Botrygg

Botrygg bygger och förvaltar fastigheter. Här berättar vi om stort och smått ur vår vardag.

31 januari 2014

Nu startar Övre Vasastaden
Idag kom beslut  från mark- och miljööverdomstolen om att Linköpings kommun får rätt mot SAAB i bullerfrågan, det är i och med detta tillåtet att starta  byggnationen i Övre Vasastaden. Sammanlagt kommer vi att uppföra 1200 lägenheter i en första etapp omfattande de kvarter där Tielmans och Däckhuset låg tidigare. Det är sex byggherrar som kommer att dela på detta.  

Botrygg kommer att uppföra 600 lägenheter, såväl bostadsrätter som hyresrätter. För att skapa en mångfald i arkitektturen har tre kontor anlitats för att rita varsitt hus i kvarteret; M5 Arkitektur som ritar livsmedelsbutik och hyresrätter, Erséus Arkitekter som ritar hyresrätter och Christer Engdal Arkitektur som ritar bostadsrätter.

Vi håller just nu på med att sanera marken efter gamla Startvätten, sammanlagt är det 24 ton jordmassor som ska schaktas upp och köras i väg. Saneringen kommer att fortsätta under hela våren. Vi kommer att påbörja rivningen av Däckhusets gamla lokaler under maj månad och vi räknar med att vara färdig till augusti då vi börjar själva byggnadsarbetena med att  gjuta källarens bottenplatta i det första kvarteret utmed Timmermansgatan/Sveagatan. Detta kvarter kommer att omfatta ca 240 lägenheter med en ny Hemköpbutik i bottenvåningen. Butiken blir ca 2 000 kvm med parkering utanför eller under butiken i garage. Garaget bygger vi i två plan. Mot Industrigatan blir det lokaler för  gatukök och  bageri.

Vi hoppas vara klara för inflyttning i det första kvarteret i december 2015. Vi kommer att ha en fortlöpande produktion i det här området under de kommande 5-6  åren och planerar att erbjuda bostadssökande nya lägenheter kontinuerligt.

30 januari 2014

Informationskväll om Duvkullen 5/2 kl. 17.30!

Förra veckan hade Botrygg och Fastighetsbyrån en mycket välbesökt informationskväll om nybyggnationen i Duvkullen. Tack vare det stora intresset har vi nu bokat in ytterligare en kväll, denna gång onsdagen den 5/2 kl. 17.30 i Fastighetsbyråns lokaler på Repslagaregatan 23A.

Under informationskvällen presenterar vi Botrygg och den planerade byggnationen i Duvkullen. Det kommer även finnas möjlighet att prata finansiering med Swedbank och reservera ett hus/en lägenhet.

Anmälan om deltagande till Annette Alvarsson på Fastighetsbyrån på annette.alvarsson@fastighetsbyran.se eller 013-37 40 94.

Välkomna!

20 januari 2014

Stort intresse för Botryggs säljstart av småhus i Bandhagen

Lördagen den 18 januari kl. 14.30 var det säljstart för Botryggs småhus i Bandhagen, Stockholm. Säljstarten som ägde rum på förskolan Skogen (precis intill projektet) var mycket välbesökt och kön startade redan kl 8 på morgonen. Under den dryga timmen som säljstarten pågick bokades drygt hälften av de hus som ska uppföras.

Tack vare det stora intresset släpper vi snart även husen i etapp två.
 
I området ska Botrygg sammanlagt bygga 31 äganderätter fördelat på fem villor och 26 radhus. Se planlösningar och priser på projektets sida >>>  

15 januari 2014

Botryggs rapport från bygget: BjurslättsplanI Göteborg står det inte längre byggkranar på Botryggs byggplats i Bjurslättsplan. Det innebär som ni förstår att projektet kommit en bra bit på vägen mot färdigställande. Ser man till tidplanen är det inte heller så konstigt: inflyttning är nämligen beräknad till vintern/våren 2014. Totalt uppför Botrygg sju punkthus i området som kommer att svälja 172 lägenheter. Lägenheterna kommer att vara både bostadsrätter och hyresrätter med fördelningen 84 hyresrätter och 88 bostadsrätter. Utöver punkthusen bygger Botrygg även ett underjordiskt garage, en utomhusparkering, ett miljöhus samt en återvinningsstation i området. 

För mer information om projektet, se http://www.botrygg.se/projekt/bjurslattsplan/

14 januari 2014

Första spadtaget för nya äganderätter i Duvkullen


Botrygg påbörjade i och med det första spadtaget byggnationen av 26 nya småhus i Duvkullen i Linköping. Detta är den fjärde etappen av nybyggnation inom kv. Tandkronan. Tidigare har en större förskola, en kombinerad förskola/skola som hyrs av Montessoriskolan och ett äldreboende som hyrs av Linköpings kommun uppförts.

I den aktuella, fjärde, etappen ska sammanlagt 26 småhus byggas fördelat på enplans-, par- och radhus. Enplanshuset är 98 kvm på 4 rok, parhuset är 125 kvm på 5 rok och radhuset är 112 kvm på 3 rok.  Bostäderna kommer att säljas som äganderätter och samtliga hus kommer att ha egna trädgårdar i varierande storlekar. Till varje hus hör även en carport på tomten och inom området kommer en större lekplats att uppföras.  Radhusen och parhusen är i två plan.

Vid det första spadtaget för projektet deltog Kristina Edlund (vice ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden) och Rebecka Gabrielsson (ledamot geografiska utskottet). På plats finns även Maria Brahim (byggchef Botrygg), Malin Karlsson (projektledare Botrygg) och Charlotta Ek (projektassistent Botrygg).