Botrygg

Botrygg bygger och förvaltar fastigheter. Här berättar vi om stort och smått ur vår vardag.

1 december 2016

Botryggs rapport från bygget, november: Linköpings Arena

På bygget av de två tornen vid Linköping Arenas södra entré är fasaden klar och ställningen nedmonterad. Invändigt har vi monterat innerväggar och nu pågår målning och parkettläggning. Vi har även börjat installera köken i företagslägenheterna. Utvändigt har konstkuberna framför entrén fått sin slutliga form, endast belysningen återstår. För mer information om projektet se: http://www.botrygg.se/nyproduktion/aktuella-projekt/linkoping/arena-linkoping/

18 juli 2016

Botryggs rapport från bygget, juli: Mellinge, Hovsta och Mosås

Strax utanför Örebro bygger vi tre gruppboenden. Denna månad fortsätter arbetet med målning och monteringen av undertak i Mellringe medan montering av innerväggar samt dragning av el och avlopp har startat i Hovsta. I Mosås är grunden lagd och resning av stommen har påbörjats. För mer information om projekten se: Mellringe: http://www.botrygg.se/nyproduktion/aktuella-projekt/orebro/mellringe/ Hovsta: http://www.botrygg.se/nyproduktion/aktuella-projekt/orebro/hovsta/ Mosås: http://www.botrygg.se/nyproduktion/aktuella-projekt/orebro/mosas/

Botryggs rapport från bygget, juli: Linköpings Arena

Vid södra entrén till Linköpings Arena bygger vi en ny högstadieskola samt diverse lokaler. Nu är fasad klar till skoldelen och ställningen har plockats ner. Det enda som återstår är ett par plåtdetaljer. Invändigt pågår montering av beslag samt städning. På tornen är ytterväggarna monterade och arbetet fortsätter med innerväggar samt montering av ytpapp på taken. Även markplaneringen har påbörjats denna månad med konstgräsplan, pergola och konstkuber. För mer information om projektet se: http://www.botrygg.se/nyproduktion/aktuella-projekt/linkoping/arena-linkoping/

Botryggs rapport från bygget, juli: Adjunkten förskola

Botrygg har fått uppdraget att bygga en ny skolenhet i kvarteret Adjunkten. Skolan byggs i två plan med stora ljusa samlingsrum, flera mindre grupprum samt en ateljé och ett mottagningskök. Verksamheten startar hösten 2016 och kommer att kunna ta emot 50 elever. På bygget är grunden lagd och murning av ytterväggar samt förberedelser inför montering av takstolar pågår. För mer information om projektet se: http://www.botrygg.se/nyproduktion/aktuella-projekt/linkoping/adjunkten-skolenhet/

16 juni 2016

Botryggs rapport från bygget, juni: Linköpings Arena


I den nya högstadieskolan vid Linköpings Arena är alla kök och innerdörrar på plats. Denna månad fortsätter arbetet med fasaden med montering av fasadbeklädnad på skolan. På de båda tornen som kommer att innehålla lokaler och företagslägenheter har monteringen av ytterväggar och tak påbörjats. 

Botryggs rapport från bygget, juni: Mellinge, Hovsta och MosåsI Mellringe nordväst om Örebro bygger vi ett gruppboende i två plan med 6 lägenheter. Denna månad monterar vi innerväggar och undertak. 

De båda gruppbostäderna i Hovsta och Mosås innehåller även de 6 lägenheter vardera dessa byggs dock i ett plan. I Hovsta monterar vi stommen till sidobyggnaden, som kommer att innehålla miljörum och lägenhetsförråd, samtidigt som isoleringen av grunden har startat i Mosås.

För mer information om projekten se:

15 juni 2016

Botryggs rapport från bygget, juni: Rymden

 
I kvarteret Rymden i Ullstämma söder om Linköping fortsätter bygget av tolv lägenheter och åtta radhus med upplåtelseformen kooperativ hyresrätt. Stommen är nu rest till samtliga lägenheter och radhus. Vi har även påbörjat monteringen av fönster och takstolar samt regling av innerväggar. Inflyttningen startar preliminärt i december 2016.
För mer information om projektet se: http://www.botrygg.se/nyproduktion/linkoping/rymden/

14 juni 2016

Botryggs rapport från bygget, juni: Johannesgården


I Tynnered i Göteborg har vi startat en om- och tillbyggnad av Johannesgården. Fastigheten kommer att byggas till med ytterligare ett plan med 16 lägenheter för pensionärer. Då det i Johannesgården finns kyrka och klausur är lägenheterna primärt för pensionerade, registrerade katoliker. Denna månad har vi påbörjat arbetet med att riva det gamla taket samt gjutning av inner- och ytterväggar på bjälklaget.