Botrygg

Botrygg bygger och förvaltar fastigheter. Här berättar vi om stort och smått ur vår vardag.

28 februari 2013

Botrygg får bygga skola i Kallerstad Arena


Det har varit en het potatis under vintern: vårt förslag om att utnyttja en del av Linköpings nya fotbollsarena till skolverksamhet har blivit föremål för allehanda hinder och regeltolkningar. Förslaget fanns inte med i projektets ursprungliga detaljplan vilket har skapat oproportionerliga problem. Men i dagarna blev det trots allt klart att Linköpings kommun tillåter en prövning av ändringen i detaljplanen vilket såklart är mycket glädjande.

Att inte utnyttja möjligheten att bygga lokaler anpassade för en hyresgäst vars verksamhet bland annat är att bedriva undervisning i fotboll i en nybyggd fotbollsarena hade varit märkligt i en kommun där man hävdar att ”idéer blir verklighet”. Nu slipper vi förhoppningsvis lägga fokus på det som varit och kan i stället blicka fram mot invigningen av en ny vacker arena med en förenlig verksamhet på dagtid.

26 februari 2013

God uppslutning vid Botryggs öppna visning i Ullstämma


I helgen hade vi öppen visning av våra nyproducerade Skånelängor i Ullstämma. Totalt är det 43 marklägenheter i två plan som ska byggas och efter helgen var 16 av bostadsrätterna reserverade. På den öppna visningen hade vi ungefär 80 besökare och vi är naturligtvis väldigt glada över det stora intresset.

Området byggs i tre etapper och husen i den första etappen beräknas stå klara för inflyttning under sensommaren 2013. Det fanns med andra ord goda möjligheter att skönja husens slutgiltiga utseende under visningen. Botrygg sköter försäljningen i samarbete med Fastighetsbyrån i Linköping. Förutom Botryggs representant Henrik Söderbring fanns också en mäklare från fastighetsbyrån samt en banktjänsteman från Swedbank på plats under helgen för att besvara frågor.

För att läsa mer om projektet, se: http://www.botrygg.se/projekt/ullstamma-bostadsratter/

21 februari 2013

Botrygg vill bygga cykelparkeringar


Vi strävar hela tiden efter att förbättra situationen för våra hyresgäster. Som en del i det arbetet har vi ansökt om bygglov för att uppföra ett antal takförsedda cykelparkeringar och sophus i anslutning till våra fastigheter runt om i Linköping. Varje bygge omfattar ca tio kvadratmeter vilket i de flesta fall är klart under en procent av fastighetens totala byggrätt.

Nu har Linköpings bygg- och miljönämnd sagt nej med hänvisning till en ovanligt bokstavstrogen regeltolkning. Marken där cykelparkeringarna och sophusen skulle uppföras är förvisso punktprickad, men enligt PBL ska bygglov ändå utfärdas vid mindre avvikelser.

Om inte 0,09-0,85 procent ska räknas som ”mindre” avvikelse kan man undra varför PBL överhuvudtaget ska öppna för att avvikelser ska tillåtas. Beslutet känns än tråkigare eftersom det hindrar oss från att fortsätta öka våra hyresgästers standard och komfort.

20 februari 2013

Riksdagen på besök hos Botrygg


I måndags hade Linköpingskontoret besök från riksdagen. Det var Oskar Öholm (M), Finn Bengtsson (M) och Anders Norlén (M) som kom för att diskutera frågan om bullernivåer som bland annat har påverkat planeringen av våra nya bostäder i Övre Vasastaden i Linköping.

Ni känner säkert till bakgrunden: Naturvårdsverket har en bedömningsgrund och Boverket en annan när det kommer till maximalt tillåtna bullernivåer. Moderaterna vill införa en tydligare bedömning för att underlätta beslutstagande och det var det som diskuterades på mötet.

Vi är nöjda över att frågan tas upp för diskussion och håller med Oskar Öholm i att det är dags att införa enhetliga riktlinjer. Det förenklar inte bara för oss byggföretag utan även för beslutsfattarna. Det var därför glädjande att Oskar på mötet berättade att regeringen tillsatt en utredning som ska se över just detta.

Läs mer på vår hemsida: http://www.botrygg.se/5763/riksdagsbesok-hos-botrygg/

15 februari 2013

Botryggs VD om bostadsmarknaden och skattesystemet

Regeringen har genomfört en rad bra reformer på bostadsmarknaden som ägarlägenheter i nyproduktion, underlättande av andrahands-uthyrning, friare hyressättning i nyproduktion. Men problemets kärna kvarstår: byggsektorn producerar ett överskott av lokaler samtidigt som det byggs för få bostäder, skriver Michael Cocozza, vd på Botrygg.

Läs artikeln i sin helhet på Byggindustrins hemsida >>>

14 februari 2013

Säljstart för Skånelänga i Ullstämma


Botrygg bygger nya bostadsrätter inom kv. Rymdattacken 3 i Ullstämma. Sammanlagt ska 43 marklägenheter i två plan uppföras i form av radhuslängor och parhus, till utseendet liknande ”Skånelängor”.

Första etappen av byggnationen pågår för fullt och husen beräknas stå klara för inflyttning under sensommaren 2013. Passar det bättre att flytta till vintern kommer husen i andra etappen stå klara för inflyttning från december 2013 och tredje etappen strax efter årsskiftet.

Ni kan välja att antingen betala en lägre insats med lite högre månadsavgift eller en högre insats med en lägre månadsavgift.  Välj det upplägg som passar er bäst.

Botrygg bygger med gedigen kvalitet. Vi gör ordentliga markundersökningar och vi pålar när det krävs. Konstruktionerna för våra hus är alltid samordnade med och bygger på resultaten av geotekniska undersökningar. Med Botrygg gör du en trygg affär.

Informationskväll
19 februari kl 18.00 – Botryggs kontor (Junkersgatan 1). Titta på ritningar för projektet och passa på att ställa frågor.

Öppen visning
24 februari kl 14.00-15.00 – Bygget i Ullstämma (Flöjtgatan 4, följ skyltar)

Försäljning av bostadsrätterna sker i samarbete med Fastighetsbyrån i Linköping och mäklare Johan Näsberg.

Läs mer om projektet här >>>

13 februari 2013

Michael Cocozza på ESO Seminarium

Botryggs VD Michael Cocozza medverkade under förra veckan på ESOs (Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi) seminarium ”Bäste herren på täppan?”. Seminariet handlade om kommunalt markägande, byggherrar och bostäder. Stora delar av den mark som kan användas för bostadsbebyggelse ägs av kommunerna. Hur kommunerna hanterar sina markområden är därför en central bostadspolitisk fråga.

Se seminariet i sin helhet på SVT Play:

http://www.svt.se/nyheter/svtforum/kommunalt-markagande-och-bostader


8 februari 2013

Säljstart för bostadsrätter i Brf Trädgården, VällingbyVälkommen på säljstart den 9/2 kl. 11.00 på Svensk Fastighetsförmedlings kontor på Vällingby Torg 31!

Brf Trädgården är belägen invid Lövstavägen i Johannelund/Vällingby. Området, som kallas för Johannelunds Trädgårdsstad, är en helt ny stadsdel som växer fram på den södervända sluttningen mellan Lövstavägen och Johannelundstoppen.

I området uppför Botrygg 91 påkostade och väldisponerade bostadsrätter om 34-68 m² som präglas av ljus och rymd. Den generösa takhöjden (2,60 m) samt de stora fönsterpartierna ger ett härligt ljusinsläpp. Lägenheterna har helkaklade, stilrena badrum.

Läs mer om projektet här >>>

Försäljning av bostadsrätterna sker via Botrygg AB i samarbete med Svensk Fastighetsförmedling.