Botrygg

Botrygg bygger och förvaltar fastigheter. Här berättar vi om stort och smått ur vår vardag.

25 mars 2009

Utebliven höjning på avfall sänker Botryggs hyror

I januari i år antog kommunfullmäktige en höjning av avfallstaxan. Men nu har Tekniska verken upptäckt att kostnaderna för att ta hand om avfallet inte stigit som man trott därför backar bolaget och höjer inte taxan Tekniska Verken AB höjer inte taxan för år 2009.

En genomsnittlig hushållskund slipper därmed betala en höjning på 100 - 150 kronor per år, säger Gösta Gustavsson, vice ordförande i Kommunstyrelsen.
De 100 till 150 kronorna i tänkt höjning gäller villa ägare. För en lägenhetsinnehavare hade kostnaden lägre.
Men i ett läge där kostnaderna hålls nere reagerar Botryggs Vd Michael Cocozza med följande uttalande:
”Med anledning av att kommunen har beslutat upphäva januari månads beslut om höjning av avfallstaxan kommer Botrygg att sänka hyrorna med motsvarande kostnad. Hyrorna kommer att sänkas från den 1 juli i år. Sänkningen kommer att uppgå till uppskattningsvis 1 kr/kvm och år.”
- Det är inga stora pengar säger Botryggs VD Michael Cocozza. Men principiellt viktigt att bostadsbolagen hänger på och sänker hyran när nu kommunen beslutat att inte höja avfallstaxan.

Mer hyressänkningar
Botrygg hade överklagat beslutet i januari och får
nu stöd i sin bedömning av kommunens politiker. Vi har dessutom överklagat kommunens beslut i december angående taxan för vatten och avlopp. Går detta också igenom så blir det en större hyressänkning 1 juli. Finansieringen av kommunal verksamhet genom de mycket höga taxehöjningar på värme, vagel som vi sett under 2000-talet i Linköping är ekonomiskt ineffektivt.
– Det gynnar inte kommunmedborgarnas ekonomi. Det leder till en form av självpåtagen dubbelbeskattning att finansiera kommunen via moms- och bolagsbeskattad tjänsteproduktion. V i hoppas därför på fler taxesänkningar så vi kan sänka hyran ännu mer, avslutar Michael.

Linköpings Tidning 2009-03-25

24 mars 2009

Botrygg sänker hyran

Botrygg sänker hyrorna med cirka en krona per kvadratmeter från den 1 juli.

- Inga stora pengar, konstaterar bostadsbolagets vd Michael Cocozza i en kommentar till sitt beslut.

Anledningen är att Tekniska Verken och kommunfullmäktige tar tillbaka avgiftshöjningen för avfall med mellan 100 och 150 kronor per år och genomsnittligt hushåll.

Därmed behöver inte fastighetsägarna höja hyrorna för att betala mer till Tekniska Verken från den 1 april.
Kan bli mer
- Det är principiellt viktigt att bostadsbolagen hänger på och sänker hyran när kommunen beslutat att inte höja avfallstaxan, anser Cocozza.

Beslutet i Tekniska Verken och Linköpings kommunfullmäktige överklagades av Botrygg i januari liksom beslutet i december angående taxan för vatten och avlopp.
- Går detta också igenom så blir det en större hyressänkning i juli, lovar Cocozza.


Östgöta Correspondenten 2009-03-24

19 mars 2009

Länsstyrelsen har blandat ihop handlingar

Länsstyrelsen har blandat ihop handlingarna på mätvärden av buller för Tinnebäcksparkeringen, säger Kommunalrådet Gösta Gustavsson.
– Det material länsstyrelsen har tagit fram har simulerats fram i datamodeller. De faktiska mätningar som utförts visar att man kan bygga i området, säger Botryggs VD Michael Cocozza.


Nu är frågan, kommer länsstyrelsen tjänstemän att svälja förtreten och dra tillbaka sitt yttrande om byggnationen på Tinnis parkering.
En välkänd politiker yttrade för några år sedan att länsstyrelsen motarbetar Linköpings utveckling. ”Skall men gå efter deras riktlinjer skulle man inte kunna bygga någonstans i innerstaden.
Det är mycket med värden vad det gäller byggnation i Linköping, det handlar ekvivalent- max och mininivå vad det gäller buller. Det handlar om värden mellan 55 dB och 80-90 dB.
Inom- och utomhus. På den senaste tiden då Linköping växt och byggen kommit till har man inkommit med olika mätresultat till Länsstyrelsen.
Det är ju dom som är statens förlängda arm och skall se till att kommunerna sköter sig.
– När vi fick reda på vad Länsstyrelsen anförde som negativt skäl gick vi in och studerande mätkurvorna, säger Gösta Gustavsson som i går eftermiddag försökte förklara ärendet för länsrådet Magnus Holgersson. I ingen at de aktuella diagrammen överskrids maxvärdena. Länsstyrelsen måste helt enkelt ha blandat ihop pappren fån olika byggprojekt. Deras beslut är helt felaktigt, menar Gösta Gustavsson.
Bullervärden
Botryggs vd Michael Cocozza hänvisar till faktiska bullermätningar som WSP utfört . Där ligger de faktiska uppmätta väderna lägre än de man får fram i datorernas simulerade modeller. De datorsimulerad ljudkurvorna måste justeras förfaktiskt uppmätta värden.
Detta med flygbullret är en del av en helhet. Länsstyrelsen är motvalls i många andra frågor.
– Man hårdrar regelverket även vad gäller strandskydd, planfrågor, markreservat av olika slag och resultatet blir att en mängd investeringar inte blir av, säger Cocozza i en kommentar till bråket mellan Linköpings kommun och länsstyrelsen.
Sägas skall också att de 200 lägenheter som kommunen vill bygga på Tinnerbäcksparkeringen inte har med Botrygg att göra. Det är ett projekt som kommunstyrelsens ordförande lagt i knäet på AB Stångåstaden. Huruvida kommunen får länsstyrelsen att ändra sig får framtiden av göra.
För kommunens bostadsbyggnads ambitioner vore det bäst om man kunde lösa frågan i samförstånd.
Det viktiga här är att Linköping är en kommun i tillväxt och skall så förbli enligt expertis. Men om bostadsbyggandet stoppas upp så stoppas även tillväxten upp.


Linköpings Tidning 2009-03-19

18 mars 2009

En riksdagsledamots studieresa i Östergötland

Boende, byggande och samhällsplanering ingår i civilutskottets ansvarsområde. Just detta studerade vi i Linköping, Motala och Finspång i två dagar.

Det sägs ofta nu att det inte byggs några hyreslägenheter, men vi kunde konstatera att det inte riktigt är sant. Både det stora Stångåstaden och det mindre Vallonbygden, kommunala bostadsbolag vi träffade, var i full gång med planering och byggande.

Ett mycket intressant privat fastighetsbolag är BoTrygg AB i Linköping. De bygger 50-100 läenheter i snitt per år med mycket hög standard till samma kostnad som kommunala bolag bygger enklare lägenheter. Det senaste klara objektet är i Hammarby Sjöstad i Stockholm med företagslägenheter. Man bygger daghem och äldreboende i Linköping, när man vunnit de öppna upphandlingar som gjorts.

Den engagerade ägaren Michael Cocozza visade oss de jättefina husen och lägenheterna i centrala Linköping. Ett fantastiskt gott exempel på bra byggande till lägre pris!

Katarina Brännströms blogg
http://katarinabrannstrom.blogspot.com
2009-03-18