Botrygg

Botrygg bygger och förvaltar fastigheter. Här berättar vi om stort och smått ur vår vardag.

28 juni 2012

Skattesystemet missgynnar hyresrätterna

Regeringens fokus på att förbättra bostadsmarknadens funktion som en marknad är bra. Men regeringen missar den centrala frågan om bostadsbristen. Huvudorsaken till bostadsbristen är en fundamental obalans i skattesystemet. Inför en skatterabatt för produktion av hyresbostäder som motsvarar kostnaden för moms.

Läs mer i Michael Cocozzas inlägg på Newsmill >>>

21 juni 2012

Krafttag behövs mot korruptionen

VD för Botrygg AB: Statskontoret har nyligen kommit med en utredning angående förekomsten av korruption i kommuner och landsting. Korruption kan ses som ett sätt att förhindra marknadens funktion i den meningen att bästa mix av pris och kvalitet inte får genomslag i offentliga upphandlingar eller försäljningar.

Läs mer i Michael Cocozzas inlägg på Newsmill >>>

7 juni 2012

Första spadtaget för 39 nya vårdbostäder i Ekhaga, Linköping


Vårdbostäderna är den tredje etappen i Botryggs nybyggnation inom kv. Tandkronan i Ekhaga. Tidigare har en förskola byggts och för tillfället uppförs även en skola/förskola som ska förhyras av Montessoriskolan.

Vid det första spadtaget för projektet som ägde rum måndagen den 4 juni medverkade Jan-Willy Andersson, ordförande i äldrenämnden. På plats fanns även Karolina Odén (projektledare för vårdbostäderna), Muharrem Demirok (ordförande i teknik och samhällsbyggnadsnämnden), Madeleine Bergström (lokalplanerare) samt Ami Friberg (lokalplanerare).

Sammanlagt ska 39 vårdbostäder byggas fördelat på fyra plan. På det femte planet kommer 5 trygghetsbostäder att uppföras. Byggnaden omfattar totalt ca 3 500 kvm och kommer även att innehålla gemensamma kök och samvarorum på samtliga avdelningar samt personalutrymmen på nedre plan.

Botrygg erhöll projektet genom en upphandling år 2011.