Botrygg

Botrygg bygger och förvaltar fastigheter. Här berättar vi om stort och smått ur vår vardag.

24 februari 2014

Gatukonstnär utsmyckar Botryggs fastighet

Den 29 mars invigs HuskMitNavns utställningen Please Come Back i Passagen, Linköpings konsthall men redan nu kan man se ett av hans konstverk på Botryggs fastighet på Industrigatan 30. HuskMitNavn uppförde konstverket den 21-22 februari på fasaden till Däckhusets gamla lokaler.

Inom Botrygg motarbetar vi alla form av klotter. Vi tar bort klotter snabbt, ofta samma dag. Men man får skilja på klotter och det konstverk som HuskMitNavn har målat på vår fastighet utmed Industrigatan säger Botryggs VD Michael Cocozza. Det finns ytor i stadsmiljön,  typ elskåp, tunnlar och brofundament som man mycket väl kunde upplåta till målande ungdomar att under ordnade former utsmycka konstnärligt.

Fastigheten på Industrigatan ska rivas i maj, därför kunde vi upplåta denna till detta konstverk.

Den omtalade danske konstnären Husk Mit Navn startade sin karriär som graffitimålare under tidigt 1990-tal. Idag har han lämnat den traditionella graffitin och utvecklat en egen stil med ironi och expressiva färger. Han har medverkat i ett flertal internationella utställningar.Se bildspel på http://www.corren.se/bildspel/player.aspx?slideshowID=6761690#index=1

21 februari 2014

Botrygg Göteborgs VD medverkade i Debatt i SVT


I gårdagens avsnitt av Debatt i SVT diskuterade bostadsfrågan och Botrygg Göteborgs VD Joachim Arcari var på plats för att lämna sina synpunkter. I avsnittet diskuterades bland annat om det är dags för ett nytt miljonprogram?

Joachim poängterade under programmet bland annat det långdragna planarbetet som en bidragande orsak till bostadsbristen. Han sa vidare att kommunens planmonopol bör förändras, så att privata planarkitekter, godkända av kommunen, kan driva planarbete fram till planbeslut där kommunen kan ta över.

Han menar att Botryggs metod är att hantera hela byggprocessen från ax till limpa och på så sätt få lägre hyror. Exempel på detta är att Botrygg har egen projektledning, inköpsorganisation där vissa materialgrupper importeras (övrigt köps direkt från fabrik i Sverige), vid produktion har företaget platsledning och egna byggnadsarbetare på plats och efter byggnation så förvaltar vi själva våra fastigheter.

Joachim kompletterar med att markavisningstilldelning måste öka från kommunerna som sitter på stora byggbara bostadsområden. Tilldelningar som har skett men där byggbolag inte har startat inom avtalad tid bör återkallas för att tilldelas aktörer som är beredda på att bygga. Det är behov för fler bostäder och lägre priser och enda sättet att lösa detta är att öka produktionen.

Se hela debatten på länken >>>

I en debatt deltog bostadsministern Stefan Attefall (KD), Veronica Palm (S) och Hyresgästföreningens ordförande Barbro Engman. I studion fanns även bostadslösa, byggherrar, arkitekter m.fl.

13 februari 2014


Den 25 oktober 2013 tilldelades Botrygg, via en markanvisningstävling, uppdraget att bygga 50 nya vårdbostäder i Sandrinoparken bakom gamla lärarhögskolan i centrala Linköping.

Upphandlingen överklagades av Skanska (SMEBAB) som också deltog i markanvisnings-tävlingen. De ansåg att Botryggs anbud inte uppfyllde samtliga skall-krav och projekteringen av det nya äldreboendet fick därför skjutas upp. Idag kom domen från Förvaltningsrätten om att Skanskas (SMEBABs) ansökan om överprövning avslås.

I domen framgår att:

”Förvaltningsrätten har inte funnit att det i upphandlingen uppställts något krav att det i anbuden ska ingå färdiga underlag i form av ritningar och planer som motsvarar de tekniska krav som uppställts i upphandlingen. Arbetet med att färdigställa ritningar och planer av detta slag synes istället vara planerat att göras tillsammans med vald leverantör under kontraktsperioden”

- Domen är intressant för den ger kommunen möjlighet att göra upphandlingar av nya byggnader utan att krav ställs på helt färdiga handlingar i anbudsskedet. Det vore helt omöjligt att fem olika anbudsgivare skulle ta fram färdiga bygghandlingar som Skanska (SMEBAB) synes ha menat i denna process, säger Botryggs VD Michael Cocozza.

10 februari 2014

Botryggs rapport från bygget: kvarteret Lagerbladet


Vad känner du till om Örebro? Kanske att Kronblom står staty i stan och att Hjalmar Bergmans fiktiva stad Wadköping har sitt ursprung i hans födelsestad Örebro? Eller kanske att handlingen i tv-serien Svensson Svensson var förlagd till Örebro-stadsdelen Vivalla? Till dina Örebro-kunskaper kan du nu lägga att Botrygg sedan i höstas har etablerat sig i stan. I kvarteren Lagerbladet och Vinrutan bygger Botrygg nämligen 240 lägenheter vars första etapp ska stå klar i februari 2015. Örebro är en studentstad på frammarsch och givetvis vill Botrygg bidra till att fortsätta den utvecklingen varför 66 av de 240 lägenheterna är avsedda för just studenter.

För mer information om projektet, se http://www.botrygg.se/projekt/lagerbladet/

7 februari 2014

Botryggs rapport från bygget: AdjunktenÄr du 50+ och letar efter ett centralt boende i Linköping? Då har vi på Botrygg det perfekta alternativet i form av 30 lägenheter i kvarteret Adjunkten. I samma område bygger vi samtidigt en förskola, en idrottshall och en restaurang. Den som är bevandrad i Linköpings geografi och historia vet att det i kvarteret Adjunkten tidigare låg en yrkeshögskola med inriktning på slöjd och en tillhörande trädgård. Både seminariebyggnaden och -trädgården tillhör stadens kulturhistoria och därför kommer Botryggs nya hus att underkastas den befintliga planformen. På andra sidan Östgötagatan står Linköpings stadsbibliotek med Slotts- och domkyrkomuseet och Östergötlands museum på vardera sidan om sig och fortsätter man några hundra meter rakt fram är man inne i Linköpings centrum där kaféer, butiker, restauranger och serviceföretag utgör stadskärnan.

För mer information om projektet, se http://www.botrygg.se/nyproduktion/linkoping/

6 februari 2014

Botryggs rapport från bygget: Johannelunds Trädgårdsstad


Ni känner igen mönstret vid det här laget: vi kör en rapportserie där vi försöker ge er en statusuppdatering från våra pågående byggen runt om i Sverige. Nu är turen kommen till Johannelund utanför Stockholm. Som ni har kunnat läsa om tidigare här på bloggen är Johannelund ett projekt med natur och grönska som nyckelord. Hela området kommer att präglas av att bevara den natur som finns och för Botrygg manifesteras det bland annat av den trädgård som kommer att höra till varje hus och ge de boende en liten oas på sommaren.

För mer information om projektet, se http://www.botrygg.se/projekt/johannelunds-tradgardsstad