Botrygg

Botrygg bygger och förvaltar fastigheter. Här berättar vi om stort och smått ur vår vardag.

27 maj 2014

Botryggs rapport från bygget maj: Berzeliigatan 6
Ombyggnad och nyproduktion av bostadsrätter i Vasastaden. Det är Botryggs nuvarande fastighet på Berzeliigatan 6 som kommer att helrenoveras samt få två nya vindslägenheter med altaner. I samband med detta så kommer ett helt nytt hus med 29 lägenheter att uppföras intill det gamla. Läget är något av det bästa i hela Linköping. Lugnt och fridfullt i ett vackert kvarter ett stenkast från resecentrum och med närhet till stadens utbud av kultur och nöjen. Renoveringen fortsätter med spackling, arbete med ventilationen samt förberedelser för hissinstallation. Nybyggnationen har även den tagit fart med schaktning och gjutning.
Inflyttning för etapp ett som består av 18 nyrenoverade lägenheter på Berzeliigatan är beräknad till hösten 2014.


För mer information om projektet, se http://www.botrygg.se/projekt/vasastaden-birgittagatan/

Botryggs rapport från bygget: Duvkullen
Bygget fortsätter i kvarteret Tandkronan i Duvkullen. Nyproduktionen av sammanlagt 35 småhus och fyra flerbostadshus är Botryggs fjärde etapp i utvecklingen av området. Först ut var Skogsmyrans Förskola och kort därefter Montessoriskolan Trilobiten. I höstas öppnade ett nytt äldreboende som drivs av Berzelii Vård och Omsorg. Trots boendets naturnära läge finns alltså två förskolor, två skolor samt ett äldreboende inom kort promenadavstånd.

Bostadsområdet är uppdelat på två etapper där den första består av 26 radhus, parhus och enplanshus samt 30 lägenheter. Arbetet på bygget har denna månad gått från förberedande schaktning och sprängning till arbete med grunden. På flerbostadshusen har det även gjutits sula och väggar för hisschakt och arbetare är på plats för att starta monteringen av stommen.

För mer information om projektet, se http://www.botrygg.se/projekt/duvkullen/br

26 maj 2014

Botrygg tar Motel L till Älvsjö


Botrygg anvisades 2012 mark i Älvsjö Centrum för nybyggnation av hotell/lägenhetshotell. Detaljplanearbetet har sedan dess pågått och i och med att byggstart närmar sig har även arbetet med att välja en operatör pågått parallellt. Urvalsprocessen har skett under våren och för en vecka sedan tecknade Botrygg avtal med Ligula Hospitality Group AB om att bygga ett nytt hotell under varumärket Motel L med 172 rum i Älvsjö Centrum.

Hotellet kommer bli en accentbyggnad med 16 våningar som ska markera entrén till Älvsjö. Hotellets utformning togs fram genom ett parallellt skissuppdrag där arkitektkontoren White, Kjellander & Sjöberg samt Nyréns medverkade, se illustration bifogat. Hotellet beräknas stå klart under hösten 2016. På toppen av hotellet ämnar Botrygg också bygga mellan 75-80 hotellägenheter för kommersiell uthyrning, så kallad Corporate Housing.

Jättekul att vi så snabbt lyckas teckna avtal om ytterligare ett Motel L. Det första vi öppnade har fått ett mycket positivt bemötande på marknaden och det stärker oss i att konceptet ha en stark plats på hotellkartan. Att vi gör detta med en fastighetsägare som kan och arbetar med kvalité gör detta till ett mycket spännande projekt i ett expansivt område av Stockholm, säger Uwe Löffler, vd för Ligula Hospitality Group AB.

Vi är mycket nöjda att vi lyckas teckna detta avtal. Vi ser Motel L som ett intressant varumärke med mycket stor potential. Att utveckla och avyttra denna typ av fastigheter ger oss kapital till att öka takten på nyproduktion av bostäder, säger Adam Cocozza, vd för Botrygg AB.

20 maj 2014

Botryggs rapport från bygget maj: Kvarteret Minneskortet, BandhagenI naturnära Bandhagen utanför Stockholm bygger Botrygg 26 radhus och fem villor. Kvarteret  Minneskortet ligger jämte Trollesundsskogens grönska med gångavstånd till Högdalens centrum och tunnelbanestation. Samtliga hus kommer att uppföras i två våningsplan. Radhusen med 4 rum och kök på 122-124 välplanerade kvadratmeter. Villorna med 5 rum och kök på 147 m² samt en öppen spis i vardagsrummet. Standarden är hög med ek parkett och vita fräscha väggar i alla rum. Badrummet är helkaklat med klinkers och köket är fullt utrustat med rostfria maskiner.

På bygget pågår allt ifrån förberedande arbeten i ena änden till beklädnad av fasader i den andra. De hus som är närmast färdigställande har redan blivit klädda med råspont medan armering inför gjutning av grunden pågår på de som inte kommit lika långt.

För mer information om projektet, se http://www.botrygg.se/projekt/bandhagen/

Botryggs rapport från bygget maj: Kvarteret Lagerbladet, Sörbyängen

 Botrygg bygger sina första lägenheter i Örebro. Projektet består av två nya bostadskvarter med totalt 240 lägenheter i området Sörbyängen. Kvarteret Lagerbladet är först ut med 104 hyresrätter. Med närheten till Örebro Campus så var det en självklarhet att en del av lägenheterna skulle vikas åt studenter. I den första etappen av bygget är 66 lägenheter ämnade för studentbostäder. Stor omsorg har lagts vid utformningen av lägenheterna med funktionell planlösning, god tillgång på dagsljus och stora balkonger. På bygget har arbetet med stommen redan nått våning fem. Ställningar har rests inför nästa fas som är montering av fönster och takstolar.

För mer information om projektet, se http://www.botrygg.se/projekt/lagerbladet/

15 maj 2014

Botryggs rapport från bygget maj: Bjurslättspark


Nu är vi inne på upploppet. Den 2 maj skedde inflyttningen i vårt sista bostadsrättshus i Bjurslättspark. Botrygg har uppfört sju punkthus med totalt 172 hyres- och bostadsrätter i centrala Göteborg. Husen är belägna i ett rofyllt grönområde med mindre stigar och gott om sittplatser vilket ger möjlighet till en lugn stund och rekreation.

Nu pågår arbetet med att färdigställa vårt sista hyresrättshus, med planerad inflyttning 2 juni. Målning, kakling av badrum, samt rördragning i källaren är några av de jobb som utförs. Vi håller också på att ställa i ordning utemiljön. Väggen vid rampen ner till det underjordiska garaget ska plattsättas och parkeringen är förberedd inför asfaltering som kommer att ske nästa vecka.

För mer information om projektet, se http://www.botrygg.se/projekt/bjurslattspark/ 

Botryggs rapport från bygget maj: Kvarteret Krogen

Med Norrköpings Folkpark som närmsta granne bygger Botrygg 130 hyres- och bostadsrätter. Förutom lägenheter kommer det i kvarteret även att finnas ett garage under gården samt ett flertal lokaler i bottenvåningen. Bygget är uppdelad i två etapper och den första etappen omfattar 75 lägenheter fördelat på 38 hyresrätter och 37 bostadsrätter. Alla lägenheter kommer att hålla Botryggs höga standard med parkett eller klinkers på samtliga golv, helkaklade badrum samt kök och vitvaror av god kvalitet. Bygget har nu nått fjärde våningen med montering av väggar och bjälklag. Vi har även startat arbetet med femte våningens balkonger samt rest ställning på gatufasaderna.

För mer information om projektet, se http://www.botrygg.se/projekt/kvarteret-krogen/

12 maj 2014

Botryggs rapport från bygget maj: Seminarieträdgården
I kvarteret Adjunkten med närhet till kultur och shopping skapar vi ett tryggt boende för dig som är 50+. Förutom 30 lägenheter så bygger vi även en idrottshall, förskola, och en restaurang på platsen där slöjdseminariet en gång låg. Som vi tidigare rapporterat så är taket redan lagt på delar av byggnaden. Taket på trapphus 3 och Idrottshallen är nu klart för sedum. Vad är då sedum kanske du undrar. Sedum är ett samlingsnamn för en mängd olika fetknopps- och fetbladsarter som är både praktiskt och vackert att använda som takvegetation. Ett grönt tak kan både minska värmestrålning och buller samtidigt som det här ger en historisk koppling till den gamla seminarieträdgården. Vad det gäller arbetet med fasaden så pågår isolering på trapphus 2-3 medan vi på idrottshallen redan börjat med putsen. 

För mer information om projektet, se http://www.botrygg.se/projekt/kv-adjunkten/

Studentbostäder, Västra Roslags-Näsby


Botrygg har deltagit i en markanvisningstävling tillsammans med Nyréns där vi tagit fram ett förslag för nya studenthuset, centralt beläget i den planerade nya gröna stadsdelen i Västra Roslags-Näsby. Uppgiften var att gestalta ett nytt landmärke på 15 våningar med 140 studentlägenheter.

Byggnaden har en enkel grundvolym, gestaltad i betong, trä och glas, vilka är stadsmässiga, robusta, beprövade och tidlösa material med låga underhållskostnader och lång livslängd.
Byggnaden är placerad vid det nya stadsdelstorgets fond i sydvästläge. En social knutpunkt i bästa kollektivtrafikläget nära förbindelsen till Roslagsbanans station. Byggnaden är uppdelad i tre delar med en tydlig sockel i två våningar. Dessa har getts generös takhöjd och uppglasade fasader. Invid huvudentrén placeras en studentlounge samt en publik lokal som lämpar sig väl för en servering med gatuliv. På andra våningen finns en lokal som skulle kunna innehålla ett gym med synlig aktivitet mot torget dygnet runt. Ovan sockeln följer sedan tolv bostadsvåningar med lägenheter. På det översta våningsplanet finns en gemensamhetslokal med takterrass för umgänge samt några större lägenheter. Högst upp finns en grönskande takterrass med en skuggande pergola, fruktträd, blomsterprakt, stadsodling samt umgänge boende emellan med en milsvid utsikt.

Fasaden utförs av prefabricerade betongelement vilka bildar ett ramverk som håller ihop volymen och gestaltningen. Ramverket bildar en relief med vinklade delar som ger skuggbildningar vilka förändras beroende på omgivnings ljus. Olika våningshöjder samt betongelementens riktning och spegelvändningar skapar ytterligare variation i fasaden. På avstånd har fasaden en textilkaraktär som på nära håll får ett kraftfullt uttryck på grund av den rika detaljeringsgraden. Gavlarna består delvis av täta betongelement med konstnärlig gestaltning i relief. Betongelementen slipas för att ges en fin finish med låg porositet, därigenom ett önskat uttryck och minimalt underhåll. Robusta kvalitéer som förenar rationalitet och en rik gestaltning eftersträvas för såväl det rumsliga som i materialkaraktärer.

Botryggs rapport från bygget maj: Ullstämma Förskola

I samma kvarter som de färdigställda skånelängorna bygger Botrygg nu en förskola. Kvarteret Rymdattacken ligger i ett naturskönt område med närhet till ängsmark, skogsdungar och Tinnerö skyddade eklandskap. Förskolan kommer att byggas i ett plan och bestå av fyra avdelningar med plats för 72 barn. Avdelningarna kommer att ha stora ljusa rum och ligga runt ett centralt ”torg” med matsal och samlingsrum. På bygget pågår just nu förberedande arbete med schaktning inför grundläggning. Beräknad start för förskolans verksamhet är förlagd till mitten av januari 2015.

För mer information om projektet, se http://www.botrygg.se/projekt/rymdattacken-1/