Botrygg

Botrygg bygger och förvaltar fastigheter. Här berättar vi om stort och smått ur vår vardag.

10 december 2009

Hälsominister på besök på Botryggs äldreboende

Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson besökte igår Linköping och det nya vårdboendet i Ullstämma. I och med besöket så invigde hon också 36 nya lägenheter vid ett äldreboende som drivs av Berzelii vård och omsorg.

Bandet klippt av Maria Larsson och invigningen klar av Valthornsgatan 1.

Boendet på Valthornsgatan i Ullstämma är ett särskilt boende med heldygnsomsorg i 36 lägenheter vardera. 24 lägenheter är ålderdomshemsboende och 12 av dem är till för äldre personer som utöver behov på grund av åldrande även har psykiatriska problem uppdelade i tre grupper om 12 vardera.

Nytt investeringsstöd
Boendet uppfyller en del särskilda kvalitetskrav, förutom de vanliga som finns inom äldrevården, exempel på de särskilda verksamheterna är bland annat promenader fem dagar i veckan för den som vill och att maten skall lagas på plats i boendet och att det finns olika maträtter att välja på.
Maria Larsson var naturligtvis imponerad av det hon såg vid invigningen och hon passade också på att invitera regionala byggherrar till fortsatt byggande inom samma sektor men med nya förutsättningar efter nyår.
– Jag vill bara tala för alla byggherrar och Linköpings kommun att vi inför ett nytt investeringsstöd för byggande av trygghetsbostäder. Det är ett boende där man inte har heldygnsomsorg och där det finns personal en liten stund på dagen där man kan hjälpa varandra. Stödet finns på plats från första januari så nu är det bara sätta igång att bygga, menade Maria Larsson.
Vårdboendet på Valthornsgatan är alltså till för äldre personer och det var ett lokalt företag som vann upphandlingen, Berzelii vård och omsorg. Fastighetsägare är Botrygg, Mikael Cocozza.
På eftermiddagen medverkade ministern vid en länsdialog om ANDT-frågor, det vill säga alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspreventiva arbetet. Med på länsdialogen var bland annat företrädare för landstinget, länsstyrelsen, enskilda kommuner, polisen, skolan och ett antal frivilligorganisationer.Linköpings Tidning, Kinda Posten 2009-12-10

9 december 2009

Nästan bara nollor i hyresförhandlingarna - Botrygg fryser hyran

Höstens hyresförhandlingar har hittills gått i nollans tecken. 33 värdar fryser hyran nästa år och några sänker eller rabatterar. Men nu tror många att trenden vänder och att främst höjningar är att vänta.

2009 års förhandlingssäsong gav genomsnittliga hyresökningar i allmännyttan på 3,05 procent. Men för nästa år ser nivån ut att bli avsevärt lägre. Snittet för de hyror som hittills förhandlats fram för 2010 ligger på 0,4 procent.

Först ut med en överenskommelse för nästa år blev Bollnäs Bostäder – som landade på oförändrade hyror. Så kallade noll-höjningar har sedan blivit höstens melodi. Varje vecka har nya pressmeddelanden om frysta hyror glidit in i redaktionens mejllåda. I början av december hade hyresgästföreningen förhandlat sig fram till nollavtal i 27 allmännyttiga bolag.

Motivet, från såväl bostadsbolagen som hyresgästföreningarna, är att räntorna är låga, att inflationstakten ramlat ner på minus och att den stigande arbetslösheten sänker hyresgästernas förmåga att betala höga hyror.

Även flera privatvärdar har gått med på att frysa hyrorna nästa år. Mest omskrivet blev lågprisbyggaren Michael Cocozzas fastighetsbolag Botrygg, men även fem privata fastighetsägare i Jönköping låter bli att höja hyran.

Ett kommunägt bostadsföretag, västgötska Alebyggen, har till och med accepterat en hyressänkning på 1,09 procent.

Ett par bolag ger också hyresgästerna rabatt på hyran, med hänvisning till den låga räntan. Upplands-Brohus både fryser hyrorna och betalar tillbaka så gott som hela 2009 års hyreshöjning på 2,75 procent. Och Armada Fastighets AB i Österåker ger sina hyresgäster en julklapp genom att halvera decemberhyran – fast de har ännu inte börjat förhandla om nästa års hyror.

Bara åtta bostadsbolag har hittills skrivit avtal om höjda hyror.

Men snart bryts nolltrenden. Det tror i alla fall Roland Sernlind, förhandlingsansvarig på Sabo.

– Det går lättare att komma överens med Hyresgästföreningen om frysta hyror, så nollorna kommer först. Det är knöligare och svårare med höjningarna. Men nu kommer höjningsavtalen börja rulla in, säger han.

Han får delvis medhåll från Pär Svanberg, bostadspolitisk chef på Hyresgästföreningens riksförbund.

– Det är klart att det går snabbare med nollhöjningarna. Det blir krångligare när bostadsbolagen yrkar på kraftigare höjningar.

Fast han förnekar att Hyresgästföreningen av strategiska skäl bara skulle släppa fram frysta hyror i förhandlingssäsongens början – vilket en del allmännyttiga företrädare misstänker.

– Det är naturligt att nollorna kommer först, säger Pär Svanberg.

Däremot tror han inte att det nu blir en ketchupeffekt med höjningar som rasar in – eller att det nu är slut på nya nollavtal.

– Det hoppas jag verkligen inte. De låga räntorna bör få komma även hyresgästerna till del. Vi kommer att pröva alla höjningskrav, för att se om bolagen inte klarar sig med den höjning de fick förra året, säger Pär Svanberg.
Bofast 2009-12-09