Botrygg

Botrygg bygger och förvaltar fastigheter. Här berättar vi om stort och smått ur vår vardag.

8 juli 2013

Botryggs rapport från bygget: Johannelund

Mitt emellan Vällingby och Hässelby, i det lummiga Johannelunds trädgårdsstad, bygger Botrygg hyreslägenheter. Bygget sker i olika etapper där etapp två nyligen är avslutad och etapp tre därför tagit vid. På bilderna kan man se såväl de färdigställda husen som de i etapp tre som håller på att byggas. För husen i etapp tre gäller för närvarande montering av fönster, balkongpartier och takstolar samt regling av innerväggar och finputsning av betongstommen. I ett av husen gipsar vi just nu alla husets innerväggar och har börjat isolera fasaden.5 juli 2013

Botryggs rapport från bygget: Mjärdevi

I Mjärdevi i Linköping bygger Botrygg en förskola i ett plan. Förskolan kommer att bestå av två avdelningar och ha plats för 40-44 barn. Förskolan kommer att ligga i direkt anslutning till naturmark och således uppmuntra till utomhosaktiviteter. Förutom närhet till naturen kommer förskolan att få en landhockeyplan, ett lekhus samt en utomhusscen där barnen kan leka. Byggstart för projektet var under våren 2013 och förhoppningsvis står förskolan färdig för den första gruppen barn under slutet av året. Som bilden antyder har bygget kommit en bra bit på vägen redan och just nu arbetar vi på fasadbeklädnad exteriört och mellanväggsarbeten interiört.


För mer information om projektet, se http://www.botrygg.se/projekt/importavtalet-2/


3 juli 2013

Botryggs rapport från bygget: Bjurslättsplan

Sommaren är här och semestertider med den, men Botryggs byggprojekt rullar på som vanligt. I Bjurslättsplan i Göteborg börjar man kunna skönja rejäla framsteg i våra sju punkthus. Som vanligt har de olika byggkropparna kommit olika långt i sin utveckling men glädjande nog börjar alla skjuta i höjden. Just nu arbetar vi högt upp i husen och monterar väggar på plan 11 i ett hus, monterar takstolar i ett annat och monterar filigran på plan 12 i ett tredje. Totalt kommer de sju punkthusen innehålla 172 lägenheter fördelat på 96 bostadsrätter och 84 hyresrätter och stå klara för inflyttning under vinter/vår 2014.


För mer information om projektet, se http://www.botrygg.se/projekt/bjurslattspark/