Botrygg

Botrygg bygger och förvaltar fastigheter. Här berättar vi om stort och smått ur vår vardag.

26 september 2013

Botrygg presenterar video från Bjurslättspark

Som ett led i att bli ännu mer kundorienterade har Botrygg tagit fram videos, ”digitala husvisningar” för några av våra projekt. Senast i raden är området Bjurslättspark i Göteborg där Botrygg bygger fyra punkthus med totalt 88 bostadsrätter. Trots det centrala läget är det nära till grönområden och populära Flunsåsparken ligger bara ett stenkast bort. 

Som framgår av videon finns olika alternativ på bostäder, allt från mindre lägenheter på 1 rok till större lägenheter på 4 rok. Videon ger också en god bild av lägenheternas interiöra utseende och kvalitet och fyller därmed en funktion för de av våra kunder som inte själva har möjligheten att besöka lägenheterna på visning.

 
För mer information om projektet, se http://www.botrygg.se/projekt/bjurslattspark/

19 september 2013

Botrygg populärt bland hyresgästerVarje år genomför Branschindex bostäder en enkätundersökning för att ta reda på vad hyresgästerna tycker om sina hyresvärdar. 2011 vann Botrygg förstapris i storleksklassen 1-1 999 lägenheter och tack vare målmedvetet arbete fick Botrygg 2012 ett ännu högre resultat.

Resultatet från 2013 års undersökning är nu här och vi kan med stolthet konstatera att Botrygg återigen får omdömen klart över riksgenomsnittet. Undersökningen består av sex kategorier där hyresgästerna har fått tycka till om kvaliteten. Bäst resultat har Botrygg fått i kategorin ”ta kunden på allvar” där Botrygg når upp till 92,5 % kundnöjdhet.

Vi vill fortsätta på den positiva trenden och tar därför gärna emot feedback från er hyresgäster på hur vi kan bli ännu bättre. Skicka gärna ett mail till info@botrygg.se med din åsikt!


Botryggs vd uppmanar till nytänkandeBostadsmarknaden i Linköping lider av ett betydande underskott av bostäder. Som en aktör på den regionala bostadsmarknaden omfattas Botrygg i högsta grad av situationen och i en debattartikel publicerad i Östgöta Correspondenten (18/9) ger Botryggs vd Michael Cocozza ett förslag på hur man ska komma till rätta med problemet.

Situationen är den värsta i Linköping sedan 1966, konstaterar Cocozza, som i debattartikeln vidare redogör för den bristfälliga rutinen Linköpings kommun använder för att hantera ansökningar om marktilldelning för byggbolag som vill bygga bostäder.

I debattartikeln avslutar Cocozza med att ge ett förslag på hur bostadsunderskottet ska avhjälpas. ”Bygg upp ett system med av kommunen godkända plankonsulter som företag, förvaltningar och privatpersoner kan anlita för att göra planer. Låt dessa jobba direkt mot förvaltningschef och nämndens presidium. På så sätt kan volymen planer som behandlas årligen öka väsentligt.”

13 september 2013

Botryggs rapport från bygget: Bjurslättspark

I området Bjurslättspark i Göteborg bygger Botrygg både hyresrätter och bostadsrätter i sju punkthus. Totalt kommer Botrygg att uppföra 172 nya lägenheter i området och därutöver bygger vi ett för de sju punkthusen gemensamt underjordiskt garage, ett miljöhus och en återvinningsstation. Området har en tydlig parkkaraktär och i direkt anslutning ligger Flunsåsparken, en folkpark där det finns möjlighet att både se populära artister och att vandra i härlig natur.

Lägenheterna kommer att vara fördelade på 84 hyresrätter och 88 bostadsrätter. Hyresrätterna är fördelade på tre punkthus om 28 lägenheter vardera. Bostadsrätterna är fördelade på fyra punkthus om 22 lägenheter vardera.

12 september 2013

Invigning av Botryggs nybyggda vårdboende

 

I Duvkullen utanför Linköping har Botrygg uppfört ett nybyggt vårdboende för äldre. Boendet består av 39 vårdbostäder på fyra plan. På varje plan finns det dessutom gemensamt allrum, kök och en stor terrass. Varje lägenhet är drygt 33 kvm och på gården finns boulebana, fruktträd och bärbuskar. 

Den 11 september hade vårdboendet invigning och det firades bland annat med en ceremoniell bandklippning och mingel med snittar.9 september 2013

Botryggs rapport från bygget: Ullstämma


I Ullstämma utanför Linköping bygger Botrygg ett för regionen atypiskt bostadsområde. Där är nämligen 43 ”Skånelängor” under uppförande med inflyttning etappvis från sommaren 2013 fram till våren 2014. Ullstämma är ett expanderande område med stor bebyggelse, utöver bostäder bland annat ett handelscentrum och dessutom ligger området i anslutning till en golfbana och stora naturområden.

Husen i etapp ett är redan bebodda eller i färd med att bli bebodda, i etapp två pågår måleri, invändigt plattsättningsarbete och förberedelser för flytspackling av golv. Som illustreras av bilderna är även en tredje etapp inledd en detaljschaktning pågår parallellt med rördragning i grunden.

För mer information om projektet, se http://www.botrygg.se/projekt/ullstamma-bostadsratter/