Botrygg

Botrygg bygger och förvaltar fastigheter. Här berättar vi om stort och smått ur vår vardag.

21 oktober 2013

Botryggs vd vill se förtätningLinköping är en expansiv stad och hela regionen är på frammarsch. Stadens politiker har som målsättning att Linköping ska nå 150 000 invånare och till den siffran är det inte långt. Men trots de högtflygande planerna råder en bostadsbrist och viljan att bygga nytt tycks inte motsvara viljan att växa. Botryggs vd Michael Cocozza föreslår i en skrivelse en rad åtgärder. Han pekar på nyttan av en tät stadskärna där man utnyttjar befintliga markområden, gator och ledningar, den sociala fördelen när människor kommer närmare varandra och skapar mötesplatser och kulturell utveckling. Samtidigt varnar han för en utveckling som leder till fler höghus och menar att stadens utbyggnation bör hållas inom 5-6 våningar. En annan nyckelfråga är huruvida spåren till Linköpings nya resecentrum ska läggas i en tunnel eller på en hög bro. Michael Cocozza understryker att en bro både visuellt och ljudmässigt kommer att hämma stadsutvecklingen och skapa en barriär mellan innerstaden och Kallerstad.

16 oktober 2013

Botryggs rapport från bygget: Bjurslättspark


Bjurslättspark är placerad i en rofylld omgivning men har ändå ett centralt läge i Göteborg. Vill man ta en härlig promenad finns fina natur- och rekreationsområden i närheten. Folkparken Flunsåsparken med fri entré har en scen där det arrangeras uppträdanden och arrangemang av olika slag under sommaren. Fördelat på sju punkthus uppgör Botrygg totalt 172 lägenheter i området som förväntas stå klara för inflyttning med start vintern 2014. Som framgår av bilderna har de sju husen kommit olika långt och ett axplock av de arbeten vi för närvarande utför är: gipsning i trapphus; parkettläggning; montering av innerväggar; plåtläggning på tak; fasadputsning. Lägenheterna är fördelade på 84 hyreslägenheter och 88 bostadsrätter. 

För mer information om projektet, se http://www.botrygg.se/projekt/bjurslattsplan/

8 oktober 2013

Botryggs rapport från bygget: kvarteret Adjunkten

I centrala Linköping uppför Botrygg 30 nya lägenheter som riktar sig till de som är 65+. I samma område byggs även en förskola, en idrottshall och en restaurang. Lägenheterna ligger i seminarieträdgården vilket tidigare var den plats där lärarseminariet i Linköping låg. Platsen har därmed en rik historia och för att bejaka den underordnas de nybyggda husen såväl seminariebyggnadens som seminarieträdgårdens planform. 

Lägenheterna kommer att variera i storlek från två rum och kök (49 kvm) till fem rum och kök (103 kvm). Som framgår av bilderna utför vi fortfarande grundjobb, till exempel formning av betongbalkar, lägger ventilrör och gjuter bjälklag.

För mer information om projektet, se http://www.botrygg.se/projekt/kv-adjunkten/

7 oktober 2013

Botryggs första spadtag för 130 nya lägenheter i Norrköping

Under förmiddagen togs de första spadtagen för nybyggnationen vid kv. Krogen invid Folkparken i Norrköping. Totalt ska 130 lägenheter uppföras fördelat på två etapper. Den första etappen som påbörjades idag består av 75 lägenheter fördelat på bostadsrätter samt hyresrätter.

Det nya bostadskvarteret ligger centralt i Norrköping men också centralt i regionen med närhet till resecentrum. Ett attraktivt boende med Folkparken som närmsta granne.

Bengt Cete, ordförande i stadsplaneringsnämnden, höll ett kort tal innan spadarna sattes i marken. I och med detta byggstartades den första etappen av nybyggnationen som planeras stå klar våren 2015.

Lämna din intresseanmälan och läs mer på: http://www.botrygg.se/nyproduktion/norrkoping/

Botryggs rapport från bygget: Johannelund 
Botryggs rapportserie där vi ger er en inblick i hur våra byggprojekt fortskrider går vidare. Turen är kommen till Johannelunds Trädgårdsstad mellan Vällingby och Hässelby utanför Stockholm. Byggstart i området var hösten 2012 vilket innebär att vi varit igång i ungefär ett år. Redan till våren 2014 beräknas de första hyresgästerna flytta in. Totalt uppför Botrygg 91 lägenheter fördelat på tre hus i området. Lägenheternas storlek varierar och det finns såväl yteffektiva lägenheter om 1,5 rum och kök som större lägenheter om 3 rum och kök. Arbetet har för närvarande fokus på takarbete men vi gör också fasadarbete samt jobbar med balkonger och trapputrymmen.

För mer information om projektet, se http://www.botrygg.se/projekt/johannelunds-tradgardsstad

4 oktober 2013

Botrygg tar första spadtag i Norrköping

Måndagen den 7 oktober kommer Botrygg att ta det ceremoniella första spadtaget för byggnationen i kvarteret Krogen i Norrköping. Redan nu pågår trädfällning på området som en förberedande åtgärd. Kvarteret Krogen ligger vid folkparken i Norrköping och Botrygg kommer där att uppföra 130 lägenheter i varierande storlek. Lägenheterna kommer att vara omväxlande hyresrätter och bostadsrätter. Projektet är uppdelat i två etapper där den första etappen omfattar 75 lägenheter samt fyra lokaler. Den andra etappen omfattar resterande 55 lägenheter. Inflyttning för den första etappen är beräknad till hösten 2015.

För mer information om projektet, se http://www.botrygg.se/projekt/kvarteret-krogen/