Botrygg

Botrygg bygger och förvaltar fastigheter. Här berättar vi om stort och smått ur vår vardag.

17 december 2013

Botryggs rapport från bygget: Johannelund


Julen står för dörren men innan vi plockar fram julmat och julklappar tänkte vi avlägga en rapport i vår serie om de projekt vi för närvarande är engagerade i. Ni som följt oss här på bloggen vet att vi är stolta över att vara en av aktörerna som bygger i det framväxande Johannelunds trädgårdsstad mellan Vällingby och Hässelby i Stockholm. Området kommer totalt omfatta ca 500 lägenheter varav totalt 270 har Botryggs sigill. Signifikant för området är satsningen på gröna ytor – varje hus har en tillhörande trädgårdstäppa och genom området kommer en trädplanterad boulevard sträcka sig. Dessutom är det bara ett stenkast till ängsmarker, skog och natur. Botryggs lägenheter varierar i storlek, från 1,5 rum och kök till tre rum och kök.

För mer information om projektet, se http://www.botrygg.se/projekt/johannelunds-tradgardsstad

9 december 2013

Botryggs rapport från bygget: Kvarteret Krogen


I Norrköping bygger Botrygg för närvarande 130 lägenheter i kvarteret Krogen precis intill Folkparken. Uppförandet är uppdelat i två etapper där den första etappen omfattar 75 lägenheter samt fyra lokaler i bottenvåningen. Vi lägger extra kraft på att utrusta dessa 130 lägenheter med en hög standard varför vi lägger parkett eller klinkers på samtliga golv, har helkaklade badrum och kök samt endast använder vitvaror av god kvalitet. Närheten till Folkparken ger ett attraktivt läge och tillsammans med närhet till centrum, buss- och tågförbindelser och Industrilandskap samt Campus Norrköping är det svårt att hitta ett bättre läge i Norrköping.

För mer information om projektet, se http://www.botrygg.se/projekt/kvarteret-krogen/

6 december 2013

Botryggs rapport från bygget: Adjunkten


Botrygg har sitt huvudkontor och ursprung i Linköping och ett antal pågående projekt i staden. Ett av dem ligger i den gamla seminarieträdgården i kvarteret Adjunkten. Sedan byggstarten under våren 2013 håller Botrygg på att uppföra 30 lägenheter med inriktning på 50+. Lägenheterna kommer att variera i storlek och antal rum, från två rum och kök på 49 kvadratmeter till fem rum och kök på 103 kvadratmeter. Under den senaste månaden har arbetet på bygget gått raskt framåt och den stomme som syns på bilderna har skjutit upp på kort tid. Därmed är en viktig del av grunden lagd inför det fortsatta arbetet. Inflyttning är beräknad till sommaren 2014.

För mer information om projektet, se http://www.botrygg.se/projekt/kv-adjunkten/

5 december 2013

Barbro Engman, Hyresgästföreningen, och Botrygg i första hyresavtalet för hela landetFörhandlingarna om nästa års hyresnivåer är nu i full gång. Idag råder ett lågt inflationstryck i Sverige som bidrar till fortsatt låga räntor. Den generella bilden för samtliga europeiska länder är hög arbetslöshet, ett stort utbud av kapital som ska placeras samt låg efterfrågan. Det finns därför mycket som talar för att trenden med låga räntor består under de kommande två-tre åren.

Mot den bakgrunden finns goda skäl att hålla hyreshöjningarna på en likaledes låg nivå.
Idag träffar därför Botrygg AB, en av de stora privata fastighetsägarna i landet, ett ramavtal med Hyresgästföreningen där hyreshöjningen stannar på 0,9 % för alla Botryggs hyresgäster i Stockholm, Göteborg, Norrköping och Linköping.

Det ska jämföras med det snitt på 2,78 % som andra fastighetsägare hittills har yrkat.

- Hyresvärdarna har ett mycket gynnsamt läge inför årets hyresförhandlingar som ger dem stora möjligheter att ta både ett samhällsekonomiskt ansvar och skapa bättre ekonomiska förutsättningar för sina kunder, Sveriges tre miljoner hyresgäster, säger Barbro Engman, förbundsordförande Hyresgästföreningen.
- Det känns därför väldigt bra att Botrygg är beredd att ta det ansvaret för sina hyresgäster, för den ekonomiska utvecklingen i stort och att de vill arbeta för att hyresrätten ska få förutsättningar att vara en konkurrenskraftig boendeform, säger Barbro Engman.

- Vi är nöjda med denna uppgörelse, 0,9 % när vi har 0-inflation är en rimlig nivå. säger Michael Cocozza, VD Botrygg AB.

Det är idag svårare än någonsin att få en bostad i Sverige. I mer än hälften av landets kommuner byggs det för lite. Behovet av bostäder ökar, inte minst gäller det hyresrätter. Det är en omöjlig ekvation.

Bostadsbristen får också dagligen konsekvenser för människor runt om i landet. De tvingas bo trångt eller tacka nej till utbildningsplatser och jobb.

Men bostadsbristen är inte bara ett problem för dem som saknar bostad. En ökad tillgång på bostäder är en nödvändighet för Sveriges utveckling och för svensk tillväxt.

- Ska prismekanismen på bostadsmarknaden fungera så kan vi inte ha stor bostadsbrist säger Michael Cocozza.

- Nu hoppas vi fler fastighetsägare ställer upp och visar att de är redo att ta ansvar för hyresrättens utveckling, för rimliga boendekostnader och för en bostadsmarknad som präglas av konkurrens och som ger hyresgästerna reella valmöjligheter, avslutar Barbro Engman och Michael Cocozza.

Botryggs rapport från bygget: Kvarteret Lagerbladet 


Ni som följer oss här på bloggen och i sociala medier i övrigt känner igen vår artikelserie där vi informerar om våra olika byggprojekt. Motivet är att ge hyresgäster, såväl nuvarande som potentiella, och övriga intresserade en inblick i vår verksamhet och i våra olika pågående projekt. Företaget befinner sig i en expansiv fas där vi bland annat nyligen etablerat oss i Örebro, närmare bestämt i kvarteret Lagerbladet. Sammanlagt kommer Botrygg att uppföra 240 lägenheter i området, detta uppdelat på tre byggetapper. Den första etappen består av 104 lägenheter varav 66 är avsedda för studenter. Planerad inflyttning för lägenheterna i den första fasen är vintern 2014. Eftersom bygget kommit igång under hösten 2013 är det en hel del arbete som återstår, men för närvarande jobbar vi intensivt för att vara klara med alla gjutna bottenplattor och källarväggar innan jul. 

För mer information om projektet, se http://www.botrygg.se/projekt/lagerbladet/

2 december 2013

Botrygg säljer tre fastigheter i MalmöDen 2 december 2013 sålde Botrygg Göteborg AB fastigheterna Fregatten 1, Fullriggaren 3 och Fullriggaren 5 i Västra Hamnen i Malmö till Bengt Nevsten Fastigheter. Samtliga fastigheter uppfördes 2011-2012.

Fullriggaren 5 (Fregattgatan 12, Östra Varvsgatan 52, 58) består av 58 hyresrätter, Fullriggaren 3 (Riggaregatan 45, 49, Fregattgatan 10) består av 47 hyresrätter och Fregatten 1 Fregattgatan 9-11) består av en förskola med 4 avdelningar för 74 barn, 12 resurslägenheter och 9 LSS boendelägenheter.

Den dagliga förvaltningen av fastigheterna kommer från och med den 2 december att hanteras av Förvaltnings AB Stadsbostäder.

27 november 2013

Dragning av inkomna enkäter i Botryggs stora kundundersökningFredagen den 22 november kl. 13.30 var det dragning av inkomna enkäter i den stora kundundersökning som Botrygg genomfört. Ingrid Buskas från Hyresgästföreningen medverkade och drog de tio vinnarna.

Enkäterna handlade om boende- och förvaltningskvalitet och sammanlagt skickades över tusen enkäter in. Botrygg vill passa på att tacka alla som medverkade och gratulera de tio vinnare som vann hyresrabatter mellan 5 000 till 500 kr.

Vinnarna är:
5000 kr               Therese Otto, Trekantsgatan 6, Göteborg
3000 kr               Per Jonsson, Trädgårdsgatan 1A, Norrköping
1000 kr               Sanna Storeng och Jonas Björk, Nordenflychtsvägen 93, Stockholm
500 kr                 Anna Larsson, Redskapsvägen 40, Stockholm
500 kr                 Peter Hermansson, Platensgatan 7, Linköping
500 kr                 Eva Hagström, St Larsgatan 38b, Linköping
500 kr                 Joakim Åsberg, Engelbrektsgatan 17, Linköping
500 kr                 Miriam Mujica, Gamla Rådstugugatan 16, Norrköping
500 kr                 Per-Erik Johansson, Pollargatan 3, Stockholm
500 kr                 Robert Nyberg, Platensgatan 7, Linköping

Grattis!