Botrygg

Botrygg bygger och förvaltar fastigheter. Här berättar vi om stort och smått ur vår vardag.

10 september 2012

Höga boendevärden hos Botrygg

Branschindex bostäder genomför i samarbete med Aktiv Bo årligen en enkätundersökning om förvaltningskvalitén hos landets hyresvärdar där resultatet baseras på hyresgästernas enkätsvar. 2011 vann Botrygg förstapris i storleksklassen 1-1999 lägenheter och även 2012 visar på mycket goda resultat. Botryggs hyresgäster är nöjda med sitt boende och 2012 får företaget 86 % kundnöjdhet i undersökningen. Detta innebär en höjning gentemot 2011 års resultat med knappt 2 %. 

Utvecklingsarbetet fortsätter dock i syfte att få en ännu bättre service till våra kunder. Kom därför gärna med synpunkter på  vad vi kan göra bättre till info@botrygg.se


Michael Cocozza, VD på Botrygg - Korruptionen inom byggsektorn

"Det som behövs är ändringar i lagstiftningen som bygger in effektiva hinder mot korruption i styrsystemen för kommuner och deras upphandling av lokaler, entreprenader och markförsäljningar.  Det är systemförändringar som införandet av LOU, lagen om offentlig upphandling, på sin tid som måste till för att stävja mutbrotten”, skriver Botryggs vd Michael Cocozza.

Läs mer i Michael Cocozzas debattartikel i Byggindustrin >>>