Botrygg

Botrygg bygger och förvaltar fastigheter. Här berättar vi om stort och smått ur vår vardag.

15 februari 2011

Botryggs nya fotbollsarena kostar 160 miljoner

Botrygg Fastigheter HB / Botryggruppen AB vann anbudstävlingen den åttonde februari och bygger nu linköpings nya fotbollsarena, i vad som blir en helt ny stadsdel med fotboll, bostäder och kommersiella verksamheter.

Kommunstyrelsen tog efter upphandling det enda ”rena” anbudet av totalt två inkomna anbud och hyreskostnaden för kommunen blir högst 11,4 miljoner kronor per år i 2010 års prisläge. Det anbud som kommunen nu antagit innebär en arena med läktare som tar drygt 8 000 publikplatser varav drygt 5 000 på sittplatsläktare under tak.

Hur kommer det sig att Botrygg bygger en fotbollsarena?
– Vi gav det bästa anbudet av två i en upphandling som kommunen utlyste. Det andra anbudet lämnades av NCC, säger Michael Cocozza företagets vd och fortsätter att berätta om vem som ska äga arenan.
– I inledningsskedet är det mitt företag Botrygg AB som äger men om kommunen tillåter för vi över ägandet till en allmännyttig stiftelse.

Vilken typ av stiftelse?
- Det blir en stiftelse som ska använda vad vi hoppas kommer att bli ett överskott av den årliga hyran, till att utveckla dam- och herrfotbollsverksamheten i Linköping. Stiftelsen får en styrelse med 10 - 12 ledamöter som kommer att jobba ideellt.

Är herrfotbollen med på banan?
Arenan är efterlängtad av stadens fotbollsföreningar och den innebär också att Linköpings framgångsrika damlag LFC får en bättre hemmaarena. I Kallerstad ska arenan stå klar i slutet av 2012 i god tid till 2013 års EM i fotboll för damer.
- Vi hoppas även på en kraftsamling på herrsidan. Varför inte ta sammanslagningen av innebandy-klubbarna i stan som ett gott exempel. Linköping har idag världens största innebandyförening som ligger i elitserien. Förut var det tjafs mellan klubbarna men nu drar alla inom innebandyn i stan åt samma håll och det ger resultat, menar Michael Cocozza.

Damfotbollen bemöts med skepsis från vissa håll?
– Det är synd. I all elitidrott är ju tävlings- och spänningsmomentet det som är kärnan i evenemanget och det är lika stort i dam- som i herrfotbollen. Vi får inte glömma att i Linköping spelar damerna i Champions League och är bland topp tio i Europa. Den 23:e Mars möter man Arsenal hemma i Champions League och den matchen går i Åtvidaberg, på grund av att det inte finns en fullgod anläggning i Linköping idag.

Vad kommer arenabygget att kosta?
– Enbart själva arenan med sportbar och butiker får en totalkostnad om 160 miljoner kronor, säger Cocozza och kommenterar samtidigt en del felaktigheter som förekommit om kommunens kostnader för Cloetta Center.
– Det stämmer inte att det är en dålig affär för kommunen för Linköpings kommunala fastighetsbolag gör varje år cirka sex miljoner kronor i ren vinst på hockeyarenan. Det är en myt att hockeyn kostar kommunen pengar, därtill kommer stora värden i reklam och intäkter för regionala företag i samband med hockeymatcherna.

Men en ny fotbollsarena också räcker det inte med Folkungavallen?
– Fotbollen spelas idag på dyr mark med höga värden och Folkungavallen kommer kommunen att sälja till ett antal bostadsföretag för uppskattningsvis 200 miljoner under 2012. Därtill kommer årliga intäkter till kommunen från de nya bostäderna på ”Vallen” i form av kommunal fastighetsavgift. Det blir en plusaffär för kommunen det också, menar Michael Cocozza.
Den klassiska Folkkungavallen ska successivt avvecklas och utvecklas till ett nybyggt bostadsområde. Istället för Folkungavallen får Linköping tre moderna anläggningar.
En fotbollsarena, friidrottshall och en friidrottsarena. En utveckling som den lokala ”idrottsvärlden” ser positivt på.

När startar bygget?
– Vi har redan påbörjat projekteringen. I nästa vecka sätter vi igång arbetet med att hyra ut lokaler i arenan, sportbaren, butikerna och kontor. Vi startar bygget i augusti och är klara hösten 2012. I media har det förekommet en del mindre lustiga förslag om vad arenan ska heta men vem bestämmer?
– Kommunen äger rättigheterna till namnet på arenan men det är ännu inte bestämt vad den ska heta Jag antar att den får ett namn efter det företag som betalar bäst.

Linköpings Tidning 2011-02-15

9 februari 2011

Ny fotbollsarena till Linköping

Det står klart att det ska byggas en ny fotbollsarena i Linköping efter ett beslut från kommunstyrelsen.

Det var i dag kommunstyrelsen i Linköping beslöt att ge klartecken för en ny fotbollsarena. Efter en upphandling beslöts att anbudet från Botrygg Fastigheter HB och Botryggruppen AB, en fastighetskoncern med säte i Linköping, skulle antas. Anbudet innebär att Botrygg Fastigheter HB och Botryggruppen AB bygger och äger arenan, men hyr ut den till Linköpings kommun i 25 år. Hyreskostnaden bli högst 11,4 miljoner kronor per år i 2010 års prisläge.

Arenan kommer att byggas i den nya stadsdelen Kallerstad som planeras att fullt utbyggd innehålla omkring 5 000 bostäder och 15-20 000 arbetsplatser.

Det anbud som kommunen antagit innebär en arena omsluten med läktare på alla fyra sidor om fotbollsplanen som skapar ett väl inneslutet arenarum med drygt 8 000 publikplatser varav drygt 5 000 på sittplatsläktare under tak. Arenan byggs så att publikkapaciteten ska kunna öka till 12 000 åskådare under en andra byggetapp.

Huvudläktaren är placerad på arenans/planens östra sida. Arenans södra sida, kortsidan mot Norrköpingsvägen, synliggör tydligt arenan genom kommersiella lokaler längs kortsidan, samt i de två punkthus i hörnen av arenan.

Anbudet har bedömts och poängsatts av kommunens upphandlingsgrupp, arkitekter från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, samt funktionärer från Svenska Fotbollsförbundet. Såväl arenans funktion, som karaktär, får höga poäng.

Den nya arenan börjar byggas efter sommaren och ska stå klar i god tid inför fotbolls-EM för damer 2013.

Namnet på den nya arenan är ännu inte bestämt.Byggindustrin 2011-02-09

Botrygg bygger Linköpings nya fotbollsarena

Igår informerade kommunstyrelsen om sitt beslut, ritningar och ett underlag för hur Linköpings nya fotbollsarena kommer att se ut 2013. På samma presskonferens presenterades också vilken byggherre, tillika ägare som ska se till att spaden sätts i jorden senaste hösten 2011.

Modell över den nya fotbollsanläggningen.


Botrygg vann anbudstävlingen och kommer att bygga fotbollsarenan i vad som blir en helt ny stadsdel med fotboll, bostäder och kommersiella verksamheter. Den nya arenan byggs integrerat med 5 000 kvadratmeter kommersiella lokaler och den nya stadsdelen som växer fram i Kallerstad kommer att innehålla cirka 5 000 bostäder och 15 till 20 000 arbetsplatser.

Godkänd EM arena
Arenan är efterlängtad av stadens fotbollsföreningar och innebär också att Linköpings framgångsrika damlag LFC får en bättre hemmaarena. Vid Kallerstadområdet ska bygget ta fart och stå klart i slutet av 2012. Anläggningen ska vara godkänd och klar i god tid till 2013 års EM i fotboll för damer.
– Vi kommer att bygga en modern och attraktiv stadsdel som också kommer att bli en del av Linköpings stadskärna och arenabygget är början på den utvecklingen framöver, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall och fortsätter.
– Idrotten är en viktig och prioriterad del av Linköpings utveckling och den nya fotbollsarenan kommer att bidra till att göra Linköping till en ännu mer attraktiv stad. Samtidigt betyder arenan idrottsligt sett väldigt mycket för vårt framgångsrika damlag LFC och förhoppningsvis kan den bli en injektion även för herrfotbollen.
2013 års EM i fotboll för damer spelas i Linköping och då ställs det betydligt högre krav på standard än vad gamla Folkungavallen kan erbjuda idag.
Den klassiska Folkkungavallen ska därför successivt avvecklas och utvecklas till ett bostadsområde. Folkungavallen har varit föremål för viss oenighet i fullmäktige och områdets bostadsexploatering är inte helt färdigt men ska ändå vara med och finansiera kommunens kostnad för hyran av den nya fotbollsanläggningen.
– Det här är inget vågspel vi ger oss in på. Vi vet vilken hyresnivå som är upphandlad för bostäderna på Folkungavallen. Vi har fått ett jättebra anbud från Botrygg som också har arbetats fram ihop med LFC, hävdar Paul Lindvall bestämt.
– Vi vet även att det finns ett stort intresse hos folk att få flytta in i bostäder i Folkungavallens nya bostadsområde. Vi ser redan idag en stor efterfrågan och intresse för bostadsområdet vid Tinnerbäcksparkeringen. Fotbollsanläggningen och det framtida Folkungavallen är väldigt bra investeringar för ett växande Linköping.

Vad ska arenan heta?
Kommunstyrelsen tog efter upphandling det enda ”rena” anbudet av totalt två inkomna anbud. Botrygg Fastigheter HB och Botryggruppen AB, vann upphandlingen och det innebär att Botrygg bygger och äger arenan, samt hyr ut den till Linköpings kommun i 25 år. Hyreskostnaden bli högst 11,4 miljoner kronor per år i 2010 års prisläge.
Det anbud som kommunen nu antagit innebär en arena med läktare som tar drygt 8 000 publikplatser varav drygt 5 000 på sittplatsläktare under tak. Kommunen äger rättigheterna till namnet på arenan men det är ännu inte bestämt vad den ska heta. Kanske är det läge för en bred och folklig namntävling. 

Linköpings Tidning 2011-02-09

Linköping satsar på ny arena genom Botrygg

Byggvågen Kommunstyrelsen i Linköping beslöt igår att ge klartecken för en ny fotbollsarena. Arenan ska få en publikkapacitet på 8 000 personer och ska stå klar 2013. Botrygg Fastigheter HB och Botryggruppen bygger samt äger arenan och hyr ut den i 25 år till kommunen. Hyran bli högst 11,4 milj/år.Fastighetsvärlden 2011-02-09

8 februari 2011

Linköping bygger ny fotbollsarena genom Botrygg

Kommunstyrelsen har beslutat att ge klartecken för en ny fotbollsarena. Arenan börjar byggas efter sommaren och ska stå klar i god tid inför fotbolls-EM för damer 2013.

Arenan får en publikkapacitet på 8 000 personer, men kan byggas ut för
12 000 åskådare.

Kommunstyrelsen har efter en upphandling beslutat att anta anbudet från Botrygg Fastigheter HB och Botryggruppen AB, en fastighetskoncern med säte i Linköping. Anbudet innebär att Botrygg Fastigheter HB och Botryggruppen AB bygger och äger arenan, samt hyr ut den till Linköpings kommun i 25 år. Hyreskostnaden bli högst 11,4 miljoner kronor per år i 2010 års prisläge.

– Idrotten är en viktig och prioriterad del av Linköpings utveckling. Fotbollsarenan bidrar till att göra Linköping till en ännu attraktivare stad. Idrottsligt betyder arenan mycket för vårt framgångsrika damlag LFC och förhoppningsvis kan den bli en injektion även för herrfotbollen, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall(M).

Inneslutet arenarum

Det anbud som kommunen antagit innebär en arena omsluten med läktare på alla fyra sidor om fotbollsplanen som skapar ett väl inneslutet arenarum med drygt 8 000 publikplatser varav drygt 5 000 på sittplatsläktare under tak. Huvudläktaren är placerad på arenans/planens östra sida.

Arenans södra sida, kortsidan mot Norrköpingsvägen, synliggör tydligt arenan genom kommersiella lokaler längs kortsidan, samt i de två punkthus i hörnen av arenan. Förslaget till arenalösningen för en eventuell framtida utbyggnad av arenan (etapp 2 med 12 000 publikplatser) är gjort på ett sådant sätt att det ytterligare stärker arenans inramning.

Höga poäng

Anbudet har bedömts och poängsatts av kommunens upphandlingsgrupp, arkitekter från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, samt funktionärer från Svenska Fotbollsförbundet. Såväl arenans funktion, som karaktär, får höga poäng.


Arenan ska börja byggas hösten 2011 och stå klar i slutet av 2012. 2013 spelas EM i fotboll för damer i Linköping. Det innebär också att Linköpings framgångsrika damlag LFC får en ny hemmaarena. Där klassiska Folkkungavallen ligger ska bostäder byggas, vilket bidrar till en förtätning av centrum. Kommunen äger rättigheterna till namnet på arenan. Namnet är inte bestämt.

Kommersiella lokaler

Den nya arenan kommer att byggas i den nya stadsdelen Kallerstad, nära Linköpings planerade nya resecentrum. Anbudet innebär att arenan integreras med mer än 5 000 kvadratmeter kommersiella lokaler, vilket ger den nya stadsdelen viktig service. Linköping växer snabbt och den nya stadsdelen planeras fullt utbyggd innehålla cirka 5 000 bostäder och 15-20 000 arbetsplatser.

– Vi kommer att bygga en modern och attraktiv stadsdel, som blir en del av Linköpings stadskärna och arenabygget är början på den utvecklingen, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall(M).
Linköpings hemsida
linkoping.se 2011-02-08

Här är nya fotbollsarenan- Botrygg bygger

Linköpings kommun presenterade på tisdagen planerna för den nya fotbollsarenan som ska byggas.

Det är kommunstyrelsen som nu gett klartecken för den nya arenan efter att ha sagt ja till ett anbud från fastighetskoncernen Botrygg Fastigheter HB och Botryggruppen AB.

Hyr arenan till kommunen
Anbudet innebär enligt kommunen att Botryggkoncernen bygger och äger arenan, samt hyr ut den till Linköpings kommun i 25 år. Enligt uppgörelsen ska hyreskostnaden bli högst 11,4 miljoner kronor per år.
Den nya arenan ska börja byggas i Kallerstad efter sommaren och stå klar i slutet av 2012.
12 000 åskådare.

Arenan är enligt kommunen tänkt att få en publikkapacitet på 8 000 personer, men ska också kunna byggas ut för 12 000 åskådare.
Anbudet med Botrygg innebär också att arenan ska integreras med 5 000 kvadratmeter kommersiella lokaler. Tanken är att en helt ny stadsdel ska växa fram med på sikt 5 000 bostäder.
Attraktiv stadsdel
- Vi kommer att bygga en modern och attraktiv stadsdel, som blir en del av Linköpings stadskärna och arenabygget är början på den utvecklingen, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (M) i ett pressmeddelande.
Kommunstyrelsen håller sent på tisdagseftermiddagen en presskonferens om byggbeskedet.Östgöta Correspondenten 2011-02-08

Linköpings arena kan bli ännu störreIdag presenterades detaljerna kring den nya fotbollsarenan i Linköping - som nu kan komma att bli ännu större än de 8 000 det hittills talats om.


Det blir Botrygg Fastigheter och Botryggruppen som står för byggnationen och ägandet av arenan. De ska i sin tur hyra ut den till Linköpings kommun i 25 år.

I det vinnande anbudet byggs en omsluten arena med läktare på alla fyra sidor och plats för 8 000 åskådare, varav 5 000 på sittplats under tak.

Arenan ska börja byggas under hösten för att stå klar i slutet av 2012. Året därpå blir den spelplats då Linköping står värd för damernas fotbolls-EM.

Men i byggplanerna lämnar man också öppet för en etapp 2 - där arenan i framtiden kan komma att byggas ut till en publikkapacitet på 12 000 åskådare.

Byggplats är den nya stadsdelen Kallerstad, nära det planerade nya resecentrumet. Samtidigt försvinner Folkungavallen och där byggs i stället bostäder
Norrköpings Tidningar 2011-02-08