Botrygg

Botrygg bygger och förvaltar fastigheter. Här berättar vi om stort och smått ur vår vardag.

11 november 2011

Säljstart 20 november – nyproduktion i Täby


Invid Byle Allé i Täby kyrkby kommer Botrygg att uppföra 18 friliggande villor som kommer att säljas som äganderätter. Villorna uppförs med genomgående hög standard och tillhörande garage. Husen kommer att ha generösa trädgårdar som gränsar till skog och naturskön. Pris från 5 850 000 kr.
Säljstart 20 november kl 13-15 på Märklarringens lokaler, Biblioteksgången 2, Täby Centrum.

3 november 2011

Nytt konstprojekt i Hornsberg, Stockholm


Botrygg månar om trivseln i sina fastigheter och satsar därför lite extra på att skapa en trivsam boendemiljö. För att uppnå detta läggs stor vikt konstnärlig utsmyckning, något som de nybyggda fastigheterna vid Hornsbergs strand i Stockholm fått ta del av.
I Hornsbergs strand har Botrygg uppfört två fastigheter utmed Nordenflychtsvägen. Fastigheterna har fyra trappuppgångar vardera och varje uppgång representeras av en konstnär som smyckat denna med fyra konstverk. Delaktiga konstnärer i projektet är Camilla Lothigius, Claes-Åke Schlönzig, Cecilia Uhlin, Lars Pettersson-Udd, Peter Köhler, Thomas Edetun, Björn Svensk och Peter Öhrnell.
Konstprojektet är nu färdigställt i ett av husen och trappuppgångarna på Nordenflychtsvägen 81, Franzéngatan 25, 29 och Eyvind Johnssons gata 4 har prytts av konstverk.
Se mer information om fastigheterna: