Botrygg

Botrygg bygger och förvaltar fastigheter. Här berättar vi om stort och smått ur vår vardag.

9 december 2008

Botrygg- ta bort lagen om byggnadstillstånd

Nyligen lade två folkpartister fram en motion till riksdagen om att upphäva lagen om byggnadstillstånd. Det är en motion som Michael Cocozza, vd på Botrygg, är pappa till.

– Jag satt här i september och tvingades fylla i detta dokument och tänkte att det kan inte vara rimligt att jag ska behöva göra det här, berättar Michael Cocozza.


Då handlade det om ett byggprojekt om 180 nya lägenheter på Kungsholmen i Stockholm. Michael Cocozza, som i sin ungdom har varit politiskt aktiv i folkpartiet, kontaktade riksdagsledamoten Karin Granbom.

– Jag skickade ett förslag på motion och hon nappade och har nu lagt en motion till riksdagen. Fler måste agera på det sättet och skicka ett mejl till sin lokala riksdagsman om de onödiga sakerna som man går och retar sig på, säger han.

Folkpartisterna Karin Granbom och Lars Tysklind skriver i sin motion att lagen är otidsenlig och skapar onödig administration. Lagen kräver byggnadstillstånd eller igångsättningstillstånd i Stockholms län och i Göteborgs län för byggen som övergår fem miljoner kronor i investering. Tillstånd ska sökas hos arbetsförmedlingen och den som inte gör så kan dömas till böter.

Nu hoppas Michael Cocozza att riksdagen säger ja till att ta bort lagen när motionen behandlas under våren.
– Men det är ju märkligt om de inte gör det när regeringen har sagt att de ska ta bort onödiga blanketter, säger han.

Även de två motionärerna påpekar att regeringen har antagit ett mål om att minska de administrativa kostnaderna för samtliga statliga regelverk med minst 25 procent till hösten 2010.

Enligt Granbom och Tysklind kom lagen till efter andra världskriget för att tillgodose flera syften; att välja de mest angelägna byggnadsobjekten, uppnå säsongsutjämning i sysselsättningen, hålla tillbaka tillväxten av byggnadsarbetarkåren samt att minska åtgången av material det rådde brist på.

Byggvärlden 2008-12-09

5 december 2008

Botrygg bygger nytt äldreboende i Ullstämma för 35 miljoner

Bankerna måste ta ett större ansvar för nyproduktion annars finns en risk att tillväxten hämmas i en kommun som Linköping.
Den kritiken kom fram i samband med att BoTrygg AB tog första spadtaget för ett äldreboende i Linköping.
– Jag tog upp problemet på vårt framtidskonvent i Norrköping, sa Muharrem Demirok ordf. i teknik och samhällsbyggnad.
– Detta är ett problem som vi måste ta upp med bankerna, sa Mats Johansson, vice ordf. i samma nämnd.Efter att ha stärkt sig med varm (alkoholfri) glögg och pepparkaka greppade Botryggs VD Michael Cocozza en spade och traskade ut på ett båsigt fält i Ullstämma för att ta första spadtaget i ett byggprojekt som omfattar 36 lägenheter i äldreboende, där varje boende har en egen lägenhet på 32,5 kvadratmeter med hygienutrymme, matlagningsmöjligheter och en uteplats. Byggnaden är uppdelad i tre avdelningar, där varje avdelning har gemensam matsal, samvarorum och en större uteplats Dessutom har samtliga boende tillgång till trädgård med möjlighet för exempelvis boule och odling. Dessutom bygger Botrygg 24 lägenheter i hyresradhus anpassade för äldre. Radhusen kommer uppföras i ett plan om 80 kvm, 4 rum och kök.

Säker investering
Äldreboendet är upphandlat i konkurrens. Det vill säga att Botrygg bygger och äldrenämnden i Linköping hyr lägenheterna. Medverkande i första spadtaget var Muharrem Demirok och Mats Johansson ordförande resp.vice ordförande i Teknik- och samhällsnämnden samt tjänstemännen vid omsorgsnämnden Elisabeth Ulvenäs, Ami Friberg och Madeleine Bergström. Därtill deltar Botryggs VD Michael Cocozza och Morgan Lindstam. 35 miljoner har Botrygg satsat i projektet pengar han till 90 procent har lånat på bank. Sedan skall han få tillbaka en del av pengarna genom att Äldrenämnden hyr anläggning på 10 år.
– Det är dags att även bankerna börjar ta sitt ansvar i dagens krissituation, fortsätter Michael Cocozza. Swedbank och Östgöta Enskilda Bank är föredömen i Linköping när det gäller att befrämja den ekonomiska tillväxten och ta ansvar för nybyggnation av bostäder.
– Om alla banker skulle agera som vissa andra lokala bankkontor skulle vi Linköpingsbor ha en bostadsstandard som den vi hade på 1960-talet säger Michael Cocozza.

Sämst i klassen
Sämst i klassen vad det gäller att låna ut pengar till nyproduktion är Handelsbanken däremot är det lättare att låna till renoveringar.
– Det verkar som de hade någon policy för detta, säger Michal Cocozza
Även de båda politikerna Mats Johansson (s) och Muharrem Demirok var djup bekymrade över bankernas agerande.
– Jag tog upp det här problemet i samband med vårt framtidskonvent med Maud Olofsson. Hon lovade att se över bankernas agerande, säger Muharrem Demirok.
– I en kommun som Linköping är det mycket viktigt att bankerna lånar ut pengar till byggprojekt. Om dom inte gör det kommer vi att få bostadsbrist och då går tillväxten kommunen förbi, säger Mats Johansson.
– Dessutom förstår jag inte bankernas tvekan. Byggnationer som denna är ju säker då kommunen garanterar inkomster under lång tid, säger Johansson.
Linköping Tidning 2008-12-05