Botrygg

Botrygg bygger och förvaltar fastigheter. Här berättar vi om stort och smått ur vår vardag.

22 september 2011

Botrygg får pris för god bostadsförvaltningDen 21-22 september hålls det årliga eventet Business Arena i Stockholm. Business Arena har blivit Nordens och norra Europas viktigaste mötesplats för ledningspersoner och beslutsfattare i fastighetsbranschen och samhällsbyggnadssektorn. Eventet avslutas med en prisutdelning där Barbro Engman, ordförande i Hyresgästföreningen, presenterar Branschindex resultat av Sveriges bästa bostadsförvaltare 2011.

Branschindex är en urvalsundersökning som genomförs årligen vid samma tidpunkt (maj – juni). En forskningsbaserad och testad enkät skickas ut till ungefär 200 slumpmässigt utvalda hyresgäster hos de företag som deltar. Enkäten innehåller frågor om service och policy hos företaget såsom förvaltningens besökstider, bemötande av fastighetsskötaren, trivsel i lägenheten och lägenhetens temperatur. Resultatet av enkäterna sammanställs för respektive företag och de fastighetsföretag, i olika storleksklasser, som får högst betyg av sina kunder presenteras på fastighetskongressen Business Arena tillsammans med redovisningen av det totala branschresultatet.

Tävlingen är uppdelad i tre kategorier beroende på hur många lägenheter man förvaltar (1-1999, 2000-8999 och 9000+) och resultatet baseras på hyresgästernas upplevelser av förvaltningskvaliteten. I kategorin 1-1999 deltog femton företag och på delad förstaplats kom Linköpingsföretaget Botrygg AB. Enkäten visar att företagets hyresgäster är väldigt nöjda med sitt boende och sin hyresvärd och extra goda resultat visades även vid hyresvärdens tillgänglighet, trivsel i lägenheten och den personliga tryggheten i trapphuset.

På plats för att ta emot priset är bland annat företagets VD Michael Cocozza, förvaltningschef Lotta Ekdahl samt Tomas Bergman, chef för fastighetsskötseln.

Det här är en bra modell för att mäta och jämföra nivån på den egna förvaltningen säger Michael Cocozza. Vår personal har gjort ett bra jobb, men vi fortsätter utvecklingsarbetet i syfte att få en ännu bättre service till våra kunder.

Tävlingen Branschindex Bostäder är en ny tävling som årligen ska återkomma och initiativtagarna bakom denna är AktivBo och Tidningen Fastighetsnytt. Syftet med tävlingen är att få fastighetsbranschen som helhet att utveckla sin kundorientering. Förvaltningskvalitet är service- och policyfrågor som fastighetsföretag själva direkt kan påverka. Ett ökat fokus på hyresgästerna skapar ett bättre boende och högre livskvalitet.

Se mer information på Branschindex hemsida >>>

1 september 2011

Första spadtaget för Botryggs nya arena i Linköping
Den 29 augusti 2011 togs det första spadtaget för den nya fotbollsarenan i Kallerstad, Linköping. Botrygg sköter byggnationen som är planerad att vara färdig i november 2012, i god tid till UEFA Dam-EM 2013.

Den nya fotbollsarenan bidrar till att göra Linköping till en ännu mer attraktiv stad och arenan är en viktig del i den stora omvandling som sker av hela Kallerstadsområdet.  Här växer en ny och spännande stadsdel fram – en stadsdel med bostäder, lokaler för kontor och handel med mera.

– Det är verkligen efterlängtat med en modern fotbollsarena som uppfyller dagens och morgondagens krav. Här hoppas vi få fira framgångar för LFC och herrlagen, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (M).

Arenan får en central placering med närhet till E4:an och resecentrum. Det är enkelt för besökare att ta sig till arenan antingen man går, cyklar eller åker bil. Där klassiska Folkkungavallen ligger ska bostäder byggas.

– Genom samverkan mellan kommunen och idrotten skapar vi förutsättningar för att Linköping ska bli Sveriges idrottskommun år 2015. Med den nya arenan går vi mot en ljus framtid för våra fotbollsföreningar och deras publik, säger Carina Boberg (FP), kommunalråd med ansvar för bland annat idrott.
Den nya fotbollsarenan får en publikkapacitet på 8 000 personer, men kan byggas ut för 12 000 åskådare. Den kommer att vara fylld av verksamheter under årets alla månader, antingen det är match, evenemang eller vardag.

Christer Mård, styrelseordförande i LFC, tycker att den nya arenan är viktigt för klubben. – Ett spadtag kan betyda så mycket. Inom LFC känner vi nu att vi får förutsättningar att förverkliga vårt mål: Ett lag på högsta europeiska nivå som glädjer Linköpingsborna med toppfotboll, men som också ökar värdet för Linköpings varumärke som en framtidsstad.

Botrygg och LFC samarbetar om att bygga arenan. Botrygg bygger och äger arenan, samt hyr ut den till Linköpings kommun i 25 år.

Det är ännu inte bestämt vad arenan ska heta, men kommunen äger rättigheterna till namnet.

För mer information, se www.arenalinkoping.se.