Botrygg

Botrygg bygger och förvaltar fastigheter. Här berättar vi om stort och smått ur vår vardag.

26 mars 2013

Botrygg utan anmärkningar


Arbetsmiljöverket granskar kontinuerligt byggbolag genom inspektioner. Inspektionen resulterar i ett inspektionsmeddelande där allvarliga brister leder till anmärkning. Under 2012 utförde Arbetsmiljöverket över 150 inspektioner av byggbolag i Stockholm och delade ut över 150 anmärkningar fördelat på drygt 20 bolag. Botrygg ådrog sig under året varken inspektionsmeddelande eller anmärkning från Arbetsmiljöverket.

20 mars 2013

Botrygg vinner med buller och bång


Ni vet vad det handlar om vid det här laget. En serie domar i mark- och miljööverdomstolen har gått Botryggs väg. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden i Linköping beslutade den 20 oktober 2010 att anta en detaljplan för ett kvarter där Botrygg ville bygga bostäder. Detaljplanen överklagades av Saab men den 9 juni 2011 avslog Länsstyrelsen i Östergötland överklagandet.  Saab överklagade då i sin tur Länsstyrelsens avslag av deras överklagan vilket tog målet till domstol. Nu har beslutet kommit att deras överklagan avslås även där vilket betyder att Botrygg snart kan sätta spaden i marken och bygga!

19 mars 2013

Flygbilder över Botryggs nybyggnation Kallerstad arena


Har du också passerat Kallerstad Arena med bil och önskat att du kunnat få en mer helhetlig bild över Linköpings nya fotbollsarena? Nu finns chansen! Peder Sterlinge har filmat arenan ovanifrån med hjälp av en radiostyrd helikopter och lagt upp filmen på Youtube. Vi vill rikta ett stort tack till Peder för filmen som ger en finstämd bild av det omfattande bygget. Ni glömmer väl inte att arenan invigs den 5 maj?

Länk till filmen finner ni här: https://www.youtube.com/watch?v=R8_tUxZDZAA

18 mars 2013

Botrygg får bygga två enbostadshus


Botrygg hade getts positivt förhandsbesked av mark- och miljööverdomstolen att bygga två enbostadshus med komplementbyggnad i Linköping när Saab yrkade att beslutet skulle upphävas. Nu har mark- och miljööverdomstolen slagit fast att beslutet kvarstår vilket ger Botrygg rätt att uppföra enbostadshusen.

För att läsa hela domen, se: http://www.markochmiljooverdomstolen.se/Domstolar/markochmiljooverdomstolen/Avg%C3%B6randen/AvgDok%204.pdf 

14 mars 2013

Ny bullerdom avgjord till Botryggs fördel


Ni minns säkert att vi skrev om det beslut i mark- och miljööverdomstolen som hänvisade till Boverkets allmänna råd om ”Flygbuller i planeringen” i en rättsfråga rörande en förskola i Tannefors. Vi hoppades då att det beslutet skulle få en prejudicerande effekt vilket den nu verkar ha fått. Nu har nämligen mark- och miljööverdomstolen i Växjö tingsrätt beslutat att avslå Saabs överklagan mot den detaljplan som Botrygg upprättat för kvarteret Badhuset i Linköping och som godkänts av teknik- och samhällsbyggnadsnämnden i Linköping.

Saabs invändning var att de inte kan utveckla sin verksamhet om Linköpings kommun tillåter ytterligare bebyggelse i närheten av Saab. Anledningen till att Saab ville få beslutet om detaljplanen upprivet var att bullernivåerna i anslutning till deras verksamhet överskred Naturvårdsverkets riktvärden – men alltså inte Boverkets allmänna råd om bullernivåer.

12 mars 2013

Botryggs rapport från bygget: Johannelund


Botryggs bloggserie med rapport från våra byggen går vidare. Den här gången tänkte vi ge er en uppdatering från Johannelunds Trädgårdsstad i Vällingby/Hässelby. Som ni ser på bilderna är de olika husen i lite olika faser men de som kommit längst har fått sitt karaktäristiska ”Botrygg-utseende”. Under våren kommer vi att ha inflyttning till husen i etapp 2 och där arbetar vi nu till exempel med att kakla väggar i badrum, spackla väggar i vardagsrum, montera garderober och elskåp samt att lägga marmor i trapphusen. För husen som inte kommit lika långt jobbar vi bland annat med översiktsplaner för gjutning och underkantsarmering.

Följ gärna bygget via följande länk: http://www.botrygg.se/projekt/johannelunds-tradgardsstad-2/

11 mars 2013

Botryggs rapport från bygget: kv. Rymdattacken


Botryggs Skånelängor i Ullstämma tar alltmer form. Husen byggs i etapper och vissa har kommit längre än andra. Några av husen har fått invändig isolering medan vi monterar stommen på andra. Utvändigt går det redan nu att göra sig en väldigt klar bild över slutresultatet. Som vi tidigare rapporterat har intresset för inflyttning i Skånelängorna varit väldigt stort, något vi naturligtvis är glada och stolta över.

För mer information om projektet, se: http://www.botrygg.se/projekt/ullstamma-bostadsratter/8 mars 2013

Botryggs fotbollsarena i Linköping invigs


Våren närmar sig med stormsteg och invigningen av Kallerstad Arena med den! Söndagen den 5 maj spelar Linköpings FC hemmamatch mot Örebro och i samband med den matchen invigs den nya arenan. Invigningen sker innan matchen som startar klockan 16.00. Håll utkik efter ett invigningsprogram som kommer så småningom.

På arenan ska bland annat UEFA Dam-EM 2013 spelas och under märsterskapet kommer arenan att ha namnet Linköpings Arena. Publikkapaciteten är 8 300 varav 900 är ståplatser. Under Dam-EM kommer arenan att ha naturgräs men därefter läggs planvärme och konstgräs in för att ge bästa förutsättningar för de olika Linköpingslagens utveckling.

Arenabygget har varit ett omfattande och unikt projekt för Botrygg så vi är stolta och glada över att den snart står färdig. Projektet är ett samarbete mellan Botrygg och Linköpings kommun.


Eller: http://www.arenalinkoping.se/

7 mars 2013

Botrygg får bygga i Örebro


Efter beslut i kommunstyrelsen godkändes det reservationsavtal för kvarteret Lagerbladet i Örebro som gör att Botrygg får bygga flerbostadshus på platsen. Kvarteret kommer att uppföras i två etapper varav den första kommer att innehålla 96 hyreslägenheter och den andra 71 hyreslägenheter, 49 studentlägenheter och 5 radhus.

Kvarteret Lagerbladet blir Botryggs första projekt i Örebro och vi ser fram emot att etablera oss i ännu en region.

För mer information om projektet, se: http://www.botrygg.se/projekt/lagerbladet/

6 mars 2013

25 barn tog första spadtaget för Botryggs nybyggnation


25 barn, iklädda bygghjälmar och utrustade med spadar, tog idag första spadtaget till sin nya förskola på Storskiftesgatan i södra Mjärdevi i Linköping. Barnen har i dagsläget sin förskola 250 meter från bygget och ser mycket fram emot större lokaler med fin utemiljö.

Christer Gunnarsson från Utbildningskontoret höll ett kort tal till barnen innan de ivrigt började gräva i sandhögen. Efter det hårda arbetet väntade sedan belöning i form av kexchoklad.

Botrygg erhöll via upphandling av Linköpings kommun uppdraget att bygga den nya förskolan i södra Mjärdevi. Förskolan som är i ett plan kommer att bestå av två avdelningar och ha plats för 40-44 barn. På varje avdelning finns stora ljusa allrum och lekkök samt ateljé. Eftersom förskolan angränsar till naturmark inbjuds till lek utomhus med bland annat odlingslådor, landhockeyplan, lekhus samt utomhusscen.
Botryggs rapport från bygget: kvarteret Adjunkten


På Västra vägen 9 i Linköping uppför Botrygg nu 30 lägenheter samt lokaler för förskola, gymnastiksal/idrottshall och skolrestaurang. Byggprojektet uppmärksammades under vintern då elever från Engelska skolan var inbjudna till byggstarten då spadarna symboliskt sattes i marken.

Som ni ser på bilderna har projektet nu kommit igång och vi har börjat schakta området. Följ gärna utvecklingen här på bloggen eller via den här länken: http://www.botrygg.se/projekt/kv-adjunkten/5 mars 2013

Botryggs rapport från bygget: Bjurslättsplan


I Bjurslättsplan i Göteborg uppför Botrygg 172 bostäder fördelat på hyresrätter och äganderätter. Senaste nytt därifrån låter meddela att vi äntligen börjar bygga på höjden. Det finns alltid ett mått av lättnad när man kommer så långt i byggprojektet att huskropparna börjar ta form. Det är ju också den del av projektet där framstegen är mest påtagliga och det känns därför extra spännande att följa bygget i Bjurslättsplan den närmaste tiden.
4 mars 2013

Botryggs rapport från bygget: Täby


Vi kommer här på bloggen att ha ett återkommande inslag som vi kallar för ”rapport från bygget” där vi ger er en liten statusuppdatering från våra olika byggprojekt. Första rapporten kommer från Täby kyrkby där vi producerar villor och flerbostadashus.

Inom de närmsta åren kommer vi att bygga 130 nya bostäder i Byle allé, ett område som präglas av natur och grönska. Vi tycker att det är väldigt viktigt att anpassa våra byggen efter platsen vi bygger på i stället för att anpassa platsen efter våra byggen. Vi kommer därför arbeta aktivt för att bevara den naturnära och gröna 
känslan i området.

Som ni kan se på bilderna har vi kommit långt med vårt bygge i Täby och i villorna har vi redan påbörjat inflyttning. Vi ser med tillförsikt fram emot den fortsatta inflyttningen.

För mer info om villorna, se: http://www.botrygg.se/projekt/byle-alle-2/

För mer info om flerbostadshusen, se: http://www.botrygg.se/projekt/byle-alle/
1 mars 2013

Förskola får fortsätta sin verksamhet i Botrygg-fastighet i Tannefors


Ett av flera domslutsmål under senare tid som har rört flygbuller i anslutning till bebyggelse har avgjorts till Botryggs fördel. Den här gången är det förskolan Bullerbyn som bedrivs i Botryggs fastighet på Lindesbergsgränd 11 i Tannefors som fått klartecken att fortsätta sin verksamhet. Detta trots att SAAB alltså överklagat ärendet till mark- och miljööverdomstolen.

Att det här målet avgörs till fördel för Botrygg och föräldrakooperativet Bullerbyn har förhoppningsvis också en prejudicerande effekt; bullerfrågor hänvisas i framtiden till Boverkets allmänna råd om ”Flygbuller i planeringen”. Till skillnad från Naturvårdsverkets råd från 2008 i samma fråga lämnar Boverket ett större utrymme för nybyggnation.

Vi kan med andra ord hoppas att det här och andra liknande fall innebär att Botrygg får fortsätta bygga och därmed avhjälpa underskottet på hus och lägenheter i Linköping – i stället för att lägga energi på rättsfrågor.