Norra älvstranden. Andra planer hejdas av att de inte får sålt nu, säger Joachim Arcari, vd på Botrygg Bygg.


Bolaget hade 17 000 sökande till 96 nya lägenheter vid Örebrogatan på Hisingen. År 2005 vann Botrygg en markanvisning vid Kyrkbyn, men planprocessen drog ut på tiden och överklagades. Först i förra veckan fick de klartecken från regeringen.


Bygg Vesta är nykomling i Göteborg och har haft liknande problem att komma fram i ”plankön”. Det tog fem år innan bolaget fick sin första detaljplan, denna vecka gav byggnadsnämnden klartecken till 77 hyresrätter på Guldheden.


Under samma fem år hann de bygga 850 lägenheter i Stockholm och Malmö.

– Men snart räknar vi också med att bygga 138 hyresrätter vid Lindholmsallén. Ikano Bostaden hoppade av det projektet för att satsa mer i Stockholm, säger Gunnar Nordfeldt, vd på ByggVesta.

Bygger billiga bostadsrätter
Hökerums Bygg är lierade med Bygg Vesta och ska bygga 130 bostadsrätter vid Lindholmsallén. Bolagets första bygge i Göteborg, 96 bostadsrätter i Länsmansgården, blev snabbt fulltecknat.

– Billiga bostadsrätter säljer bra. Hyfsat markpris och standardhus gör att också ungdomarna har råd, säger Sigvard Ståhl, vd på Hökerums Bygg.
Göteborgs Posten 2009-10-23

15 oktober 2009

Oförändrade hyror hos Botrygg AB

De som bor i Botrygg AB,s 1 200 lägenheter slipper hyreshöjningar nästa år.
Som första fastighetsbolag i landet har Botrygg AB träffat avtal med hyresgästföreningen om oförändrade hyror.


Botrygg AB och Hyresgästföreningen har kommit överens om att inga hyreshöjningar ska ske nästa år. Botrygg har hyreslägenheter i Stockholm, Göteborg, Linköping och Norrköping. Det rör sig om sammanlagt 1 200 hyreslägenheter.
Förklaringen till de oförändrade hyrorna är framför allt det låga ränteläget.
– För 2010 räknar vi med kostnadshöjningar för såväl drift- som fastighetsskatt. Men detta tas ut av att räntekostnaderna idag ligger lägre än förra hösten, menar Botryggs VD, Michael Cocozza. Mot bakgrund av att inflationen i september låg på minus 0,8 procent så ter sig en oförändrad hyra som rimlig.

Bra uppgörelse
Hyresgästföreningens ordförande, Barbro Engman, är nöjd med uppgörelsen.
– Detta är en bra uppgörelse för hyresgästerna. Det märkliga är väl snarare att inte fler fastighetsägare agerar likadant. Trots att räntan är låg har vi fått flera krav på rejäla hyreshöjningar runt om i landet. Nu förutsätter jag att fler fastighetsägare, både allmännyttiga och privata, gör som Botrygg. De sänkta räntorna ska givetvis komma hyresgästerna till del, menar Barbro Engman.
Att Hyresgästerna är glada för att slippa hyreshöjningar kan man förstå. Hyresbostäder i Norrköping som vill ha 2,9 procent håller väl sig för skratt. Likadant kan jag tänka mig att AB Stångåstaden reagerar. Du tar över taktpinnen över hyresprocessen. Förutom sura miner från Stångåstaden. Vad tjänar du på det här?
– När det gäller kommunen och stadshuset är jag körd redan. Vad det gäller hyresgästerna så kommer det ena att ta ut det andra och då bör det komma mina hyresgäster till del. Sedan kunde man ju önska sig att kommunen tar fram mark som det går att bygga på. Dessutom borde de lära sig att även privata fastighetsägare kan vara ledande på hyresmarknaden, säger Michael Cocozza.Linköpings Tidning 2009-10-15

14 oktober 2009

Botrygg ger inga hyreshöjningar 2010Hyresgäster som bor i detta Botrygg-ägda huset i Linköping får ingen hyreshöjning 2010.
Idag tar jag tåget till Linköping för att medverka vid en presskonferens. Hyresgästföreningen och Botrygg AB är överens om att inga hyresgäster ska få några höjda hyror nästa år. Åtminstone inte de som bor hos Botrygg i Stockholm, Göteborg, Linköping och Norrköping.

Det låga ränteläget gör att hyrorna inte behöver höjas, säger Michael Cocozza, vd för Botrygg. För några år sedan var han överens med oss om att sänka hyrorna. Då var jag också i Linköping på presskonferens. Så jag går jag gärna upp i arla morgonstund varenda dag om det behövs för att heja på alla som ser till att hyrorna inte rör sig uppåt nu när räntan är låg.

Man drömmer ju om att till slut få ta en tripp till Sandviken och Gotland där de krävt höjningar på 4,8 procent på grund av förväntade räntehöjningar. Idag ligger styrräntan på 0,25 procent och Riksbanken säger att den ska börja höjas först om ett år. Detta besked verkar dock inte ha nått Sandviken och Gotland.

Sandvikenhus och Gotlandshem borde kanske vara på plats i Linköping för att provlyssna på hur det kan låta på en presskonferens där man berättar att hyrorna ska ligga still där de är.Barbros Bostadsblogg
http://barbroengman.blogspot.com/ 2009-10-14

Sval reaktion på nollavtal

Hyresgästföreningens riksutspel om att avstå från hyreshöjningar 2010 får ett svalt mottagande bland Malmövärdarna. MKB påpekar att man inte bara kan titta på de låga räntorna och privatvärdarna räknar med några procents höjning nästa år.

Det är en uppgörelse med bostadsbolaget Botrygg AB med 1200 lägenheter i Mellansverige som Hyresgästföreningen anser borde vara normgivande. Botrygg avstår från hyreshöjningar med hänvisning till att räntan sjunkit kraftigt sedan i fjol och den rekordlåga inflationen som till och med är negativ just nu.

De faktorerna räcker för att täcka ökade kostnader för drift och fastighetsskatt, menar Botryggs vd Michael Cocozza.

Hyresgästföreningens riksordförande Barbro Engman pekar också att hyresvärdarna gynnats kraftigt aV fjolårets uppgörelse.
– De har tjänat grova pengar på att man då gjorde en annan räntebedömning. I fjol, innan finanskrisen låg styrräntan på 4,25 procent, i dag är den 0,25. Det är en jäkla skillnad.

Hon ser inte heller Botrygg som en unik uppgörelse, förutsättningarna finns att andra följer efter.
– Visst, alla värdar har olika förutsättningar, det skiljer lokalt i taxor och avgifter. Men det som är lika för alla är räntan, och det är en tung faktor.

Återstå att se hur utfallet blir. Haqvin Svenson, vice vd på MKB, påpekar att hyresförhandlingarna försenas i år beroende på att läget är ovanligt komplext och svårbedömt.
– Det är för tidigt att säga något om våra hyreskrav ännu. Men när det gäller räntan är den bara en av många faktorer som påverkar. Det handlar också om underhållsbehov, kvalitetsutveckling och taxestruktur bland annat.

Stefan Lindvall, vd för Fastighetsägarnas Syd som företräder privatvärdar med cirka 14000 lägenheter i Malmö, ger ett tydligare besked. Någon nolluppgörelse är inte aktuell.
– Visst, i sak stämmer det att räntan är låg och att konsumentindex till och med varit negativt. Men privatvärdarna har många andra kostnader än bara räntorna. Bland annat en uppräkning av driften och ökade lönekostnader – och alla har inte heller rörliga räntor.
– Det är uppenbart att det behövs en höjning. Säkert ett par procent, påpekar Stefan Lindvall.

Fastighetsägarna Syd har nyligen påkallat förhandlingar med sikt på nya hyror från årsskiftet. Men kraven är ännu inte preciserade.

Skånskan 2009-10-14

Botryggs hyresgäster slipper höjningar

Hyresgästerna hos Botrygg Bygg kan se fram emot ett år utan hyreshöjningar.

Förutom att nyproducera hyreshus äger och förvaltar Botrygg Bygg 1 200 hyreslägenheter i Stockholm, Göteborg, Linköping och Norrköping. Nästa år blir hyrorna oförändrade.

– För 2010 räknar vi med kostnadshöjningar för såväl drift- som fastighetsskatt. Men detta tas ut av att räntekostnaderna i dag ligger lägre än förra hösten. Mot bakgrund av att inflationen i september låg på minus 0,8 procent ter sig en oförändrad hyra rimlig, säger Michael Cocozza, Botryggs vd, i ett pressmeddelande.

Barbro Engman på Hyresgästföreningen är nöjd med uppgörelsen med Botrygg och anser att den lägre räntan borde innebära oförändrade hyror i hela landet.

– Det märkliga är att inte fler fastighetsägare agerar likadant. Trots att räntan är låg har vi fått flera krav på rejäla hyreshöjningar runt om i landet. Nu förutsätter jag att fler fastighetsägare, både allmännyttiga och privata, gör som Botrygg, säger hon.
Byggvärlden 2009-10-14

Botrygg höjer inga hyror

Botrygg AB och Hyresgästföreningen har kommit överens om att inga hyreshöjningar ska ske nästa år. Botrygg har hyreslägenheter i Stockholm, Göteborg, Linköping och Norrköping. Det rör sig om sammanlagt 1 200 hyreslägenheter.


Förklaringen till de oförändrade hyrorna är framför allt det låga ränteläget.
- För 2010 räknar vi med kostnadshöjningar för såväl drift- som fastighetsskatt. Men detta tas ut av att räntekostnaderna idag ligger lägre än förra hösten, menar Botryggs vd, Michael Cocozza. Mot bakgrund av att inflationen i september låg på minus 0,8 procent så ter sig en oförändrad hyra som rimlig.

 Hyresgästföreningens ordförande, Barbro Engman, är nöjd med uppgörelsen. 
- Detta är en bra uppgörelse för hyresgästerna. Det märkliga är väl snarare att inte fler fastighetsägare agerar likadant. Trots att räntan är låg har vi fått flera krav på rejäla hyreshöjningar runt om i landet. Nu förutsätter jag att fler fastighetsägare, både allmännyttiga och privata, gör som Botrygg. De sänkta räntorna ska givetvis komma hyresgästerna till del, menar Barbro Engman.


Norrköpings Tidningar 2009-10-014