Botrygg

Botrygg bygger och förvaltar fastigheter. Här berättar vi om stort och smått ur vår vardag.

10 juni 2013

Botryggs rapport från bygget: Johannelund

I vackra Johannelunds trädgårdsstad mitt emellan Vällingby och Hässelby i Stockholm bygger Botrygg 157 hyresrätter i två etapper. Andra etappen är påbörjad och i vissa fall kvarstår endast markarbete utvändigt innan husen står färdiga för inflyttning. Tre hus har fortfarande en del jobb innestående och där jobbar vi främst med stomme samt monterar fönster.

Ambitionen i området är att behålla grönskan och till varje hus hör en liten trädgård.
7 juni 2013

Botryggs rapport från bygget: Adjunkten

I kvarteret Adjunkten i Linköping bygger Botrygg 30 lägenheter och en förskola. Projektet är ett av våra senast påbörjade och ger därför en kompletterande bild av ett bygges livscykel. För närvarande gjuter vi inner- och ytterväggar till källare samt gör grundläggningsarbete som till exempel att lägga bottenplatta till trapphuset. Som framgår av bilderna är det arbete med källarplanet som upptar vår tid i den här fasen av bygget. Inflyttning är beräknad till våren/sommaren 2014.


För mer information om projektet, se http://www.botrygg.se/projekt/kv-adjunkten/5 juni 2013

Botryggs rapport från bygget: Bjurslättsplan

I en ambition att ta våra kunder och övriga intresserade med bakom kulisserna publicerar vi månatligen rapporter från våra olika byggen. I Göteborg bygger Botrygg hyresrätter och ägarlägenheter i området Bjurslättspark. I alla de sju punkthusen är stommen så gott som klar, med undantag för ett par hus där vi fortfarande inväntar montering av stål på översta planet. Efter att stommen färdigställts inleds arbetet med väggarna och i Bjurslättsplan väntar vi nu på leveranser som är planerade till vecka 24.


För mer information om projektet, se http://www.botrygg.se/projekt/bjurslattspark/
4 juni 2013

Botryggs rapport från bygget: Ullstämma

Botryggs rapportserie går vidare och den här gången tänkte vi ge er en liten inblick i hur vårt bygge i Ullstämma utanför Linköping fortlöper. De karaktäristiska Skånelängorna börjar ta form på allvar och ska stå klara i etapper från sommaren 2013 till våren 2014. I den första etappen har arbetet kommit en lång bit på vägen och för tillfället gör vi mycket putsarbete, måleri, platt- och golvläggning. I etapp två gör vi mark- och grundläggningsarbete och monterar de sista husen i den etappen. Vi ser fram emot att se ett mini-Skåne växa fram i hjärtat av Östergötland!


För mer information om projektet, se http://www.botrygg.se/projekt/ullstamma-bostadsratter/
3 juni 2013

Botryggs rapport från bygget: Täby

Nu när sommaren är här på riktigt kan vi också konstatera att Botryggs projekt i Täby utanför Stockholm börjar närma sig sitt färdigställande. De flesta flerfamiljshus står färdiga och är bebodda medan några av villorna fortfarande ska finputsas innan inflyttning sker 1 juli. Försäljning sker fortfarande och så sent som förra veckan såldes en av villorna. Vi hoppas att alla nya hus- och villaägare ska trivas hos Botrygg och i Täby!


För mer information om projektet, se http://www.botrygg.se/nyproduktion/taby/