Botrygg

Botrygg bygger och förvaltar fastigheter. Här berättar vi om stort och smått ur vår vardag.

24 november 2015

Botryggs rapport från bygget, november: Älvsjö

Hotellet i centrala Älvsjö byggs i 16 våningar och kommer att innehålla både hotellrum och företagslägenheter. Bottenplattan till hotellet är gjuten och nu fortsätter arbetet med gjutning av väggar på plan 1. På det tillhörande garaget pågår armering av kantbalkar samt grundschaktning inför gjutning av bottenplattan som kommer att ske i slutet av november.

9 november 2015

Botryggs rapport från bygget, november: Linköpings ArenaBotrygg har via en markanvisningstävling erhållit projektet att bygga en ny högstadieskola vid Linköpings arena. Förutom skolan, som byggs i tre våningar, kommer arenan även att rymma kontorslokaler och företagslägenheter belägna vid arenans huvudentré i söder. Balkarna på den första våningen är nu monterade och arbetet med ytterväggarna har startat. Under denna månad kommer vi även att gjuta det första bjälklaget.