Botrygg

Botrygg bygger och förvaltar fastigheter. Här berättar vi om stort och smått ur vår vardag.

25 november 2009

Vinnare och förlorare 2010

DN presenterar idag 2010 års ekonomiska vinnare och förlorare. Vinnargänget har två barn, rörliga lån och äger ett radhus enligt en Swedbank-rapport om hur vi förmodas få det 2010. Men man kan också satsa på att vara en ensamstående löntagare i hyresrätt, då får man 570 kronor mer att leva för i januari 2010 än i januari 2009. Riktigt illa är det för pensionärsparet med tilläggspension och tjänstepension som bor i hyreslägenhet. De förlorar 380 kronor.

Men skulle räntan gå upp kan dagens vinnare i ett slag förvandlas till att bli den store förloraren. Hela beräkningen bygger också på ett antagande om att hyrorna kommer att gå upp med 1,5-2 procent. Hur det blir med den saken vet vi inte än. Vi vet att i 19 kommuner, och hos Botrygg AB, blir det ingen höjning alls och att Alebyggens hyresgäster får sänkt hyra 2010.

Vi vet också att kraven från många stora ekonomiskt starka kommunala bostadsbolag ligger långt högre än vad till och med Swedbank kunnat föreställa sig vara möjligt. Sverige är mitt uppe i en finansiell kris, arbetslösheten är rekordstor och SAAB-affären ser ut att gå åt pipsvängen. Då klipper de kommunala bolagen i Göteborg till med rekordhöga hyreshöjningskrav dessutom i en tid när vi har rekordlåga räntor. MKB i Malmö, som beräknas göra en vinst på 100 miljoner, begär en hyreshöjning på 2,85 procent.

Varför anstränger sig inte fler av de kommunala bostadsbolagen så att de kan konkurrera med bostadsrätterna och villorna och ha attraktiva och prisvärda bostäder? Nej, för de tänker mer på vad de ska kunna använda överskotten till än de tänker på sina hyresgäster. Inte bolagen kanske med deras ägare, kommunen.

Det är precis som med de energibolag kommunerna äger. De trissar upp fjärrvärmepriserna så att de får pengar över till exempelvis barnomsorg. I alla fall vad det precis så Anders Lago, kommunalråd i Södertälje, sa i Rapport häromdagen på frågan om varför bolagen gör sådana jättevinster. De behövs för barnomsorgen, sa han.

Nu tvingas istället våra förhandlingsdelegationer svettas över och försöka förhandla ner hyreskrav som borde ha legat på helt andra nivåer från början.

Härmed utses Alebyggen, Botrygg AB och de 19 bolag som gjort upp med oss om att ligga still med hyrorna till 2010 års vinnare. Förlorare är de stora ekonomiskt starka kommunala bolagen som anstränger till sitt yttersta i dessa svåra tider för att tömma hyresgästernas plånböcker och fylla sina egna kassakistor.


Barbros Bostadsblogg
http://barbroengman.blogspot.com 2009-11-25

24 november 2009

Miljökämpe fick miljöstipendium - Botrygg hedersomnämnande

Linköpings kommuns miljö- och naturvårdsstipendium 2009 tilldelades Jan Wester, Slåttergubbens Bageri och byggherren Michael Cocozza fick hedersomnämnande för arbetet med Seminarieträdgården.

Jan Wester är en företagare som har ett stort miljöengagemang och det visade han på den improviserade presskonferensen där han hade tagit med sig en Storspov som illustration till det.
– Djuren behöver någon som för deras talan om bland annat dagens jordbruksmetoder. Storspoven är ett bra exempel på ett djur som ligger lite högre upp i ekosystemet som är beroende av småskaligt jordbruk med betes- och ängsmarker. Idag med konstgödsel och bättre dräneringssystem så får vi ett storskaligt lantbruk där Storspoven inte kan leva, sa Jan Wester med glimten i ögat.

Kravmärkt surdeg
Wester blev alltså årets miljö- och naturvårdsstipendiat och han driver Slåttergubbens Bageri. I bageriet bakas Kravmärkt surdegsbröd på biodynamiskt närodlat spannmål.
Jan Wester betalar ett högre spannmålspris till odlarna och det är pengar som används till naturvårdsinsatser i Vreta Kloster. En äng har skapats och spannmål har lämnats oskördad på åkermark för att gynna fågellivet.
Nio personer, företag och föreningar hade nominerats till Linköpings kommun miljö- och naturvårdsstipendium 2009 som består av 15 000 kronor. Jan Wester kommer att använda sina stipendiepengar för att fortsätta de naturvårdande insatserna i Vreta Kloster.

Trädgårdsmästaren
Michael Cocozza tilldelas ett hedersomnämnande för sina mångåriga insatser för att bevara Seminarieträdgården vid Östgötagatan. Det är hans medarbetare och trädgårdsmästare Elias Chedid som utför arbetet i Seminarieträdgården framför gamla Lärarhögskolan.
Trädgården anlades i en tid då det fortfarande hade betydelse för folkhushållet och folkhälsan att man odlade egen potatis, egna grönsaker och egen frukt. Detta var under mellankrigstiden ett viktigt inslag i folkskollärarutbildningen.

På 1950-talet hade dock en handelsträdgård tagit över seminarieträdgården, och 1958 upphörde även denna. Sedan dess har trädgården utvecklats till en park med gräsmattor, häckar och allt större alléträd.
Michael Cocozza har med sitt storaintresse, engagemang och ekonomiska insatser lyckats att bevara Seminarieträdgården som är en av Linköpings mest värdefulla kulturhistoriska miljöer.
Detta har varit avgörande för att hålla parken i stånd och göra den tillgänglig för en bred allmänhet.


Linköping Tidning, Kinda Posten  2009-11-24

Linköpingsbon vill helst äga sin bostad

Nästan hälften av Linköpingsborna vill hellre äga än hyra sin bostad.

De köper då helst en villa eller ett radhus före en bostadsrätt.

Men trots äganderättens popularitet är det kommunala bostadsbolaget Stångåstaden den mest populära hyresvärden i Linköping tätt följd av Riksbyggen, HSB och Botrygg.

- Vi ser i undersökningen att hyresrättens popularitet backar och att den har fått rejält med stryk de senaste åren, konstaterar Stångåstadens marknadschef Per Nelson.

Frågade alla Det är tredje året i rad som Stångåstaden låter Centrum för Marknadsanalys Research AB (CMA) genomföra attitydundersökningen. Även i år tillfrågades knappt 500 personer.

- Det är viktigt att veta att svaren huvudsakligen inte grundas på röster från våra egna hyresgäster utan på CMA:s representativa urval av personer i Linköping, förklarar Per Nelson.

Ryktesligan Attityden till de största hyresvärdarna i Linköping visar att Riksbyggen har det bästa ryktet tätt följt av Stångåstaden med HSB och Botrygg på tredje respektive fjärde plats i "ryktesligan".

Allra sist i undersökningen kommer Graflunds där 44 procent av de tillfrågade inte instämmer i påståendet att "bostadsföretaget har ett gott rykte".

Populärast Stångåstaden fortsätter att vara den hyresvärd som flest Linköpingsbor kan tänka sig "att rekommendera till vänner och bekanta" (64 procent). Kommunens bostadsbolag toppar också listan när de tillfrågade deklarerar vilken hyresvärd de helst vill bo hos (57 procent).

Varför köper ni sådana här enkäter?
- I första hand för att få reda på vad invånarna tycker och tror om Stångåstaden vilket i sin tur ger oss förutsättningar att bli ännu bättre och höja hyresrättens status, förklarar Per Nelson.

Det byggs få hyresrätter i Linköping och du konstaterar att hyresrättens popularitet minskat jämfört med tidigare enkäter. Vad talar för era hyresrätter?
- Bekvämligheten, tryggheten, servicen, att slippa ägaransvaret och de kostnaderna. Att komma snabbt in och ut i sitt boende även om vi vill få än mer nöjda hyresgäster och få dem att bo kvar lite längre, säger Per Nelson.Östgöta Correspondenten 2009-11-24

23 november 2009

Miljö- och naturvårdsstipendium utdelat - Botrygg får hedersomnämnande.

Linköpings kommuns miljö- och naturvårdsstipendium 2009 tilldelas Jan Wester, Slåttergubbens Bageri. Michael Cocozza får ett hedersomnämnande.

Nio personer, företag och föreningar har nominerats till Linköpings kommun miljö- och naturvårdsstipendium 2009. Många av dem framstår som mycket värdiga mottagare. Kommittén enades om att stipendiet ska tilldelas Jan Wester. Michael Cocozza tilldelas ett hedersomnämnande.
Stipendiet består av 15 000 kronor. Stipendiet och hedersomnämnandet kommer att utdelas i samband med kommunfullmäktiges middag, tisdagen den 8 december, i Konsert & Kongress.

Motivering

Jan Wester är en ung företagare som med stort engagemang bakar för ett rikare djur – och växtliv.
Årets miljö- och naturvårdsstipendiat äger och driver Slåttergubbens Bageri. I bageriet bakas KRAV-märkt surdegsbröd på biodynamiskt närodlat spannmål. I bred samverkan med kontrakterade spannmålsodlare utvecklas odlingsmetoder som gynnar den biologiska mångfalden. Jan Wester betalar ett högre spannmålspris till odlarna - pengar som används till naturvårdsinsatser i Vreta Kloster. En äng har skapats och spannmål har lämnats oskördad på åkermark för att gynna fågellivet. Med okuvlig energi och vilja sammanfogar Jan Wester ekologiskt entreprenörskap med bevarande och utveckling av höga naturvärden.
 

Hedersomnämnande

Michael Cocozza tilldelas ett hedersomnämnande för sina mångåriga insatser för att bevara Seminarieträdgården vid Östgötagatan.
Bakgrund
Seminarieträdgården framför gamla Lärarhögskolan (mot Östgötagatan) är ett välkänt exempel på en klassicerande trädgårdsgestaltning från slutet av 1920-talet. Trädgården anlades i en tid då det fortfarande hade betydelse för folkhushållet och folkhälsan att man odlade egen potatis, egna grönsaker, egen frukt etc. Detta var under mellankrigstiden ett viktigt inslag i folkskollärarutbildningen.

På 1950-talet hade dock en handelsträdgård tagit över seminarieträdgården, och 1958 upphörde även denna. Sedan dess har trädgården utvecklats till en angenäm park med gräsmattor, häckar och allt större alléträd. I förslaget till översiktsplan för Linköpings stad har seminarieträdgården angivits som en av ett fåtal ”centrala parker av betydelse för alla linköpingsbor” med stor potential som rekreationspark i den växande staden.
Motivering
Michael Cocozza har med stort intresse, engagemang och ekonomiska insatser bevarat en av Linköpings mest värdefulla kulturhistoriska miljöer - Seminarieträdgården vid Östgötagatan. Detta har varit avgörande för att hålla parken i stånd och göra den tillgänglig för en bred allmänhet.

Linköpings hemsida 2009-11-23

6 november 2009

Hamnbro - hemmet får nybygge av Botrygg

26 lägenheter, lokaler för dagverksamhet och en hyra på 2,7 miljoner kronor första året. Det är nya Hamnbrohemmet.

Hamnbrohemmet på Saltängsgatan driver socialt omsorgsboende och daglig verksamhet, men lokalerna är slitna och inte särskilt ändamålsenliga. Sökandet efter ersättningslokaler har pågått ett bra tag.

I våras beslutades att det blir ett nybygge på Trädgårdsgatan i kvarteret Ruddammen.

Klart 2011Under sommaren har en upphandling genomförts och Botrygg Fastigheter HB lämnade det mest fördelaktiga anbudet.

Stadsplaneringsnämnden vill nu ha fullmäktiges uppdrag att teckna hyresavtal med företaget. Avtalet tecknas på 20 år. I februari 2011 ska huset vara klart för inflyttning
Norrköpings Tidningar 2009-11-06

5 november 2009

Bostadstrenden ser ljusare ut

Låg ränta och full fart på andrahandsmarknaden får bostadsbyggandet att vända uppåt - med det sker från rekordlåg nivå.

Det fallande bostadsbyggandet har bottnat och börjat vända uppåt. Möjligen handlar det om ett positivt trendskifte  – och i så fall i linje med Sveriges Byggindustriers prognos som kom för ett par veckor sedan – men det sker från historiskt mycket låga nivåer.

Sverige Bygger, som tillsammans med tidningen Byggindustrin sedan drygt ett decennium tagit fram Byggbarometern som månadsvis följer byggstartvolymerna runt om i landet, har tagit fram en nytt mät- och trendverktyg: Byggstartstrenden.

Här mäts kvartalsvis det samlade värdet på byggstarterna inom de olika delsektorerna under tolv månader. Detta värde jämförs sedan med föregående tolvmånadersperiod.

Följer man Byggstartstrenden för nyproduktion av bostäder bakåt från första kvartalet 2005 så ser man en brant fallande och negativ kurva sedan fjärde kvartalet 2007.

Vid utgången av andra kvartalet i år låg de uppmätta investeringsvolymerna för nystarter (rullande tolv månader) hela 43 procent lägre än för perioden juli 2007 till juli 2008. Men där planar nerförsbacken ut och mellan andra och tredje kvartalet har jämförelsetalet förbättrats med 6 procentenheter.

Det ser alltså ut som ett trendbrott.

– Om man, med mer eller mindre facit i hand, tittar på marknadsutvecklingen det senaste året, så var det nattsvart det fjärde kvartalet 2008. Sedan lättade det en aning under första kvartalet i år och har allt accelererat sedan dess. I dag känns marknaden stark, säger Kjell Jansson, vd på Besqab.

– Jag känner igen mig i kurvans utseende. De flesta aktörer som har outnyttjade byggrätter i dag verkar helst av allt starta så snabbt som möjligt. Men det finns fortfarande farthinder; det är lätt att fastna i planprocessen och banksystemet är fortfarande trögt. Det är fortsatt svårt att få loss kreditiv och det behövs höga nivåer av förhandsbokningar för att få klartecken från bankerna.

Bilden av bankernas agerande är tydlig: det är fortfarande ganska trögt att hitta projektfinansiering. Samtidigt ser det ut som om hushållen har lättare att få igenom nya bostadslån. Eskalerande köptryck och stigande skuldsättning hos de svenska hushållen gör att det åter börjat tisslats om risk för en bubbla på individ- och hushållsnivå. Sticker räntan iväg uppåt sitter förmodligen många nyblivna bostadsrättsinnehavare risigt till.
Hos de stora börsnoterade bostadsbyggarna råder just nu meddelarförbud i avvaktan på niomånadersrapporteringen. JM har dock redan lämnat sin rapport. Och utfallet ser ut att stämma med hypotesen om ett trendbrott.

Under årets nio första månader sålde JM 2 282 bostäder jämfört med 1 601 för samma period 2008 och man har byggstartat 1 446 bostäder (1 483).
”En god försäljning i den pågående produktionen och en god bokningsnivå medger produktionsstart av nya bostadsprojekt i takt med att projektfinansiering säkerställs”, skriver JMs koncernchef Johan Skoglund i rapporten.

Michael Cocozza, vd på Botrygg, håller också med om att det är ”klart bättre snurr på marknaden nu jämfört med i våras”. Förklaringen är, menar han, de låga räntorna som han räknar med kommer att stå sig under hela 2010.

– Nästa år drar vi igång 300 nya lägenheter där tre fjärdedelar är hyresrätter och en fjärdedel bostadsrätter. I somras var bankerna helt kalla, men nu är det lite bättre, säger Michael Cocozza.

– Jag är optimistisk när det gäller bostadsrätter. Hyresrätter är en annan femma. Vi startar en hel del hyresprojekt nästa år, men det verkar troligt att oppositionen kommer att föreslå ett stimulanspaket för nyproduktion av hyresrätter. Effekten kan bli en ”politisk styrd konjunktursvacka”, att företagen avvaktar med att dra igång projekt till dess att valet är avgjort, säger Michael Cocozza.

Byggstartstrenden:?Nyproduktion av bostäder
 Värdet på nystartade bostadsprojekt (nyproduktion) kvartalsvis. Summan motsvarar det samlade värdet på de projekt som startat de senaste tolvmånaderna och jämförs med föregående tolvmånadersperiod. Exempel vid fjärde kvartalet 2005 låg byggstarterna för rullande tolv månader 33 procent högre än vid föregående tolvmånadersperiod.
Byggindustrin 2009-11-05