Botrygg

Botrygg bygger och förvaltar fastigheter. Här berättar vi om stort och smått ur vår vardag.

28 mars 2014

Botrygg går vidare i markanvisningstävling


I januari 2014 gick Linköpings kommun ut med steg ett i markanvisningstävlingen för bostadsbyggande i korsningen Malmslättsvägen/Videgatan. På tomten som ligger invid kyrkogården ska det uppföras flerbostadshus med plats för ca 40 lägenheter.

Steg ett i tävlingen var en prekvalificering där byggherrarna fick presentera relevanta referensprojekt samt meddela vilket arkitektkontor som det framtida arbetet kommer att drivas i samarbete med.

Botrygg, som för projektet valt att arbeta med ett av Danmarks främsta arkitektkontor Tegnestuen Vandkunsten, var ett av de tre företag som gick vidare till steg två. Sammanlagt lämnades 19 olika anbud in.

Vi ser nu fram emot steg två i markanvisningstävlingen och emot ett spännande samarbete med Vandkunsten! 

13 mars 2014

Botryggs rapport från bygget: Lagerbladet

Vi har tidigare rapporterat från vårt bygge i Örebro som ju, som ni vet, är vårt första projekt i just Örebro. Vi startade upp bygget i kvarteret Lagerbladet under förra hösten och börjar nu bli varma i kläderna och känner oss hemma i stan. Vad gäller själva bygget går också det framåt och som ni kan se på bilderna har en tydlig grundstruktur framträtt på byggplatsen. Det är i detta skede mycket stomarbete där vi monterar betongplattor och jobbar med rörläggning för VVS. I detta projekt lägger vi extra stor vikt vid att skapa lägenheter med bra rumssamband och funktionella ytor. Vi vinnlägger oss om att lägenheterna har god tillgång till dagsljus och att de har väl tilltagna balkonger. Totalt omfattar projektet 240 lägenheter varav minst 66 är avsedda för studenter.

För mer information om projektet, se http://www.botrygg.se/projekt/lagerbladet/

11 mars 2014

Botryggs rapport från bygget: Bjurslättspark

Botrygg har många nya projekt på gång men vi har också flera befintliga och några som närmar sig färdigställande. Ett projekt som tillhör den senare kategorin är vårt bygge i Bjurslättspark i Göteborg. Det är ett förhållandevis stort projekt där vi uppför sju punkthus med totalt 172 lägenheter. För närvarande sker inflyttning i några av husen, till exempel är sex lägenheter vikta åt personer med extra stödbehov och där vi erbjuder boende i samarbete med Göteborgs kommun. Utöver inflyttning gör vi finputs, städning samt planterar träd och buskar denna månad. När byggnationen är färdig tar förvaltande vid och att serva våra hyresgäster är en viktig del av vår verksamhet.

För mer information om projektet, se http://www.botrygg.se/projekt/bjurslattsplan/

10 mars 2014

Första spadtaget för vårdbostäder i centrala LinköpingHösten 2013 tilldelades Botrygg, via en markanvisningstävling, uppdraget att bygga 50 nya vårdbostäder i Sandrinoparken (som ryms i detaljplanen Adjunkten 1) bakom gamla lärarhögskolan i centrala Linköping. Då upphandlingen överklagades av Skanska har processen blivit fördröjd, men måndagen den 10 mars var det äntligen dags för det första spadtaget!

Vid det första spadtaget deltog f.v. Maria Brahim (byggchef Botrygg), Anders Peterson (sekr. äldrenämnden), Jan-Willy Andersson (ordf. äldrenämnden), Elisabeth Viman (samordnare äldreomsorg) och Madelene Bergström (lokalstrateg Linköpings kommun).

Vårdboendet kommer att uppföras i en vinkel mellan Västra vägen och Västanågatan och bestå av fem plan samt källare. Boenderummen kommer att vara 32 kvm och bestå av hall med pentry, bostadsrum och badrum. Förutom lägenheter byggs även gemensamma kök och samvarorum på samtliga avdelningar samt personalytor.  

Botryggs rapport från bygget: Vasastaden


I februari 2014 inledde Botrygg ett kombinerat renoverings- och tillbyggnadsprojekt på Berzeliigatan i centrala Linköping. Gatan ligger i Vasastaden precis invid Katedralskolan. Botrygg är sedan tidigare hyresvärd för fastigheten som ligger på Berzeliigatan 6 men har alltså beslutat att renovera samt bygga till huset. Totalt tillkommer 23 nya lägenheter fördelat på ettor, tvåor, treor och fyror. Den nya tillbyggnaden kommer att byggas på gaveln till nuvarande fastighet där det tidigare varit bland annat matsal för Katedralskolan i forna dagar. På senare tid har det varit verksamhetslokaler som nu rivits för att göra plats för lägenheter. 

För mer information om projektet, se http://www.botrygg.se/projekt/vasastaden-birgittagatan/